Již delší dobu visí nad obyvateli Prahy 12 (zejména z části „starých Modřan“) obavy z toho, s čím příjde stávající vlastník pozemků po bývalém cukrovaru, izraelská společnost Neocity Group (www.neocitygroup.com).

modrany-cukrovar_old

Obr.1 : Historický snímek z roku 1910, pohled na areál cukrovaru se stylovými domky. Pohled směřuje přimo do místa současné plánované výstavby. (Zdroj : Malá kronika Prahy 12)

Všichni místní obyvatelé mají stále na paměti opravdu šílený projekt se čtyřmi 35 patrovými mrakodrapy…..téměř jako z filmu „Pán prstenů – Dvě věže“. Po zprávě, že byl projekt zrušen si mnoho lidí ve „starých“ Modřanech zhluboka oddechlo….nicméně projekt s honosným názvem „Neoriviéra“ neskončil a 11.5.2010 byla předložena nová verze projektu k posouzení vlivu stavby na životní prostředí.

Dle našeho názoru je však projekt stejně šílený jako ten předtím. Navíc se domníváme, že si investor „zavázal“ veřejnou správu, potažmo radnici Prahy 12 tím, že jí ještě před vydáno jakékoliv rozhodnutí přislíbil nemalý finanční dar na školství pro Prahu 12. V důvodové zprávě radnice sama přiznává, že jednotlivé splátky daru budou následovat postupně podle toho, „jak bude pokračovat příprava výstavby“ a výstavba samotná. A že nezůstalo jen u slibů, je zřejmé z již první „splátky daru“ v částce 1.890.048,- Kč.

modrany-cukrovar_2010

Obr.2 : Pohled na bývalý areál cukrovaru od řeky z druhého břehu. Z bývalé rafinérie z 18. století zůstal jen komín s kýčovitým svítícím logem developera. (Zdroj : Wikimedia Commons-A database of freely usable media files)

Projekt je sám o sobě šílený a do dané lokality se dle našeho názoru vůbec nehodí. Necitlivě zasáhne jednak do stávající urbanistiky oblasti a zároveň blízkostí monstrózních budov od Čechovy čtvrti razantně sníží ceny rodinných domků v této lokalitě. Na druhou stranu nás však postoj radnice Prahy 12 vůbec nepřekvapuje. Je to jen další projev toho, že více než zájmy vlastních obyvatel, hájí zájmy developerů a stavebních investorů a to až do krajnosti a za každou cenu !!!

Vzhledem k tomu, že se zejména z obavy před reakcí stávajících obyvatel o projektu moc veřejně nemluví, rozhodli jsme se o projktu udělat z veřejně přístupné dokumentace hrubý výtah, s kterým bychom Vás chtěli na následujících řádcích seznámit :

Stručné seznámení s projektem „NEORIVIÉRA“

Projekt „NEORIVIÉRA“ je projekt developera Neocity group CZ, s.r.o spočívající ve vybudování obytného souboru v oblasti Modřany – Praha 12. V současné době je předmětem schvalovacího procesu fáze projektu s oznacením F.

Zájmovou lokalitu tvoří soubor pozemků tvaru nepravidelného mnohoúhelníku v k. ú Modřany, ohraničený na severu ulicí K Vystrkovu a na západě ulicí Komořanská. Na východě lokalita sousední s plánovanou výstavbou fáze A, B, C, D. Návrh předpokládá výstavbu standardní obytné zástavby ve formě bytových domů a administrativně obchodního objektu, která svým prostorovým uspořádáním přirozeně navazuje na stávající a navrhovanou výstavbu bytových domů na východní straně od řešeného území. Prostorové uspořádání návrhu vytváří „zelené náměstí“ uvnitř vnitrobloku mezi jednotlivými objekty návrhu. Mělo by se jednat o jakési srdce celého území a projektu Neoriviera. Územím prochází východozápadní osa spojující bytovou výstavbu východně od řešeného území s budoucí zástavbou západně za ul. Komořanská (pozemky bývalého cukrovaru vedle řeky Vltavy). Předpokládá se pokračování této osy pěší lávkou přes ul. Komořanská do obchodního centra a dále až k Vltavě. Z uvedeného vyplývá, že developer také plánuje na v minulosti romantickém soutoku Vltavy a Berounky „obchoďák“.

 situace_neoriviera

Obr. 3 : Situační náres projektu „Neoriviéra – Fáze F“ (kliknutím na obrázek schema zvětšíte).                                   V situaci jsou dobře patrná křižovatka ulic K Vystrkovu a Komořanská (v tomto plánu je ulice Komořanská již jako čtyřproudý přivaděč na Pražský okruh. (Zdroj : veřejně přístupné „Oznámení záměru Neo Riviera-Fáze F, zpracovatele CZ Bijo a.s.“)

Výstavba fáze F zahrnuje celkem 13 obytných budov (budovy F2-F14) o 430 bytech a jeden administrativně obchodní objekt ( F1). Pokud jde o výšky budov, administrativní budova by měla mít 3 nadzemní a 1 podzemní podlaží, 7 obytných budov (F3, F4, F5, F7, F8, F11 a F13) by mělo mít 5 nadzemních podlaží a 5 obytných budov (F2, F6, F9, F10 a F12) by měly mít 11 nadzemních podlaží. Poslední obytná budova F14 by měla mít neuvěřitelných 15 poschodí. Dle vyjádření developera, má být tato stavba „věz-maják“ dominantou celého projektu. Pokud by byl takto projekt schválen, stavba by se stala vůbec nejvyšší budovou ve „starých Modřanech“…..ve vzdálenosti „co by kamenem dohodil“ od standardních rodinných domků. Domy v ulici K Vystrkovu budou stavbou maximálně zastíněny. Nové 11 poschoďové budovy budou od jihu bránit přístupu paprskům Slunce, putujícímu z východu na západ. Toto bude ještě markantnější zejména v zimních měsících. K tomuto bodu ještě podotýkáme, že dva bytové domy kousek od náměstí, které v roce 1990 dostavěla bývalá Sigma Modřany mají 12 poschodí.

Podzemní parking s kapacitu 551 garážových stání a propojující jednotlivé objekty je dvoupodlažní. Z východní strany je zcela pod terénem, ze západní strany, vzhledem ke klesání pozemku k ul. Komořanská vychází nad úroveň ul. Komořanská. Pokud jde o parkovací místa na povrchu, projekt počítá s 55 místy.

 neocity_vizualizace_1

Obr.4 : Vizualizace celkového projektu „Neo Riviéra“, resp. jeho fáze F. Před námi je čtyřproudá komunikace „Komořanská“ napojující se na Pražský okruh a na levé straně obrázku je částečně patrná ulice „K Vystrkovu“. (Zdroj : veřejně přístupné „Oznámení záměru Neo Riviera-Fáze F“)

Návrh předpokládá výstavbu standardní obytné zástavby, která by dle názoru investora měla svým prostorovým uspořádáním navazovat na sousední rozvoj tohoto území.  V dokumentaci investora se rovněž uvádí, že objekt je navržen v rámci platného územního plánu v území vymezeném funkcí SVO, výjimečně přípustné funkční využití pro bydlení (jako vždy, opět stavba vyjímečně přípustná…pozn. redakce), s kódem míry využití území G, koeficientem podlažních ploch (KPP) 1,8.

Předpokládaná doba výstavby objektů:
zahájení výstavby:  3Q 2012
ukončení výstavby:  12/ 2017

A co si o projektu myslíme my ?

Domníváme se, že výtah z dokumentace investora Vám dává jednoznačnou představu o tom, o jak megalomanský projekt se v tomto případě jedná. Romantika Modřan je už nyní ta tam a pokud bude tento projekt realizován, Modřany dostanou další velice těžkou a necitlivou ránu, která bude nevratná. Z oblasti, která je snad ještě přijemná pro bydlení se rázem stane území srovnatelné s Pankráci, kde se investoři předhánějí kdo postaví vyšší dům a kterou „vejpůl“ přetíná hlučná, několikaproudová magistrála…..právem se domníváme, že toto současní obyvatelé Modřan rozhodně nechtějí. A radnice ? Ta si je toho moc dobře vědoma….proto je také projekt odsouhlasován Radou v tichosti a potají.  Mimochodem, souhlasné stanovisko Rady Městské části Prahy 12 (z 29.6.2010), kde je jasně patrný souhlas s výstavbou projektu NeoCity, Fáze F si můžete prohlédnout přímo ZDE.

Zároveň se ve spojení s tímto připravovaným projektem ptáme : „….Kdy bude radnice konečně naslouchat hlasy obyvatel, kteří osazenstvo radnice sami volí ?…….“

 neocity_vizualizace_2

Obr.5 : Nenechte se mýlit…..nekoukáte se na Pankrác s přilehlou magistrálou…..před vámi se nachází křižovatka „Komořanská – K Vystrkovu“. (Zdroj : veřejně přístupné „Oznámení záměru Neo Riviera-Fáze F“)

Pokud by Vás zajímalo více detailů (emisní a hlukové studie, vizualizace a pod. vše naleznete na stránkách „informačního systému EIA“.

Stránka informačního systému EIA věnovaná tomuto projektu se nachází přímo zde : PHA717 -Neo Riviera-Fáze F, Bytové domy Modřany, Praha 12

neocity_vizualizace_3

Jak celý projekt ovlivní panoramatický pohled na Modřany si můžete prohlédnou zde. Jedná se o pohled od soutoku Vltavy s Berounkou od Lahovického mostu. Kliknutím na obrázek pohled zvětšíte.

Obr. 6 : Panoramatický pohled (Zdroj : veřejně přístupné „Oznámení záměru Neo Riviera-Fáze F“)

Mohlo to jít jinak….kdyby se chtělo….

Osobně se přiznám a je mi velice líto, že nedošlo k zachování starých budov bývalého cukrovaru. Myslím si, že „očištění“ původní  stavby cukrovaru od „přilepenin“, které se v minulosti stavěly nebo spíše „lepily“ podle potřeb výrobního závodu a „revitalizace“ staré, původní  budovy by byla pro architekturu Modřan velkým přínosem. Jednalo se totiž o industriální architekturu 18. století, která mohla být jednou ze zajímavých dominant regionu.
Malým příkladem tohoto přístupu může být např. tzv. „Machine House“ v Praze Karlíně, kde se původně výrobní hala strojírenského podniku citlivě a elegantně zrekonstruovala a přeměnila na administrativní komplex, citlivě zapadající svou architekturou do dané oblasti. Pravděpodobně radnice a stavební úřad pro Prahu Karlín má pravděpodobně ve svých řadách rozumně uvažující lidi…..na rozdíl od Prahy 12. Už moji prarodiče říkali…..“…z vola koně neuděláš…“.

machine-house

machinehouse_2

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.6 : To, že historické industriální stavby lze rozumně a citlivě rekonstruovat dokládá obrázek administrativního objektu „Machine House“ z pražského Karlína.  V Modřanech však podobná šance revitalizovat industriální architekturu cukrovaru nevratně zmizela vydáním demoličního výměru. (Zdroj : M2Real Estate, www.m2.cz)