Jak jste jistě zaregistrovali, naši spoluobčané z okolí ulic Těšíkova, Hasova a Imrychova „bojují“ proti neúměrnému zahušťování a proti další bytové výstavbě na úkor volné plochy, parkovacího domu a i jejich aktuálních parkovacích míst.

Původně se zdálo, že se jim 27.11.2019 podařil téměř malý zázrak, kdy velké množství přítomných občanů z dané oblasti na veřejném zasedání zastupitelstva dalo jasně najevo, že si zástavbu nepřejí a zastupitelstvo přijalo drtivou většinou usnesení, ve kterém se zavazuje zachovat původní formu užití pozemků a odmítla zahušťování bytové výstavby v tomto místě. Toto usnesení je k dispozici ZDE:

Ačkoliv všichni věděli, že i když bylo přijato usnesení odmítající zahuštění bytové výstavby v oblasti Těšíkovy, je třeba být i nadále ve střehu. Nikdo ale opravdu nečekal, že se vše změní už za několik týdnů, na dalším zasedání zastupitelstva.
Neuplynuly totiž ani dva měsíce a Těšíkova ulice se dostala opět do ohrožení ! Rada městské části Prahy 12 ( …a to na základě petice týkající se výstavby ve Vosátkově ulici… ) navrhla a na nadcházejícím jednání zastupitelstva, v úterý dne 14.1.2020 přijala usnesení, které požaduje vytvoření územní studie, navrhující nové formy využití ploch na území, které zahrnuje i Těšíkovu ulici! To je ovšem v rozporu se slibem místostarostky Tylové a usnesením zastupitelstva ze dne 27.11.2019, jehož přijetí občané podpořili svou účastí na listopadových jednáních.

Developerských projektů stále přibývá. Plánovaná bytová výstavba stále více neúměrně zatěžuje současnou občanskou vybavenost, chybí nám nová poliklinika, školky, pošta, dětské kluby, pečovatelské domy a domy seniorů neboť stávající infrastruktura Prahy 12 odpovídá létům před více jak 30 lety, kdy se ŕealizovala stávající panelová výstavba.
Výstavba dalších a dalŠích bytů tak může přijít na řadu až po vybudování potřebné infrastruktury, aby nedošlo ke snížení kvality života stávajících obyvatel. Pokud mají vznikat urbanistické studie, tak pak jedině po důkladné participaci s občany a jen tam, kde si je obyvatelé přejí !!

Občané z okolí ulic Těšíkovy, Hasovy a Imrychovy proto sbírají podpisy pod „jejich“ petici“ s názvem „Petice proti zahrnutí ulic Těšíkova, Imrychova, Dobevská a jejich okolí do zadání urbanistických studií“.

A proč občané sbírají podpisy pod tuto petici ?

 • Změna koeficientů a následná výstavba nejprve hrozila pouze v Těšíkově ulici.
 • Občanům se podařilo této výstavbě zabránit přijetím usnesení 27.11.2019.
 • V té době ovšem vznikala petice pro Vosátkovu ulici, která žádá vytvoření nové urbanistické studie pro celý Kamýk od Mariánské/Novodvorské až k Hasově ulici a zahrnuje tedy i Těšíkovu ulici.
 • Jenže nikde není v zadání této studie uvedeno, že má respektovat platná usnesení a může tedy navrhnout cokoli. Má doporučovat nové využití stávajících ploch a to i v oblasti Těšíkovy ulice. Studie tak může místo omezení zástavby přinést její zahuštění a změnu koeficientů na mnohem větším území.
 • O tom svědčí i zastupiteli zveřejněné informace na Facebooku, kde sami připouštějí, že ze studie budou vycházet podněty na další výstavbu.
 • Zadávací dopis, který chtěl starosta odeslat na magistrát jasně říká, že studie má sloužit jako podklad pro změnu územního a metropolitního plánu.
 • Od předání zadání na magistrát nemáme nad studií žádnou kontrolu. Navíc pořizovatelem studie je magistrát a nelze tak zaručit, že magistrát nenechá studii vypracovat v souladu s politikou hlavního města Prahy (tj. bytová výstavba).
 • Signatáři naší petice nesouhlasí s tím, aby bylo rušeno původní usnesení proti zahušťování a změně funkce parkovacích ploch v Těšíkově ulici.
 • Chceme, aby představitelé radnice toto usnesení respektovali a žádáme, aby toto usnesení respektoval i magistrát.
 • Požadujeme, aby oblast Těšíkovy, Dobevské a Imrychovy ulice nebyla zahrnuta do žádných budoucích urbanistických studií.
 • Obyvatelé se na schůzce v ZŠ Zárubova, které byli přítomni i členové RMČ se i na zastupitelstvu vyjádřili proti zahušťování výstavby. Je tedy třeba tuto participaci s občany respektovat.
 • Žádáme o podporu všechny občany hlavního města Prahy. To, co se teď děje na Kamýku (resp. v Těšíkově ulici) se brzy může stát kdekoli jinde. Rozvoj města by měl vycházet z požadavků občanů a nikoli developerů.

Pokud s důvody táto petice souhlasíte, naši spoluobčané z oblasti ulic Těšíkova, Imrychova, Dobevská a okolí budou rádi, pokud je u jejich petičního stánku potpoŘíte i Vy svým podpisem.