Zdá se, že na internetu probíhá další kolo šíření pomlouvačných zpráv k vydání knihy Praha 12 křížem krážem, které opět uvádíme na pravou míru. Objevují se nepravdivé informace, které zde uvádíme s následným vyjádřením představitelů Změny pro Prahu 12:

Nepravdivé tvrzení č.1 :

Při schvalování smlouvy jsme ovšem zcela jasně stanovili bývalé paní starostce, která tuto publikaci připravovala, tyto podmínky: Kniha nebude obsahovat žádné politické příspěvky, požadovali jsme, aby kniha byla apolitická, aby ji mohli používat i následující politické generace.

Vyjádření Změny pro Prahu 12:

V knize žádný politický příspěvek není obsažen, kniha je apolitická, mohou ji používat následující politické generace, úvodní slovo starostky a zároveň spoluautorky není politický příspěvek, jak se snaží strůjci celé „kauzy“ veřejnosti vsugerovat.

Nepravdivé tvrzení č.2 :

Požadovali jsme, aby náklady městské části byly uhrazeny z příjmů z inzerce v knize, kterou měla nabrat přímo Praha 12, nebo ve spolupráci se společností MILPO.

Vyjádření Změny pro Prahu 12:

To není pravda. Požadavek byl, aby městkou část kniha nic nestála. Tak by se také stalo. Po prodeji 400 ks výtisků (600 ks by jich zbylo k rozdání partnerům MČ), pokud by nebyl její prodej nesmyslně radními za ANO a ČSSD zakázán, by byly náklady pokryty .

Nepravdivé tvrzení č.3 :

Rada schválí konečnou podobu knihy ještě před vydáním, a teprve potom bude faktura za výrobu knihy proplacena.

Vyjádření Změny pro Prahu 12:

Tato podmínka je smyšlená a z časových důvodů by nebyla ani splnitelná, (aby šla kniha do tisku ještě před největší prodejní sezonou před Vánocemi). Podobu reklam a jejich rozmístění nakladatelství nekonzultovalo, a reakce na některé z nich byly obzvlášť pro některé členy Změny pro Prahu 12 při prvním seznámení s knihou rozporuplné. V rozporu se smlouvou mezi nakladatelstvím a MČ však nebyly, a nekazí celkový dojem z velmi povedené publikace – (člověk, pokud na ně není upozorněn, si jich většinou nevšimne). Rozhodně to není důvod k tomu, aby kniha byla k prodeji zakázána.

Jan Mikulecký,

zastupitel za Změnu pro Prahu 12

 

Leden 30th, 2017Zakázaná kniha o Praze 12

Praha12_Krize,Krazem_2V minulém roce jsme pro vás s nadšením připravovali novou publikaci o Praze 12, o kterou místní lidé žádali, protože její první vydání bylo zcela vyprodáno. Navíc se mnozí zapojili do druhého vydání tím, že nám přinášeli podněty a aktualizované znění obsahu. Netušili jsme, že se z ní stane kniha zapovězená.
Měla jsem v plánu krásnou knihu o Praze 12, na které jsem bez nároku na honorář spolupracovala, rozdat při výměně starostů jako dárek k Vánocům všem zastupitelům jako poděkování za spolupráci. Některým koaličním partnerům se však nelíbilo, že mám v knize úvodník. Úvodní slovo starosty nechybí ostatně ani v publikaci o Praze 12, kterou rovněž nakladatelství Milpo vydalo před dvaceti lety.
Nechtěla jsem situaci hrotit v den výměny na pozici starosty, a tak jsem v zájmu klidu ustoupila. Naopak nový starosta přitvrdil. Vydal zákaz prodeje knihy na radnici. A hledal s některými dalšími radními důvod pro likvidaci knihy nejen na Praze 12. Najali si proto advokátní kancelář, aby ta našla závažnější chyby, které by posloužily tomuto účelu. Přitom nabídka vydavatelství a smlouva na výrobu knihy byly jednohlasně schváleny v roce 2015 radou a tedy i současným starostou a bezproblémovost konání potvrdil i radniční právník.

Přestože kniha Křížem krážem po Praze 12 je doposud nejlevnější publikací, jež o Praze 12 vyšla, a skutečná cena takovéto publikace odpovídá částce o 50% vyšší, než za jakou se prodává, zkoumá se oprávněnost uhrazení zálohové faktury předložené spolu s knižními texty před vytištěním publikace. Úvodní slovo starostky je běžnou praxí u knih, které nakladatelství o Praze vydalo. A že jich bylo přes stovku z různých částí Prahy a na stejném modelu spolupráce nakladatelství a radnice při náboru inzerce, z které se kniha hradí. Proklínaná je právě inzerce, o které ale městská část dopředu věděla, že bude součástí knihy stejně jako před dvaceti lety, kdy obdobná reprezentativní publikace vyšla poprvé ve spolupráci s městskou částí. Rovněž tak nakladatelství informovalo o tom, že bude knihu prodávat v síti pražských knihkupectví. Informovali jsme o tom na první straně květnových Novin Prahy 12, kdy jsme přípravu knihy a nábor inzerce avizovali. Nic z toho přitom radnice nikterak nerozporovala a neomezili jsme v uzavřené smlouvě s vydavatelstvím ani fotografie a texty. Ostatně povedly se skvěle a autorům za perfektní práci patří dík.
Zkrátka dodatečně jsou vymýšlena různá omezení, která ve smlouvě obsažena nejsou a mají posloužit politickému boji a těm, kteří místo toho, aby něco vytvářeli a zdravě soutěžili, tak se snaží dobrou práci druhého člověka poškodit nebo zničit a taky odpoutávat pozornost od problémů skutečně závažných, kterým bych se mohla věnovat, kdyby mě nezaměstnával tento absurdní boj o moje dobré jméno a čest.
Doporučuji vyrazit mimo Prahu 12, kde se dají publikace koupit. Například v prodejně Domu knih – Neoluxor na Václavském náměstí nebo u Anděla, Knihy Kanzelsberger či případně v knihkupectví Juditina věž u Karlova mostu. A udělat si vlastní názor.

PhDr. Daniela Rázková
1. místostarostka MČ Praha 12

Reakce na „Okénko zastupitelky Hany Jandové“

Paní zastupitelka Jandová má krátkou paměť. Celá kauza Šabatka byla nastartována v roce 2004, kdy byla místostarostkou za Demokraty Jana Kasla a proti převodu louky na stavební pozemek neučinila nic, i když by to bylo tak jednoduché a účinné. Pak již bylo a je pozdě. Developer koupil stavební pozemek, na kterém chce logicky stavět. Paní zastupitelce bych doporučil nebrat útočná slova a nepravdivá obvinění do úst.

Kolem plánované bytové zástavby na louce zvané na Šabatce v Komořanech ostatně panuje řada omylů a nepřesností. Jen málokdo zná skutečná fakta a kritika se tak často obrací nesprávným směrem. Většina lidí netuší, že louku prodal developerovi – společnosti Central Group – soukromý vlastník Ing. Richard Pácal, nikoli pražský magistrát či městská část a že k prodeji za plnou cenu došlo až poté, co užití pozemku bylo změně- no z louky na stavební pozemek. A že stěžejní část příběhu se odehrála za starosty Petra Hány (ODS), kdy radní byla právě Hana Jandová. Za své přítomnosti v radě ani jednou neprotestovala proti změně územního plánu, která louku proměnila ve stavební pozemek. Celý proces přípravy změny územního plánu pro panelovou výstavbu nechala proběhnout, aniž by cokoliv namítala na veřejných projednáváních v lednu 2008, kdy zadání změny územního plánu schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy, nebo v březnu 2010, kdy byla schválena samotná změna územního plánu s kódem míry využití území E. Jen tato změna přitom již v roce 2009 motivovala Central Group, aby procesně připravovaný stavební pozemek za víc jak 53 milionů koupil.

V té době byla Změna pro Prahu 12 v opozici. Naopak Hana Jandová v koalici s ODS s Petrem Hánou. Právě jejich rada městské části v rámci zadání změn vlny 06 a vlny 07 a při projednávání konceptu nového územního plánu se změnou Z 1424 (tj. louka na Šabatce) souhlasila.

Vůbec poprvé projevila radnice nesouhlas se záměrem stavět na Šabatce při zasedání Rady městské části Praha 12 dne 30. 11. 2011 (ve složení ČSSD, Změna pro Prahu 12 a Věci veřejné). Ještě v roce 2013 ovšem stále hrozilo, že na Šabatce vyroste 13 až šestipatrových činžovních domů s celkem 413 byty! Umožňoval to zde tehdy platný kód míry využití území E schválený v březnu 2010.

Krize vyvrcholila v létě 2013. Mělo nastat jednání na stavebním odboru o umístění stavby na louce na Šabatce v termínu 30. 7. 2013, kdy naprostá většina občanů Komořan byla na dovolené a jednání se nemohla zúčastnit. Proto jsem jako člen Sdružení občanů pro Prahu 12 zorganizoval narychlo petici místních občanů, která byla při veřejném projednávání uplatněna, a tím byl získán potřebný čas pro konání radních za Změnu pro Prahu 12 na podzim 2013.

Naději zvrátit chod věcí dal Komořanským Městský soud v Praze, který v únoru 2014 vyslyšel protesty tehdejších radních. Zejména díky iniciativě Ing. Evy Tylové, jež měla v kompetenci územní plán, a Daniely Rázkové ze Změny pro Prahu 12 s podporou koaličních partnerů z TOP 09 soud změnu územního plánu zrušil. Za TOP 09 se sice angažovala Ing. Hana Jandová, ale svůj předchozí podíl na celé kauze odčinit již nemohla. Z Šabatky se tak opět stala louka, ale ne nadlouho, vrátit se do roku 2004 již nešlo. V koalici byla tehdy i ODS, ale ta se v dané kauze neangažovala. Nový pokus o navrácení územního plánu na kód E následoval na podzim 2014, pro jehož odvrácení posloužily další námitky občanů Komořan, sousedících s loukou na Šabatce, které jsem s nimi koncem října 2014 sepsal.

Rozhodnutí soudu vedlo Central Group v březnu 2015 k zásadnímu kroku – žádal po hl. m. Praze 58 milionů jako úhradu za zmařenou investici. O změnách územního plánu totiž rozhoduje Magistrát hlavního města Prahy. Na výboru územního rozvoje 19. března 2015 její předseda Jan Slezák z ČSSD veřejně před všemi členy a veřejností uvedl, že městská část dostává pár měsíců na domluvení podmínek výhodných pro městskou část, a pak že změnu magistrátní zastupitelstvo povolí.

Dnes politická reprezentace Prahy 12 tedy už jen zachraňuje, co se dá. Vyjednala proto s Central Group dar 10 milionů na vykoupení náměstí v Komořanech a stanovila podmínky svého souhlasu se změnou územního plánu: dodržení hlukových limitů, realizaci dvou semaforů, zahájení výstavby nejdříve v roce 2018 a dobudování kanalizace v Komořanech. Nemalým vítězstvím byl i fakt, že zastupitelstvo hlavního města letos v září odsouhlasilo proměnu louky na stavební pozemek už jen s kódem míry využití území C – tedy 10 třípatrových a v údolí louky čtyřpatrových domů s 201 bytovými a nebytovými jednotkami. Diametrální rozdíl mezi původním projektem a novou variantou dokumentují připojené vizualizace.

Bylo by nereálné se domnívat, že pozemek ve vlastnictví developera by mohl navždy zůstat nevyužitou, volně přístupnou loukou anebo se proměnit třeba v park. Komořanští, kteří zde venčí psy, si neuvědomují, že „louku“ na Šabatce může její nynější vlastník – developer kdykoli obehnat plotem. Aktuální řešení tedy představuje rozumný kompromis, zabraňující tomu, aby na komořanské louce vyrostly domy s dvojnásobnou či dokonce s ještě větší bytovou kapacitou, jak to hrozilo v minulosti.

Ještě před třemi lety za starostování Petra Prchala za TOP 09 byla situace v zastupitelstvu Prahy 12 taková, že si developeři dokázali najít potřebných 18 hlasů pro schválení změny územního plánu z nestavebních pozemků na koeficient C a D bez jakýchkoliv příspěvků na infrastrukturu či kompenzaci okolním obyvatelům, a tento postup byl v zájmu tzv. rozvoje Prahy 12 svorně podpořen ČSSD, ODS i TOP 09.

Bylo v té době navýsost chvályhodné, že zároveň v radě s TOP 09 a ODS iniciovala Změna pro Prahu 12 žalobu proti navýšení koeficientů z C na E a soud rozhodnutí o zástavbě na komořanské louce vrátil na začátek.

Ještě před rokem reálně hrozilo, že developer soudně prosadí přidělení koeficientu C bez jakýchkoliv kompenzací. Byli jsme postaveni před rozhodnutí, zda realizovat dohodu s developerem za podmínky snížení na koeficient C, vybudování dětského hřiště s oddychovou zónou a daru pro městskou část ve výši 10 milionů na výkup komořanského náměstí. Nutno zmínit, že koaliční kolegové z hnutí ANO a ČSSD podmiňovali výkup náměstí právě a jedině tím, že na něj přispěje zmíněný developer.

Rozhodli jsme se pro dohodu a bylo to dobré rozhodnutí. Vždy bude někdo, komu se vyjednané ústupky, jako je 10 milionů a snížení zástavby, budou zdát malé, ale pro nás to představuje úspěch. Doba před třemi lety, kdy se tyto změny prosazovaly v řadě případů bez jakýchkoliv příspěvků na infrastrukturu, jsou naštěstí pryč.

Z obecnějšího hlediska je postoj Změny pro Prahu 12 k dané kauze následující. Samozřejmě nejlepší by bylo nechat nezastavěné území nezastavěným. Právě proto máme ve svém volebním programu nezahušťování existující zástavby, což znamená i nezastavovat volné pozemky. Jenže pokud developer koupí stavební pozemek, pak je velmi naivní předpokládat, že takový pozemek ochráníme před zastavěním. Nebo zablokováním stavění na něm jej takto připravíme na budoucí korupci?

Jsme přesvědčeni, že je třeba s developerem vést dialog tak, aby vznikl kompromis mezi zájmem občanů a zájmem developera, tedy výsledný stav, kdy obě strany jsou spokojeny (tzv. win-win). Dále je nutné vzniklý kompromis skutečně realizovat, aby obě strany dosáhly jeho naplnění v dohledné době. Brzké postavení snížených viladomů na louce na Šabatce je tedy nejlepší cesta k zajištění kompromisu mezi občany Komořan a společností Central Group. Odklad stavby, spojený dokonce se snahou stavbu vůbec nerealizovat, je cesta k znepřátelení občanů a developera s pravděpodobným výsledkem v podobě osmipatrové zástavby bez jakékoli pomoci s infrastrukturou obce.

Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., zastupitel za Změnu pro Prahu 12 (Noviny Prahy 12 leden 2017)

 

Kolem plánované bytové zástavby na louce zvané Na Šabatce v Komořanech panuje řada omylů a nepřesností. Jen málokdo zná skutečná fakta a kritika se tak často obrací nesprávným směrem.

Většina lidí netuší, že louku prodal developerovi – společnosti Central Group – soukromý vlastník Ing. Richard Pácal, nikoli pražský magistrát či městská část. A že stěžejní část příběhu se odehrála za starosty Petra Hány (ODS). Pod jeho vedením městská část ani jednou neprotestovala proti změně územního plánu, která louku proměnila ve stavební pozemek. Jen tato změna přitom motivovala Central Group, aby nyní už stavební pozemek v roce 2009 za desítky milionů koupil.

sabatka_1

Obr.1 – Vizualizace původního stavebního záměru.

Vůbec poprvé projevila radnice nesouhlas se záměrem stavět Na Šabatce při zasedání Rady městské části Prahy 12 dne 30. 11. 2011 (ve složení ČSSD, Změna pro Prahu 12 a VV). Ještě v roce 2013 ovšem stále hrozilo, že Na Šabatce vyroste 13 až šestipatrových činžovních domů s celkem 413 byty! Umožňoval to zde tehdy platný kód míry využití území E.

sabatka_3Naději zvrátit chod věcí dal Komořanským Městský soud v Praze, který v únoru 2014 vyslyšel protesty tehdejší radních. Zejména díky iniciativě Evy Tylové, jež měla v kompetenci územní plán, a Daniely Rázkové ze Změny pro Prahu 12 s podporou koaličních partnerů z TOP 09 soud změnu územního plánu zrušil. Z Šabatky se tak opět stala louka. V koalici byla tehdy i ODS, ale ta se v dané kauze neangažovala.

Rozhodnutí soudu vedlo Central Group v březnu 2015 k zásadnímu kroku – žádal po hl. m. Praze 58 milionů jako úhradu za zmařenou investici. Bylo jasné, že magistrátu pod touto hrozbou nezbude, než souhlasit se změnou územního plánu a louku opět proměnit ve stavební pozemek.

Obr.2 – Vizualizace nového stavebního záměru

Současná politická reprezentace Prahy 12 tedy už jen zachraňuje, co se dá. Vyjednala proto s Central Group dar 10 milionů na vykoupení náměstí v Komořanech a stanovila podmínky svého souhlasu se změnou územního plánu: dodržení hlukových limitů, realizaci dvou semaforů, zahájení výstavby nejdříve v roce 2018 a dobudování kanalizace v Komořanech. Nemalým vítězstvím byl i fakt, že zastupitelstvo hlavního města letos v září odsouhlasilo proměnu louky na stavební pozemek už jen s kódem míry využití území C – tedy už jen 10 třípatrových někde čtyřpatrových domů s 229 byty. Diametrální rozdíl mezi původním projektem a novou variantou dokumentují připojené vizualizace.

sabatka_2

Obr.2 – Nová situace

Bylo by přitom nereálné se domnívat, že pozemek ve vlastnictví developera by mohl navždy zůstat nevyužitou, volně přístupnou loukou anebo se proměnit třeba v park. Komořanští, kteří zde venčí psy, si neuvědomují, že „louku“ Na Šabatce může její nynější vlastník – developer kdykoli obehnat plotem… Aktuální řešení tedy představuje rozumný kompromis, zabraňující tomu, aby na komořanské louce vyrostly domy s dvojnásobnou či dokonce s ještě větší bytovou kapacitou, jak to hrozilo v minulosti.

Níže uvedená tabulka porovnává prostřednictvím čísel původní verzi zástavby (s kódem E) s verzí novou (kód C). Pod ní pak naleznete v bodech průběh a vývoj celé kauzy Šabatka.

OBYTNÝ SOUBOR KOMOŘANSKÁ (CENTRAL GROUP) – Základní  údaje o záměru

sabatka-tabulka

Vysvětlení pojmu míry využití území:
Kód E: činžovní vily 1, rozvolněná zástavba městského typu 2
Kód C: skupinové rodinné domy, činžovní vily 1 (vila domy), stavby pro podnikání

 Jak se kauza „výstavba Šabatka“ vyvíjela v časové ose ?

 • 13. 5. 2004 : Vlastník tzv. louky Na Šabatce Ing. Richard Pácal dává podnět na změnu územního plánu (ÚP) na tomto svém pozemku parc. č. 775 v k. ú. Komořany
 • 31. 8.  2004 : RMČ (rada městské části) bere na vědomí podnět na změnu ÚP z kategorie LN (louky a pastviny) na OC (čistě obytné) do doby vybudování obchvatu Komořan (usn. č. 50.01.0
 • 6. 9. 2004 : Podnět je dopisem JUDr. Chudomelové postoupen na pražský magistrát (MHMP) s tím, že městská část (MČ) doplní své stanovisko poté, co bude umístěna trasa nové komunikace
 • 21. 9. 2004 : Zastupitelstvo městské části (ZMČ) bere na vědomí zprávu o činnosti RMČ v době od 11. do 12. zasedání ZMČ, tj. vč. usn. č. 50.01.04 (usn. č. 191/2004)
 • 28. 2. 2005 : Veřejné projednání návrhu zadání změn vlny 06 včetně změny Z 1424 (Nebylo nalezeno žádné usnesení, kterým by RMČ proti změně protestovala, což značí  nečinnost městské části.)
 • 14. 9. 2005 : Vlastník louky Ing. Pácal prostřednictvím Central Group (CG) žádá o přerušení řízení ve věci změny ÚP
 • 15. 9. 2005 : Žádost o přerušení řízení je dopisem JUDr. Chudomelové postoupena na MHMP
 • 23. 2. 2006 : Zastupitelstvo hl. m. Prahy (ZHMP) bere na vědomí přerušení pořizování změn ÚP vlny 06 včetně změny Z 1424 (usn. č. 35/06)
 • 22. 6. 2006 : Veřejné projednání návrhu zadání změn vlny 07 vč. změny Z 1424 (Ani tentokrát nebylo nalezeno žádné usnesení, kterým by RMČ proti změně protestovala.)
 • Rok 2007 : Byla zpracována studie zástavby Na Šabatce v rozsahu kódu E (dle vyjádření CG v rozsudku městského soudu)
 • 24. 1. 2008 : ZHMP schvaluje návrh zadání změn ÚP vlny 07 včetně změny Z 1424 (v zadání kód míry využití území stanoven není; dle doplňku návrhu zadání pro zpracování návrhu změny doloží žadatel podrobnější řešení změny studií; dle rozsudku městského soudu ale již byla ve spise studie Na Šabatce s kódem E) (usn. č. 13/30)
 • 15. 5. 2009 : Společné jednání k návrhu změn ÚP vlny 07 včetně změny Z 1424; kód míry využití v podkladech nebyl uveden. V rámci projednávání konceptu nového ÚP se změnou RMČ souhlasila. Při projednávání městská část vedená Petrem Hánou z ODS za přítomnosti Ing. Hany Jandové (dnes TOP 09) v radě opět neuplatnila žádné připomínky ke změně.
 • 17. 6. 2009 : CENTRAL GROUP Komořany uzavírá kupní smlouvu na pozemek parc.č. 775 v k.ú. Komořany s původním vlastníkem Ing. Richardem Pácalem.
 • 22. 6. 2009 : Ing. Pácal prostřednictvím CG žádá MHMP o stanovení kódu míry využití E s tím, že požadavek vychází ze zástavbové studie pro toto území (dle rozsudku městského soudu)
 • 15. 1. 2010 : Veřejné projednání návrhu změn ÚP vlny 07 včetně změny Z 1424. Předem byl veřejnosti oznámen kód míry využití C, projednáván však byl požadavek na navýšení kódu na E. Ani zde nebylo nalezeno žádné usnesení, kterým by RMČ proti změně protestovala a v rámci projednávání konceptu nového ÚP pak RMČ se změnou souhlasila.
 • 26. 3. 2010 : ZHMP schvaluje změnu ÚP (číslo Z 1424/07) usnesením č. 35/38 formou opatření obecné povahy č. 9/2010. Při pořizování změny se účastníci řízení i veřejnost vyjadřovali ke kódu míry využití území C (a to ještě 15. 1. 2010), 26. 3. 2010 však ZHMP změny vydalo s kódem míry využití E, tj. s možností realizace více než dvojnásobného objemu staveb.
 • 20. 7. 2011 : CG kupuje pozemek parc.č. 775 v k.ú. Komořany; právní účinky vkladu – 28. 6. 2011.
 • 30. 11. 2011 : RMČ vůbec poprvé nesouhlasí se zástavbou ve vyjádření k probíhajícímu zjišťovacímu řízení (usn. č. 43.26.11). Stalo se tak při zasedání Rady městské části Prahy 12 ve složení ČSSD, Změna pro Prahu 12 a VV.
 • 10. 7. 2012 : Závěr zjišťovacího řízení ze strany Odboru životního prostředí magistrátu (MHMP OŽP) – nebude dále posuzováno dle zákona.
 • 25. 6. 2012 : CG žádá MČ o souhlas s umístěním infrastruktury na její pozemky.
 • 13. 9. 2012 : CG žádá o projednání výstavby OS Komořanská, zejména napojení na inženýrské sítě a komunikace na pozemcích MČ a nabízí dar 3 mil. Kč.
 • 22. 10. 2012 : CG žádá starostu a odbor investic a majetku (OIM) o stanovisko ke stavbě „Zkapacitnění stávajícího nátoku v ul. Okružní“.
 • 23. 10. 2012 : CG žádá o stanovisko k dokumentaci k územnímu řízení (DÚR) stavby Obytný soubor Komořanská.
 • 11. 12. 2012 : RMČ ve složení Změna Pro Prahu 12, TOP 09 a ODS usnesením č. R-098-028-12 nesouhlasí s projektem ani s dotčením pozemků MČ.
 • 11. 12. 2012 : RMČ usnesením č. R-098-036-12 schvaluje podnět na zahájení přezkumného řízení ve věci zrušení změny ÚP č. Z 1424/07
 • 19. 3. 2013 : RMČ usnesením č. R-106-019-13 schvaluje návrh na zrušení změny ÚP č. Z 1424/07
 • 5. 4. 2013 : Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) sděluje, že nebude zahajovat přezkumné řízení ve věci zrušení změny ÚP č. Z 1424/07
 • 19. 6. 2013 : Oznámení stavebního úřadu (SÚ) o zahájení územního řízení a nařízení ústního jednání na 30. 7. 2013
 • 16. 7. 2013 : RMČ nesouhlasí s DÚR stavby Obytný soubor Komořanská a Eva Tylová společně s Danielou Rázkovou podaly osobně na jednání námitky a požadavky (R-124-002-13)
 • 25. 7. 2013 : RMČ schvaluje dopis, kterým reaguje na dvě doručené petice proti Obytnému souboru Komořanská (R-125-006-13)
 • 28. 8. 2013 : SÚ vyzývá žadatele k doplnění žádosti o vydání územního rozhodnutí a přerušuje územní řízení
 • 27. 11. 2013 : CG nabízí MČ společnou spolupráci (dar či věcné plnění ve výši 15 mil. Kč za kód míry využití E, který procházel procesem k vydání územního rozhodnutí)
 • 21. 1. 2014 : RMČ projednává výše uvedenou nabídku spolupráce – NESCHVÁLENO
 • 5. 2. 2014 : Městský soud v Praze ruší změnu ÚP č. Z 1424/07
 • 17. 4. 2014 : Nejvyšší správní soud (NSS) informuje MČ o podaných kasačních stížnostech proti rozsudku Městského soudu v Praze
 • 13. 10. 2014 : RMČ nesouhlasí se změnou ÚP Z-1424/07 a podává námitky v rámci veřejného projednání změny ÚP (R-176-004-14)
 • 24. 10. 2014 : Veřejné projednání změny ÚP Z-1424/07
 • 24. 10. 2014 NSS zamítá kasační stížnost
 • 16. 2. 2015 : CG nabízí MČ spolupráci – dar 10 mil. Kč nebo stavební práce v hodnotě 12 mil. Kč.
 • 18. 3. 2015 : Veřejné projednání projektu Obytný soubor Komořanská (s kódem C) v Modřanském biografu
 • 19. 3. 2015 : Zásadní okamžik : Výbor pro územní rozvoj a územní plán ZHMP (VURM) přerušuje jednání o změně Z 1424/07 z důvodu jednání MČ s CG. Předseda VURM Jan Slezák seznámil přítomné s dopisem od společnosti Central Group, ve kterém zmíněná společnost uvádí, že je od roku 2011 vlastníkem pozemků, jichž se týká změna Z 1424/07 ÚP SÚ hl. m. Prahy. Z dopisu vyplývá, že Central Group žádá po hl. m. Praze 58 mil. Kč jako úhradu za zmaření investice.
 • 27. 4. 2015 : RMČ schvaluje darovací smlouvu s CG na 10 mil. Kč (R-018-044-15)
 • 21. 5. 2015 : VURM znovu přerušuje projednávání Z 1424/07
 • 1. 6. 2015 : ZMČ schvaluje přerušení pořizování změny ÚP Z-1424/07 (Z-05-002-15)
 • 9. 11. 2015 : RMČ souhlasí se změnou ÚP Z-1424/07 za podmínky dodržení hlukových limitů, realizace 2 semaforů, zahájení výstavby nejdříve v roce 2018 a dobudování kanalizace v Komořanech (R-043-012-15)
 • 24. 11. 2015 : ZMČ souhlasí se změnou ÚP Z-1424/07 za podmínky dodržení hlukových limitů, realizace 2 semaforů a zahájení výstavby nejdříve v roce 2018 (Z-09-011-15)
 • 2. 6. 2016 : VURM souhlasí s návrhem změny ÚP Z 1424/07
 • 15. 9. 2016 : ZHMP podruhé vydává změnu Z 1424/07 (s kódem míry využití C) usnesením č. 19/24, a to formou opatření obecné povahy č. 46/2016.

Takto o nás informovaly radniční Noviny Prahy 12

To, že je výstavba dokončení kanalizace po celé městské části Praha 12 prioritou radních, dokázali ihned o vánočních svátcích, během nichž se starostka Daniela Rázková sešla se zástupci z Magistrátu hlavního města  Prahy  –  radní  Janou  Plamínkovou,  vedoucí odd. ekonomiky a financování staveb Ing. Danou Machovou,   zástupci   společnostmi   DIPRO,   Čermák a Hrachovec a Výstavba inženýrských staveb.

Obr.1: Schůzka na Točné (zdroj : Soukromý archiv Daniely Rázkové)

Důvod jednání v adventním čase byl jasný. S některými kroky bylo třeba započít ještě v loňském roce, aby následná realizace proběhla co nejdříve. „Situace opravdu spěchala kvůli připravovanému rozpočtu hlavního města Prahy,“ vysvětlila Daniela Rázková.

Nyní se připravuje vybudování kanalizace v Komomořanech, Cholupicích a na Točné.

Příspěvek po zprovoznění výpustního místa – zůstává!

Od počátku roku, konkrétně od 1. února by mělo být zprovozněno nově vybudované výpustní místo v ulici Mezi Vodami v Praze 12. I přesto, že vývozci odpadních vod budou mít kratší cestu, rozhodla Rada městské  části  na  návrh  radního  Milana  Maruštíka, že zvýšený příspěvek na vyvážení zůstane ve své plné výši 36 Kč/m3. Původně bylo totiž Radou schváleno zvýšení z 26 Kč na 36 Kč pouze do doby, než bude zprovozněno výpustní místo v Praze 12. Nyní je tomu tedy tak, že částka zůstává a bude do té doby, než bude dobudována kanalizace. Částka je placena přímo svozové společnosti.

V současné době jsou na území městské části připravovány dvě stavby týkající se výstavby splaškové kanalizace.

Stavba č. 0057 – prodloužení stoky A2 řeší kompletní odkanalizování Komořan, Cholupického vrchu a prodloužení páteřní stoky A2 do Cholupic. Před kolaudací je splašková kanalizace v ulicích K Petrově  komoře, Za Strojírnami, Na Komořsku, Revoluce, Pacholíkova a U Cihelny. Připravuje se výstavba splaškové kanalizace v ulicích Palmetová, Pod Lesem, Krupná, K Nouzovu a Za Sídlištěm v Komořanech (etapa 0005, splašková kanalizace – Jih; předpokládané zahájení realizace je léto 2016) a splašková kanalizace na Cholupickém vrchu včetně ulic U Obce a Pod Remízkem (etapa 0004, část 01 – 2. díl). Vlastní prodloužení stoky A2 do Cholupic zajistí dostatečně kapacitní napojovací místo pro navazující odkanalizování Točné.

Stavba č. 0132 – TV Točná řeší vybudování veškeré technické infrastruktury včetně splaškové kanalizace v Cholupicích a na Točné. Součástí této stavby je obnova povrchů včetně dešťové kanalizace v Cholupicích a na Cholupickém vrchu (etapa 0001 IS Cholupice). V přípravě je dále vybudování veškeré technické infrastruktury včetně splaškové kanalizace na Točné (etapa 0002 IS Točná) a propojení splaškové kanalizace z Točné do Cholupic (etapa 0003 výtlačný řad + ČS).

(bur, paj) Noviny Prahy 12 únor 2015

 

Takto o nás informovaly radniční Noviny Prahy 12

Městská část byla požádána, aby se vyjádřila k projektové dokumentaci pro změnu stavby před dokončením u stavby nazvané „Obytný soubor Modřany (III. etapa) – bytový dům C“. Tento projekt je součástí obytného souboru NeoRiviera Modřany, vznikajícího v prostorách bývalého cukrovaru.

Investor stavby se zachoval správně, když ještě před vydáním stavebního povolení oslovil okolo žijící obyvatele, aby se přišli sami vyjádřit k výstavbě, která se v jejich blízkosti chystá. Diskuze byla klidná a přinesla mnohá řešení. Požadavku na zrušení původně plánovaného bytového domu „D“ bylo vyhověno. Zároveň bylo odsouhlaseno i odstranění nevyužívaného objektu bývalé prodejny a vytvoření nového parkového prostoru uvnitř navrhované zástavby.

Po této, byť ústní dohodě, však došlo k jistému rozčarování. Nový návrh, který byl radě předložen, je totiž o plochy zrušených staveb rozšířen. Kapacita stavby by se navrhovanou změnou navýšila ze sta na sto osmnáct bytů. To se však okolním občanům nelíbí. „Není možné se na něčem dohodnout a pak zjistit, že dohoda neplatí, v tom lidi z okolí naprosto chápu a i proto jsme jim vyhověli a návrh zamítli,“ sdělila starostka Daniela Rázková.

Když byl záměr koncem roku 2013 v Modřanském biografu představen veřejnosti, upozorňovali jednotliví diskutující, že by se každý developer měl podílet na občanské vybavenosti, která je v této části nedostatečně zajištěna vzhledem ke značnému přírůstku obyvatel z nové výstavby. Nepokryté jsou některé lékařské služby, je nedostatek míst v mateřských školách a malá nabídka obchodů v docházkové vzdálenosti. Pokud si dobře pamatuji, nejvíce však zaznívaly obavy z negativních vlivů ovzduší, způsobenou neúměrnou dopravní zátěží v průběhu výstavby a z přeplněné Komořanské ulice. Vzhledem k tomu, že ze dvou stran této plánované výstavby jsou rodinné domky, podle mého názoru se plánovaná devítipatrová budova svou výškou do této lokality nehodí,“ upřesnil místostarosta Michal Pinc. „O tom, že by mělo dojít k navýšení budovy C, však nikdo na setkání s občany nehovořil,“ doplnila starostka Rázková.

Eva Burianová, Noviny Prahy 12 únor 2015  

 

Na prvním zasedání Rady městské části 1. prosince byla schválena výzva k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce objektu Palmetová č. p. 271 v Praze – Komořanech včetně inženýrských sítí k tomuto objektu.“

Již za minulého vedení tehdejší radní, nyní starostka Daniela Rázková prosazovala, aby tento objekt ve velmi zchátralém stavu sloužil k něčemu užitečnému. Prosadila v Radě záměr zřídit v domku komunitní centrum. Do výběrového řízení na nájemce se pak s podporou dvou stovek lidí z Komořan přihlásilo občanské sdružení Komůrka. To nakonec domek „vyhrálo“. Teď již nic nebrání tomu, aby započala rekonstrukce a Komůrka se konečně dočkala důstojného místa pro svou činnost.

(red) Noviny Prahy 12 leden 2015


© 2007 Modřanské noviny | iKon Wordpress Theme by Windows Vista Administration | Powered by Wordpress