Na sklonku roku 2008 vyšel v listopadovém čísle „Novin Prahy 12“ článek o záměru „Stavebního bytového družstva Pokrok“ postavit na místě stávající budovy družstva v Pískové ulici vedle Squashlandu nový, pětipatrový bytový dům. Starosta Petr Hána se v článku nad stavebním záměrem přímo rozplývá (viz přiložená fotografie). Dle jeho názoru stavba „omladí“ region, neboť v Modřanech prý stárne populace. Článek působí, jakoby tento bytový dům s 29 byty měl generačně zachránit Modřany a do staveb v širokém okolí (více než 2000 nových bytů) měli přijít jen a pouze senioři.

Prezentace stavby

Prezentace stavby, plná "pozitivní energie" a porozumění.....

 

Bytový dům "POKROK" - simulace

Bytový dům "POKROK" - jednoduchá vizualizace bez zobrazení celkového obrazu s okolím

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místní obyvatelé Pískové ulice a přilehlých ulic se na stavební záměr dívají rozhodně jinak. …..na rozdíl od pana starosty se určitě nad stavbou tak nerozplývají.  Obratem po zveřejnění článku sepsali  29.listopadu 2008 „Petici vlastníků pozemků a staveb rodinných domů při ulici Písková „, za zpracování „zastavovací studie“, na základě které by v dané lokalitě zástavba vytvářela spolu s rodinnými domy urbanisticky a architektonicky kvalitní celek (celý text petice si můžete přečíst po kliknutí na její zvýrazněný název). Dále je peticí požadováno, aby součástí studie byla řešena i doprava pro obsluhu daného území, která by nebyla na úkor rodinného bydlení. V závěru petice se uvádí, že by bylo žádoucí, aby ulice Písková byla řešena jako obytná zóna tak, jak je tomu v okolní rodinné zástavbě a doprava pro přilehlá území byla odkloněna.

Ze strany radnice byla na petici občanů vypracována odpověď z usnesení rady č.68.14.09, kterou podepsali starosta Petr Hána a zástupkyně starosty JUDr. Helena Chudomelová. Tato odpověď je vesměs všeobecná, pasivní a vlastníky nemovitostí právem neuspokojila. Celkově ji nelze považovat za odpovídající reakci Městské části. Vy se s jejím textem můžete seznámit na našem webu kliknutím na zvýrazněný text „odpovědi z usnesení“.

Vlastníci pozemků a staveb proto na neuspokojivou odpověď regovali dopisem, který byl zaslán v únoru 2009 zastupitelstvu MČ Prahy 12. Zároveň v závěru odpovědi vyzývají k veřejnému projednání petice na zastupitelstvu městské části. Vlastní odpověď naleznete zde : reakce vlastníků pozemků a staveb rodinných domů při ulici Písková.

14. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Prahy 12 se uskutečnilo v úterý, 17.2. v kulturním zařízení v Pískové ul. 27 od 14:00. Ve volné diskuzi byla kromě jiného, otázka bytového domu „Pokrok“ živě probírána příchozími občany, kteří se dostavili ve velice hojném počtu.  O průběhu jednání se Vás pokusíme co nejdříve informovat.

 Na základě odeslané petice a neuspokojivé odpovědi z MČ Prahy 12, zastupitel za „Změnu pro Prahu 12“ Mgr. Zbyněk Boublík odeslal na JUDr. Helenu Chudomelovou elektronicky dopis, jehož zkrácenou formu předkládáme :

Odpověď na petici občany vůbec neuspokojila. Je to pouze konstatování toho, co se uskutečnilo v ulici, navíc to, co se v ulici děje, byl právě důvod oné petice. Konkrétní návrh řešení neudržitelné situace občané čekají. Městská část navíc může lépe než jeden občan sám dát námitku k řešení územního plánu při projednávání jeho konceptu. Ta by se měla týkat právě způsobu ochrany obyvatel, kteří mají rodinné domy v území OC – čistě obytné, které sousedí s jiným územím, které má rušivý dopad na území, ve kterém se tyto rušící funkce nedovolují. Proto Vás žádám o konkrétní odpověd na konkrétní otázku.“

Odpověď je trochu delší a proto ji naleznete v příloze zde : Odpověď JUDr. H.Chudomelová 6.2.2009

Po přečtení ale místní obyvatel prakticky zjistí, že vlastně žije v městském prostředí (dnes bych řekl, že od roku 1968 jsme bohužel přestali být vesnicí), kde není možné zaručit obyvatelům klid jako na venkově. To, že v dané oblasti donedávna klid byl a omezování „pohody bydlení“ se děje zejména za přispění stávajícího osazenstva radnice MČ Praha 12, jaksi v odpovědi chybí.  Komu se to nelíbí, ať se prostě odstěhuje………vždyť to není tak dávno kdy v minulosti někdo řekl „…kdo není s námi, je vlastně proti nám….“

Bytový dům Pokrok – další vývoj této „modřanské stavební kauzy“ :

Od posledních zpráv ohledně projektu „Bytový dům Pokrok“ v Pískové ulici uplynulo několik měsíců, nicméně dění okolo neustalo. Chceme Vás proto v následujících řádcích s novým vývojem seznámit. Abychom Vás však dostali do „pravního“ obrazu celé stavební kauzy, dovolíme si v začátku krátkou (…i když možná nudnou..)sumarizaci :

Dne 11.7.2008 podal žadatel, kterým je Stavební bytové družstvo Pokrok, žádost o vydání územního rozhodnutí. Z důvodu nedostatečných podkladů vyzval stavební odbor navrhovatele k doplnění podkladů a řízení dne 6.8.2008 přerušil. Následně bylo po doplnění návrhu 3.9.2008 v řízení pokračováno a na den 14.10.2008 bylo nařízeno veřejné ústní jednání.

Ulice Písková - pohled na 5.patrový BD Pokrok

Ulice Písková - pohled na 5.patrový BD Pokrok

Zdroj : Webové stránky "Daniel Smitka architektonická kancelář"

Zdroj : Webové stránky "Daniel Smitka architektonická kancelář"

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezitím, ve dnech 10.9.2008 a 16.9.2008 provedl státní dozor odboru výstavby MČ Prahy 12 kontrolní prohlídku za účelem kontroly vyvěšení informace o záměru a o podání žádosti k územnímu rozhodnutí. Touto kontrolní prohlídkou bylo odborem výstavby v obou případech zjištěno, že daná informace vyvěšena nebyla . Byl sepsán úřední záznam, který se založil do správního spisu.

Pokud dojde ze strany žadatele k pochybení tohoto druhu, je stavební úřad povinnen nařídit opakované veřejné ústní jednání. To se však nestalo a navzdory dalším pochybením, kterých se stavební odbor MČ Prahy 12 dopustil, dne 22.10.2008 vydal kladné stavební rozhodnutí a stavbu SBD pokrok jako vyjímečně přípustnou povolil.

Několik obyvalet ulice Písková, kteří by v případě realizace stavby byli přímo dotčeni na svých právech, podali na stavební úřad odvolání s tím, že nebyli zahrnuti do řízení jako přímí účestníci. Protože stavební odbor MČ Prahy 12 toto odvolání zamítl a občany přímými účastníky neuznal, bylo podáno odvolání na Magistrát Hlavního města Prahy. Po přezkoumání případu stavební odbor Magistrátu konstatoval, že vydání územního rozhodnutí bylo nezákonné a předčasné ! a nařídil vyhlášení nového územního rozhodnutí.

Ačkoliv to je zatím velice malé vítězství našich spoluobčanů, je to doklad toho, že se nesmí člověk poddat zlovůli úředníků a arogantních zastupitelů. O termínu nového veřejného projednávání Vás informujeme na našich stránkách „aktualit“. Celý text rozhodnutí k podanému odvolání si můžete přečíst zde :  SBD Pokrok – Rozhodnutí magistrátu

A jak vlastní stavební záměr hodnotí SBD Pokrok ? Jak jinak než pozitivně.

Vedle chvály samotného projektu se v žadném článku nezapomíná na pana starostu Petra Hánu….“…nalezli jsme pochopení na Úřadu městské části Praha 12, především u starosty Petra Hány...“(zpravodaj pro členy a klienty SBD Pokrok  01/2009)…….…taková výstavba bytového domu je přínosem i pro nás. Pokud se sem nastěhují mladí lidé, bude to nesmírně pozitivní, i nám totiž stárne populace. Přibyli by nám také dětičky, takže bychom neměli prázdné školky ani školy…….Výborné je, že tady není velký problém s parkováním. Zahušťování sídlišť je u nás problém právě z tohoto důvodu, ale v Pískové ulici je místa dost…..“ (rozhovor s Petrem Hánou, zpravodaj pro členy a klienty SBD Pokrok 02/2008)

Abychom Vás neochudili o zajímavé čtení, oba zpravodaje SBD Pokrok ze kterých jsme citovali, si můžete přečíst právě zde, na našich stránkách.

Zpravodaj SBD Pokrok, 2/2008

Zpravodaj SBD Pokrok -1/2009