Koalice „Změna pro Prahu 12“ si dlouhou dobu velice uvědomuje, že vedle fyzického a urbanistického pokřivení Prahy 12 dochází snad ještě více k devastaci kulturně-duševní. Soused pomalu nezná souseda a lidé navzájem jsou vůči sobě lhostejní a anonymní. S tím jde následně ruku v ruce znevažování a neúcta k dědictví zanechané našimi předky. Jako malý příklad uvádíme pohledově zastavěný kostel Nanebevzetí Panny Marie společně se základní školou K Dolům (bývalá 1.ZDŠ), co by jedné z nejstarších škol Prahy nebo uvažované urbanistické zprznění památného Viničního domu, přiláhající k modřanské vinici, kterou kdysi založil sám král Václav.

„Změna pro Prahu 12“ se proto rozhodla vydat svůj „Kulturní manifest“, který je přílohou volebního programu a podle jehož zásad by chtěla do Prahy 12 vrátit spolkový a kulturní život. Jak se však v závěru tohoto manifestu píše : „Podnětů o možností může být nepřeberně, ale bez přímé účasti obce nejsou realizovatelné .“. Věříme proto, že se tento „Kulturní manifest“ stane živým materiálem, jehož stránky budou „doplňovat“ rovněž samotní občané Prahy 12. „Změna pro Prahu 12“ proto věří i ve Vaši podporu.

Vlastní „Kulturní manifest“, který vydává Změna pro Prahu 12 je k nahlédnutí ZDE