Cestou od poštovní schránky k domu jsem si přečetla květnový sloupek starosty Hány a jen jsem se shovívavě usmála, že teď nemine jediné číslo Novin Prahy 12, aby se starosta nezmínil o některé z našich úspěšných aktivit. Minulý měsíc psal o tom, že jsme zabránili v Komořanech vybudování čtyřproudové silnice těsně vedle oblíbené cyklostezky podél Vltavy. Při svém rozhodnutí, které se příčí zdravému rozumu, se zastupitelé vládnoucí koalice ODS, US v roce 2006 nezalekli ani toho, že by stavba – proti které jsme v posledních letech s komořanskými občany úspěšně bojovali – zasáhla podélně do míst, kde je jakákoliv stavební činnost tohoto druhu v podstatě zakázaná a kde je možná jen ve vyjímečných případech za přísných podmínek. Hlavu si stoupenci nové čtyřproudové silnice nedělali ani z toho, že svým rozhodnutím velmi citelně zasáhli do majetkových poměrů všech majitelů pozemků a nemovitostí dotčených navrhovanou rozsáhlou změnou územního plánu.

 
Vy se ptáte, starosta odpovida (květen 2010)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj : „Vy se ptáte, starosta odpovídá“ , Noviny Prahy 12, květen 2010

 Starostovy poznámky na naši adresu znamenají jediné. Že „Změna pro Prahu 12“ prosadila to, co před minulými volbami slíbila. Starostu to štve a oslabuje to jeho pozici uvnitř ODS. Proto se snaží v květnovém čísle Novin Prahy 12 jako vždy chabě a nepřesvědčivě kritizovat naše kroky, které jsme učinili ve spolupráci s advokátní kanceláří JUDr. Kužvarta – v tomto případě proti devastaci historického objektu viničního domku a přilehlé zahrady. Jsme úspěšní právě proto, že nám pomáhá tým známého právníka neziskových organizací Kužvarta, který se více jak patnáct let věnuje právnímu servisu pro neziskové organizace a brojí proti přírodu devastujícím zásahům a nešetrným developerským projektům. Vzhledem k pramalé oblibě starosty je každá jeho výtka vnímána dobrou reklamou, že existují oponenti Hánovy necitlivé politiky nejen k životnímu prostředí. Bez jeho výpadů by se Změna pro Prahu 12 na stránky radničních Novin Prahy 12 ani nedostala.  Je patrné, že naše snaha nevychází vniveč. Starostu Hánu musím ujistit, že dech nám rozhodně stačí. Patrně neví, že jsme na radnici zjišťovali koncem března aktuální stav kolem viničního domku, a my víme, že radnice disponuje pouze jedním projektem Rekonstrukce a dostavby Viničního domku od Ing. S. Marka. Již jednou neprosazeným, který je nyní předmětem řízení ve zvláštním režimu na dodatečné povolení stavby. Jedná se o sloučené územní a stavební řízení. Povolení radnice ještě nemá, nicméně hodlá utratit za megalomanskou přestavbu 20 milionů, což je v době ekonomické krize nehospodárný hazard. V části „Stavební kauzy“ se můžete již dnes seznamit s detaily přestavby plánované radnicí.  Na přiloženého nákresu uvádíme závažné a  konkrétní výhrady k plánovaným změnám a faktickému zničení původního vzhledu modřanské kulturní památky Viničního domku ze 17. století, které pro nás zpracoval architekt Veselý z Klubu za Starou Prahu.

Vedle výše uvedeného připojuji rovněž tiskovou zprávu z března 2007, která objasňuje letitý spor s radnicí kvůli Viničnímu domku:

Zničí radnice historický Viniční dům?
Praha – Ještě jednu šanci napravit špatné rozhodnutí a zachránit historickou podobu domku ze sedmnáctého století na nejstarší vinici v Praze dostala radnice dvanácté městské části.
Umožňuje jí to zatím poslední rozhodnutí stavebního odboru magistrátu, které radnice Prahy 12 obdržela v polovině března. Magistrát kvůli mnoha chybám zrušil stavební povolení, kterým měl být významně změněn a fakticky zničen původní vzhled kulturní památky i ráz celé vinice.
„Připravovaná přestavba vůbec nerespektuje půvab, který měla předměstská usedlost z majetku pražských biskupů,“ upozorňuje zastupitelka městské části za Změnu pro Prahu 12 Daniela Rázková. Místo původní samostatné stodoly, která již byla bohužel v předchozích měsících zbořena, naplánovali projektanti necitlivě masivní betonovou přístavbu viničního domku, který z historické památky spolu s dalšími novodobými prky udělá tuctovou stavbu, ukázku nabubřelého „podnikatelského baroka“.
„Je pro mě nepochopitelné, že někdo mohl kývnout na tak zásadní úpravy, jako je probourání nových dveří do obvodové zdi historického domu či stavbu parkoviště namísto zeleně u stávající vinice,“ říká zastupitelka Eva Tylová.
Radnice Prahy 12 by teď měla napravit pochybení, které udělala, když do stavebního řízení nepřizvala dosavadní nájemce viničního domku z Českého zahrádkářského svazu, kteří nejstarší pražskou vinici zkultivovali a udělali z ní napohled příjemné místo této části Prahy. Magistrát zrušil původní rozhodnutí radnice „dvanáctky“ proto, že zapomněla do stavebního řízení přizvat občanské sdružení Ateliér pro životní prostředí zastoupené známým ekologickým právníkem Petrem Kužvartem.
Nové stavební řízení by podle zastupitelů Změny pro Prahu 12 mělo respektovat původní historický vzhled domku i jeho okolí přiléhající k vinohradu. Je zřejmé, že když bude radnice Prahy 12 znovu ignorovat připomínky vinařů, občanských sdružení, ale i všech občanů, kteří mají estetické cítění a úctu ke kulturní tradici, bude rozhodnutí opět napadeno u magistrátu a do věci se nepochybně vloží i ministerstvo kultury, které případ již nyní sleduje.

PhDr. Daniela Rázková
předsedkyně klubu zastupitelů Změna pro Prahu 12