Přejeme všem obyvatelům Praha 12 krásné Vánoční svátky, hodně zdraví, štěstí, osobní pohody a přinejmenším lepší a úspěšnější rok 2021.