Březen 12th, 2017Jak to vidí koalice ?

Reakce na „Okénko zastupitele Petra Šuly“

Pane zastupiteli Šulo, je smutnou skutečností, že ze společnosti se vytrácí rozlišování mezi pravdou a lží, a že šíření nepravdivých pomluv, proti kterým je obtížné se bránit, je zaměňováno se svobodou projevu, čehož je Váš text příkladem.

Počet úředníků je dnes o třináct nižší, než když byla radnice pod vedením TOP 09. Organizační změna byla nezbytná a ukončení pracovních poměrů bylo provedeno slušným způsobem spojeným s výplatou odstupného podle zákona, nikoliv šikanou, jak si dobře pamatujeme z doby nástupu Vašich radních v roce 2012.

Nižší náklady na placené radní byly v minulém období dosaženy tím, že byla pod vedením TOP 09 neúplná rada o šesti členech, kompletních devět jste nedokázali zvolit.

Současný počet placených radních je dán koaliční smlouvou uzavřenou mezi třemi subjekty. Změna pro Prahu 12 navrhla, aby počet placených radních poklesl opět o jednoho.

Nulová tolerance vůči hazardu v Praze 12 zůstala zachována. Podstatný je výsledek.

Klientelismus, o kterém se zmiňujete, ve věci příbuzné Michala Pince, spočívá v tom, že žadatelka chtěla vybudovat ve svém domě malé občerstvení. Jedná se o léta starou záležitost. Michal Pinc se během hlasování k tomuto bodu zdržel hlasování, neboť by byl ve střetu zájmů.

Ve vedení radnice jsme proti výstavbě megalomanských projektů, ne proti drobným změnám územního plánu. V tomto volebním období naše koalice 6x neschválila změny územního plánu (ÚP) ze zeleně na stavební pozemky, a naopak na Točné jsme prosadili návrh změny ÚP ze stavebních pozemků zpět na pole, a to na rozloze 80 000 m2. Považujeme za velký úspěch, že se nám pozemky na komořanském náměstí podařilo vykoupit a k ověření kupní ceny existují dva znalecké posudky. Nyní jsme připraveni s podporou místních lidí začít s revitalizací náměstí.

Příprava napojení Prahy 12 na okruh pokračuje a celé vedení radnice pochopitelně usiluje o to, aby technické řešení ctilo zájmy těch, kteří budou stavbou a provozem dotčeni.

Škoda, že jste nezaznamenal, že koalice prosadila na listopadovém zastupitelstvu podnět na zpracování územní studie Komořany. To považujeme za dané situace za optimální a hlavně koncepční řešení.

K omezení výběrových řízení uvádíme, že rada dodržuje platné právní předpisy a striktně se ve svých rozhodnutích drží zákona.

V soutěži Otevřeno Zavřeno jste jaksi zamlčel, že jsme byli nominováni také jako příkladná radnice v kategorii Otevřeno. V tom negativním případě jsme pouze chránili osobní údaje těch, které byste rád pranýřoval, tak jako dnes nás na těchto stránkách.

Noviny Prahy 12 patří k té třetině radničních periodik, ve kterých se vyskytují vůči radnici nesouhlasné nebo alternativní názory opozičních členů zastupitelstva a veřejnosti. Jsou vyváženým a otevřeným médiem. Důkazem je uveřejnění Vašeho útočného opozičního textu, což za vlády TOP 09 nikdy nešlo.

Rada MČ Praha 12 (Noviny Prahy 12 březen 2017)

Změna pro Prahu 12 požádala podle koaliční smlouvy dne 13. února koaliční partnery Hnutí ANO a ČSSD o projednání nového složení Rady městské části, protože zástupce Pirátů Ivan Jurka vystoupil z klubu Změny pro Prahu 12. Od svého zvolení v listopadu 2016 hlasoval v rozporu s programem Změny například souhlasně pro prodej pozemků pod poštou nebo nehlasoval se Změnou proti žádosti společnosti Fisolta na získání pozemků, jež souvisejí se zahuštováním sídliště na místě supermarketů. Přestože byl naším klubem nominován, doporučili jsme mu v souvislosti s dalšími skandálními okolnostmi, aby na politiku rezignoval a odešel ze Zastupitelstva.

 

K  narovnání vztahů mezi Prahou 12 a  The Prague British School cílí dodatek číslo 5 k nájemní smlouvě, jejž schválilo lednové zasedání zastupitelstva městské části. Uzavřením dodatku má být ukončeno z pohledu městské části bezdůvodné obohacování, plynoucí z užívání pozemků areálu školy bez právního důvodu ze strany The Prague British School. Ta se proti tomuto bránila u soudu. Obě strany se ale snaží dosáhnout mimosoudní- ho finančního vyrovnání cestou zmíněného dodatku.

Jsem ráda, že schválené a školou parafované znění dodatku hovoří ve prospěch obou stran. Městské části přináší nájem, zvýšený na 10 milionů ročně s rozšířenou povinností školy opravovat a udržovat areál do výše nákladů půl milionu ročně,“ říká místostarostka Daniela Rázková, která složitou kauzu sleduje od roku 2004. „Škole pak dodatek číslo pět dává větší právní jistotu v užívání celého rozsáhlého areálu,“ dodává.

Sporná byla dlouhá léta také otázka technického zhodnocení. Jde o částku, přesahující 113 milionů korun, a její uznání je také předmětem dodatku; zahrnuje přílohy, věnované odepisování dosud provedeného technického zhodnocení. Škola je zavázána zůstat v nájmu minimálně deset let. Po tuto dobu nebude mít nárok na náhradu technického zhodnocení, pokud by z areálu školy odešla. Tím je chráněno enormní zatížení rozpočtu městské části pro případ, že by škola požadovala náhradu za vloženou investici v podobě technického zhodnocení. Základní textace ujednání byla již oběma stranami parafována a záměr pronájmu je nyní vyvěšen na úřední desce včetně schváleného dodatku.

Ivana Hudcová (Noviny Prahy 12 únor 2017)

„Bylo to opravdu úžasné!!!  Všichni nadšení!!!“ napsala na svůj  facebook jedna  z účastnic  koncertu  „Kino pro všechny“,  který  proběhl  v Modřanském biografu 15. Prosince 2016.

Obr. 1 : Iniciátor koncertu, pan Pavel Burda

Nápad uspořádat benefiční koncert a získat tak alespoň část prostředků na zbudování bezbariérového přístupu do modřanského kina, se zrodil v hlavě občana Prahy 12 vozíčkáře Pavla Burdy. Cílem, o který už roky bojuje, je konečně umožnit i hendikepovaným se účastnit kulturních a společenských akcí a veřejných prezentací, které se během roku v kině konají.

Skvělý výkon podalo Smyčcové kvarteto českých filharmoniků, které pro toto vystoupení získala zastupitelka Radka Kapasná. Ta se rovněž po celé týdny starala o propagaci koncertu. V tom jí pomáhali i někteří duchovní z farností Prahy 12, když koncert zmiňovali před svými farníky.  Ke zdaru akce přispěl  rovněž místostarosta Zbyněk Boublík. Těm všem patří velké poděkování !

Kvarteto, založené v roce 1992, pokračuje i po generační obměně, jež proběhla před pěti lety, v popularizaci a špičkové interpretaci známé i neznámé, vážné i nevážné, ale vždy krásné hudby nejen u nás, ale i v zahraničí. Ukázkami ze svého repertoáru jeho členové neobyčejně potěšili všechny, kteří přišli do kina společně s nimi podpořit dobrou věc. Krásná hudba, nesená na vlně dobrých úmyslů, se postarala o vytvoření přímo magické atmosféry. „Nestálo by za to, vytvořit z toho novou tradici?“ ptali se na konto toho někteří z přítomných.

Na vstupném a do pokladničky se vybralo odhadem 8 tisíc korun, což ale představuje pouhý zlomek finančních prostředků, potřebných ke zbudování bezbariérového vstupu do kina. Nezbývá tedy, než zkusit oslovit nejrůznější sponzory. Protože je kino ve vlastnictví soukromého majitele, nemůže radnice bohužel zbudovat bezbariérový přístup na vlastní náklady.

Ivana Hudcová, Noviny Prahy 12 leden 2017

Pět festivalových dní (od 15. do 19. října) a 81 filmů z 23 zemí a 6 kontinentů zahrnul letošní ročník nejstaršího mezinárodního festivalu dokumentárních filmů s environmentální tematikou Ekotopfilm. V neděli odpoledne proběhla v jeho rámci projekce filmu Modřanské kontrasty, na které nechyběli jeho tvůrci – autor scénáře Karel Kerouš, Ivan Jurka, který všechno natočil, a Stanislav Hudský, který namluvil komentář. To vše v časovém presu několika málo týdnů a s nečekaně dobrým výsledkem. Po projekci v malém sále hotelu Olšanka následovala prezentace, v jejímž rámci se Karel Kerouš věnoval problematice střetu velkého města s přírodou. Pár slov o tom, jak film vznikal, připojil i další z tvůrců Ivan Jurka. Starostka Prahy 12 a obyvatelka Modřan v jednom Daniela Rázková pak k problematice promluvila i z pozice aktivní političky. Při pozdějších rozhovorech v zákulisí pak vyšlo najevo, že film pro příští ročník už začíná v hlavách tvůrců vznikat v těchto dnech…

(ih) Noviny Prahy 12 listopad 2016

Dosud jsem měla život krásný, byť těžký. Díky tomu jsem se naučila rozhodovat a hledat z různé šlamastyky rozumná východiska. Poskládat vedle sebe argumenty a pochopit reálný stav. O to se teď snažím i jako vaše starostka na radnici Prahy 12.

Nesu přitom odpovědnost i za to, že radnice bude respektovat i právně závazná rozhodnutí mých předchůdců. Tam, kde je možné změnit nebo alespoň upravit předchozí rozhodnutí ve prospěch stávajících obyvatel, děláme pro to s kolegy maximum. Jsou ale i taková rozhodnutí, která již nelze vrátit zpět. Jde bohužel o nevratné právní kroky.

Mám tím na mysli i „dědictví“ v podobě některých stavebních kauz. Známe všichni krásná, politikou však zdiskreditovaná, slova jako třeba „upřímně“ od Stanislava Grosse. Z doby ještě dřívější slovo „sou-druh“. Z doby, kdy nejen v Praze 12 vládla ODS, pak slovo „investor“, nebo také developer. Možná také když slyšíte to slůvko developeři, naskočí i v mysli někoho z vás trošku jiná slova – „ve při“.

Zpravidla jsou totiž ve při s okolím. Jejich zástavba občas hyzdí město, je předimenzovaná nebo jinak zatěžuje vás a vaše sousedy. Mnohé projekty schválené už v době dávno minulé se staví právě teď. V době, kdy vedou radnici lidé, kteří by na ně ani nekývli.

Správní řízení úřadů trvá totiž velmi dlouho a staví se tak stavby, které povolili naši předchůdci. S investory alespoň opakovaně vedeme tvrdá jednání a daří se nám získat pro městskou část určité výhody. Místo bytové zástavby doplňujeme infrastrukturu jako školky, někde nebytový prostor pro ordinaci lékaře, nebo Czech Point či poštu.

Takto jsme upravovali třeba stavební projekt Šance za pražským silničním okruhem. Dalším dědictvím po předchůdcích je stavební louka v Komořanech. Už z roku 2008, kdy developer koupil od soukromníka komořanskou louku a kdy radnice vedená Petrem Hánou z ODS zde povolila vila domy. Rozhodnutím magistrátu zde stvrdili ještě navíc výškové panelové domy. S minulým vedením jsme proti panelákům úspěšně protestovali u soudu a chceme stále totéž. Dohodu investora a občanů, aby zvítězily obě strany metodou win-win. Tedy je lepší se dohodnout na přijatelném řešení pro developera a občany, než případ zablokovat, neboť zablokování vždy vypudí síly, které případ odblokují, ale už bez dohody s občany. Síla budí proti sílu. Na komořanské louce místo osmipatrových domů budou třípatrové a kromě hřiště v projektu získáme 10 milionů korun na komořanské náměstí, o jehož vykoupení jsme usilovali více než dvě volební období.

S obyvateli, kteří chtějí ovlivnit podobu jejich města, se setkáváme a o stavebních záměrech s nimi diskutujeme. Řada vašich skvělých nápadů je tak již na světě nebo zakotvena ve smlouvách s investory. Díky vám za to!

PhDr. Daniela Rázková (Noviny Prahy 12 říjen 2016)

 

Novou éru vztahů mezi občany, developerem a městskou částí zahájila vůbec první veřejná plánovací debata ve středu 14. 9. 2016 v budově bývalého Prioru na Sofijském náměstí. Stalo se tak nad projektem budoucí zástavby na místě modřanského cukrovaru, a to ještě dříve, než projekt začal vznikat byť jen na papíře.

Obr.1 : Pohled na bývalý areál cukrovaru od řeky z druhého břehu. Z bývalé rafinérie z 18. století zůstal jen komín s kýčovitým svítícím logem developera. (Zdroj : Wikimedia Commons-A database of freely usable media files)

Vedle více než stovky občanů a občanských aktivistů z Prahy 12 a několika zastupitelů opozičních i koaličních se zúčastnili mimo jiné starostka Daniela Rázková a místostarostové Robert Králíček a Michal Pinc za radnici Prahy 12. Za developerskou společnost Skanska Reality byl přítomen Ing. Petr Dušta, zodpovědný za budoucí podobu projektu. Setkání vedl Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D. z atelieru Nature Systems, který připravuje participaci veřejnosti spolu s pracovní skupinou složenou ze zástupců městské části, společnosti Skanska Reality a aktivních občanů.

Nešlo o chaotickou diskusi. Účastníci byli rozděleni do několika pracovních skupin a každé byl přidělen jeden facilitátor, aby dbal na dodržování dohodnutých pravidel diskuse. Skupiny pak na základě přesně daných otázek řešily v prvním kole problém služeb a aktivit na veřejných prostranstvích. Ve druhém kole se diskutovalo o tématech – image prostranství cestou k Vltavě, okolí cyklostezky a zástavby jako celku, ale také čím se inspirovat z minulosti Modřan. Ve třetím kole byly pojmenovány obavy a rizika, související s novou zástavbou. Na závěr každého kola přidělili jednotliví účastníci prioritní body konkrétním námětům. Výsledky kol byly už v průběhu debat dány přítomným k dispozici.

K nejúspěšnějším námětům služeb a aktivit patřily v 1. kole mateřská školka, dětské hřiště, zeleň či park, potraviny a drobné obchody, rekreace včetně koupání a loděnice, ve 2. kole maloměstský charakter a nízká zástavba, inspirovat se Vltavou, zelení, paroplavbou a cukrovarem včetně využití komínu. 3. kolo pak za největší rizika budoucí zástavby vyhodnotilo výškové stavby, bydlení bez pracovních příležitostí, obchodů i služeb a realizaci zá- stavby, aniž by byly vyřešeny problémy s dopravou v Komořanské ulici. Vzniklé výstupy poslouží projektantům při tvorbě variant konkrétní podoby budoucí zástavby. K diskusi nad nimi pak bude uspořádáno další veřejné setkání.

V lokalitách, kde stavíme nové projekty, chceme být dobrým sousedem. Nastavením společného dialogu s místními občany a institucemi získáváme cenné místní znalosti. Na jejich základě může vzniknout kvalitní zadání pro přípravu projektu, který bude naplňovat potřeby nejen nově příchozích, ale přispěje i ke zlepšení života v lokalitě stávajících obyvatel,“ sdělil Petr Dušta, developer Skanska Reality.

Je to ze strany developera vůči lidem přístup vstřícnější a upřímnější. Doposud při veřejných prezentacích vždycky někdo přišel s už hotovým projektem, o kterém dál nechtěl diskutovat. I když samozřejmě i za tímhle jsou peníze,“ nechal se slyšet jeden z přítomných občanů Prahy 12 Jindřich Bašta.

Starostka PhDr. Daniela Rázková setkání komentovala slovy: „Udělám všechno pro to, aby čas, který lidé během tohoto setkání investovali do řady nápadů, byl zúročen v dobrém projektu.“

Ivana Hudcová, Noviny Prahy 12 říjen 2016


© 2007 Modřanské noviny | iKon Wordpress Theme by Windows Vista Administration | Powered by Wordpress