Vážení spoluobčané,

Již tradičně před Vás předstupujeme s pozvánkou na 18. veřejné zasedání zastupitelstva Městské části Prahy 12, které se  koná

v úterý, 24.listopadu 2009 od 14:00 v kulturním zařízení Písková 126, Praha 4-Modřany.

 Ze zajímavých bodů si dovolujeme upozornit na 15. bod programu, kterým je „Koncept územního plánu hlavního města Prahy“ a dále bod 16 „Dotazy a připomínky„, kde máte prostor pro vznáŠení Vašich dotazů a připomínek na starostutu, místostarosty a zastupitelstvo. Vzhledem k tomu, že nejvíce doporučované body jsou v úplném závěru programu, lze předběžně  (ovšem bez záruky) předpokládat, že přijdou na pořad jednání cca. od 16:00.

Přijďte se přesvědčit o tom, jak se Vás zastávají zastupitelé, kterým jste dali svůj hlas v komunálních volbách.