Na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 12 18.4. 2017 došlo k odvolání první zástupkyně starosty PhDr. Daniely Rázkové a místostarosty Mgr. Zbyňka Boublíka (oba za Změnu pro Prahu 12). Tomuto kroku předcházelo vypovězení koaliční smlouvy ze strany Hnutí ANO a ČSSD na zasedání Rady městské části Praha 12 dne 29.3.2017.

Jako záminku pro rozbití koalice použily zmíněné politické subjekty skutečnost, že Změna pro Prahu 12 na březnovém zasedání zastupitelstva nepodpořila rozpočet. Návrh rozpočtu však byl cíleně – bez jakékoli konzultace a snahy o domluvu s kompetenčně příslušným místostarostou Boublíkem – připraven v podobě, pro kterou zodpovědný člen zastupitelstva ruku zvednout nemohl. Výdaje v kapitole školství byly totiž oproti předchozímu roku extrémně sníženy o zhruba 30%, tedy nepoměrně více, než u kterékoli jiné kapitoly v rozpočtu. Jednalo se zároveň o krok zcela v rozporu s tím, že se nyní již bývalá koalice přihlásila ke školství jako k jedné z priorit ve svém Programovém prohlášení. Vytrvalý tlak přispěl k tomu, že byl rozpočet na školství navýšen na jednání zastupitelstva dne 18.4.2017 alespoň o 15 milionů.

Skutečnou příčinou vypovězení koaliční smlouvy ze strany Hnutí ANO a ČSSD byl ovšem fakt, že Změna pro Prahu 12 odmítla podpořit několik velmi problematických kroků svých koaličních partnerů. Jednalo se například o záměr směny pozemků a komořanské ubytovny ve správě městské části za pozemky místostarosty Michala Pince, který má v gesci právě obecní majetek. A pak zejména projekty společnosti Fisolta na zahušťování sídliště v Rilské a dalších třech lokálních centrech, kde jsou prodejny Albert. Podobných problematických bytových výškových projektů prosazují ČSSD a Hnutí ANO více například v ulici Vosátkově, Machuldově, Papírníkově, Pavlíkově, Smotlachově. Zahušťování zástavby sídlišť je rozporu s volebním programem Změny pro Prahu 12.