Praha, 28.6.2011 Aktivní odpor občanů přinesl zdánlivé ovoce. Developer přihlásil do územního řízení nový projekt Polyfunkční dům Levského, kde slibuje snížení budovy, menší počet bytů a místo dvou domů jen jeden. Podrobné prostudování projektu však způsobuje rozčarování. „Tato verze projektu má občany uklidnit a vytvořit dojem, že architekti zohlednili připomínky. Iluze vstřícnosti a zmenšení stavby se zdařila. Ve skutečnosti je však projekt stejně necitlivý, jako byla původní šokující verze se dvěma věžáky“, říká Petr Svoboda, předseda Občanského sdružení Levského.
Dokumentace „současného“ projektu pochází z prosince 2010. Znamená to, že developer během veřejné prezentace 24.3.2011 tuto variantu úmyslně zatajil. „Veřejná prezentace a ohledy na připomínky občanů jsou pouhým divadlem. Namísto diskuze developer prosazuje projekt bez ohledu na občany, lokalitu a vedení městské části“, uvádí Petr Pavlík, místopředseda sdružení.
Současný projekt je umístěn do nejbližšího sousedství školky a je podobně mastodontní jako ten předchozí. Koeficient podlažní plochy jde opět na hranici možností kódu území SV-F. Z maximálně možných 7540,4 m2 daných územním plánem si nová verze projektu bere 7534,9 m2. Laicky řečeno, projekt má nové dispozice a starou velikost. Kvůli výjezdu z podzemních garáží se navíc zruší přibližně 15 parkovacích stání v ulici Levského, což zásadním způsobem zhorší už tak napjatou parkovací situaci v lokalitě. Zjednodušeně řečeno, obyvatelé dvou nejbližších domů přijdou o současné parkování.
Nový projekt polyfunkčního domu ještě více překračuje požadavek územního plánu na využití území než původně představená varianta. Zatímco kód území požaduje alespoň 40% občanské vybavenosti a maximálně 60% obytné funkce, developer přichází do územního řízení s necelými 13% pro občanskou vybavenost. Podle Petra Pavlíka tak projekt nepřímo popírá svůj název „Polyfunkční dům“, protože reálným využitím je plánovaný dům bytový.

Zdroj : Oficiální web MČ Praha 12

Navrhovatel projektu nepředložil žádnou studii ani záměr jaká občanská vybavenost v lokalitě chybí a jakou by chtěl do polyfunkčního domu umístit. Vzhledem k bytovému charakteru objektu navíc očekáváme další zvýšení nároků na stávající občanskou vybavenost. „Vysoký podíl bytů současně kontrastuje se záměrem městské části, která už při prodeji původního objektu jeslí po novém majiteli vyžadovala využití pro služby“, dodává Petr Pavlík.
Pokus developera omezit podíl občanské vybavenosti v projektu je paradoxně v souladu s reakcí Jany Knoblochové, místostarostky městské části Praha 12, která během veřejné diskuse o rozvoji městské části konané 22.6. 2011 uvedla, že v dané lokalitě podle názorů, které padly během březnové veřejné prezentace projektu, nejsou další služby potřeba. Přitom petice s více než 1000 podpisy, reprezentující hlas dotčených obyvatel, žádný takový požadavek nevznesla.
Postoj městské části vůbec nechápu“, říká Petr Svoboda a dodává „ buď je v lokalitě Levského zájem o občanskou vybavenost, a pak se její podíl na projektu musí výrazně rozšířit, nebo není. V tom případě je nutné snížit podíl celkové obytné plochy v projektu. Je nehorázné, aby developer přes odpor městské části prosadil na magistrátu úpravu územního plánu pro větší objekt se smíšeným využitím, z této úpravy využil pouze možnost postavit větší objekt a městská část mu návdavkem dovolila překročit i podmínky té úpravy, se kterou nesouhlasila !“.

Občanské sdružení Levského se k nové verzi projektu nesouhlasně vyjádřilo. Zaslalo starostovi městské části Bc. Františku Adámkovi otevřený dopis a informovalo městskou radu a odborné komise o důsledcích projednávaného projektu.

Uvedený otevřený dopis si můžete přečíst ZDEpoznámka redakce

Dalším krokem občanského sdružení je nová petice, která žádá novou veřejnou prezentaci a skutečné zohlednění požadavků z první petice.
První petici proti projektu Polyfunkčního domu Levského podepsalo přes 1000 občanů, což je dvakrát více lidí, než reagovalo na mohutně propagovanou anketu městeské části k plánovanému rozvoji Modřan. V reakci na první petici radnice konstatovala, že „rada městské části nebude podporovat takové stavební záměry, které by znamenaly další zahušťování zástavby a zhoršení bydlení obyvatel sídliště“. Občanské sdružení Levského takový postoj vítá a je připraveno být konstruktivním partnerem pro diskusi o skutečně přijatelné podobě výstavby v Levského ulici.

Další informace:
Občanské sdružení Levského
Levského 3200/41
143 00 Praha 4
oslevskeho@gmail.com
www.oslevskeho.cz

Zdroj : Tisková zpráva „OS Levského“