Podáváme pomocnou ruku přes portál „Pomoc na dvanáctce“

Noviny Prahy 12, Květen 2013

Podavame pomocnou ruku

Mlékomaty na dvanáctce

Právo, 23.července 2011

Okolo stavby věžáku na Praze 12 to jiskří

ČT24, 8.11. 2010 20:10

Praha – Prahou 12 otřásají případy zastrašování lidí. Strach o sebe i svůj majetek tam mají ti, kteří se dlouhodobě angažují proti kácení stromů a výstavbě  patnáctipodlažního věžáku u modřanské polikliniky, jehož developerem je společnost Finep. Aktivisti během několika posledních dnů zažili vytlačování ze silnice, výbuch rozbušky před domem i zapálené auto.

 

Pan Flíger z Modřan v pátek večer málem přišel o svá auta zaparkovaná před domem. Neznámí útočníci se je pokusili zapálit pomocí rozbušky, která nakonec explodovala místo za plotem na ulici. „Chtěl jsem nahlásit trestný čin ohrožení, ale bylo mi řečeno, že to je pouze přestupek,“ říká občanský aktivista Antonín Flíger.

Paní Peřinovou zase před několika týdny vytlačovala mezi Točnou a Cholupicemi tři auta ze silnice. „Ve velké rychlosti přijelo zezadu auto a začalo mě oslňovat. Potom přijela další dvě auta. Jedno mě předjelo a začalo mě brzdit, třetí se na mě tlačilo z boku,“ popisuje situaci Monika Peřinová.

Na noc ze soboty na neděli nezapomene ani pan Číla, jemuž někdo zapálil auto. „Druhý den po požáru přijela speciálka a zkoumala auto. Zjistila, že auto bylo úmyslně podpáleno,“ uvádí Ivan Číla. „V tuto chvíli policie prošetřuje celou věc jako podezření z trestného činu poškozování cizí věci,“ informuje mluvčí Policie ČR na Praze 12 Eva Kropáčková.

Ale i další případy zastrašování, i když nebyly hlášené policii, mají jednu věc společnou, staly se lidem, kteří napadají stavbu patnáctipodlažního věžáku u modřanské polikliniky. „Myslím, že to může souviset s tou připravovanou stavbou,“ odhaduje Ivan Číla. „Připadá mi to jako mafiánské způsoby, to je nepřípustné,“ uzavírá místostarostka Městské části Praha 12 Helena Chudomelová.

Na zastrašování si stěžují i další tři lidé. Také oni napadají stavbu polyfunkčního domu u modřanské polikliniky. Neznámí pachatelé jim rozbili okno u auta, povolili šrouby u kola a zabili kočku. Mluvčí společnosti Finep Petra Kopecká v této souvislosti uvedla, že o podobných praktikách slyší poprvé a věří, že policie vše objasní. Obyvatelé vilové čtvrti požádali modřanské vedení městské policie o častější ostrahu v ulicích. Ze svých názorů na likvidaci biotopu ale nesleví. Petice proti kácení stromů i samotné stavbě věžáku prý nestáhnou.

Celá reportáž k dané události na serveru ČT24 k prohlédnutí  ZDE

Sídliště potřebuje prostor….

Modřanské noviny, březen 2006

Obrovské množství bytů na malé ploše, vysoká koncentrace obyvatel, nekvalitní zastaralá infrastruktura, nedostatek míst pro parkování, znečištěné životní prostředí, málo zelených ploch, absence sportoviš. To vše degraduje bydlení na sídlišti jen na uspokojení základní potřeby přespání. Společenský život na sídlištích se pro většinu obyvatel zredukoval na sledování televize či nákupy v supermarketech.
Po zkušenostech západních zemí se Evropské unie zaměřila na podporu celkového rozvoje sídliš v nových členských zemích Unie. Městská část Praha 12, kde velká část obyvatel bydlí právě na sídlištích, patří v Praze mezi největší a byla vybrána, aby mohla svými projekty účinně podpořit slabá místa sociální soudržnosti na sídlištích svého území.
Bohužel radnice Prahy 12 si filozofii podpory EU vyložila po svém. Jak jinak lze chápat článek místostarostky Hany Jandové v únorovém čísle Novin Prahy 12, kde se městská část pochválila za „finesy“ při využívání evropských peněz. V článku jsou vyjmenovány konkrétní akce, které již proběhly nebo se chystají – jako rekonstrukce chodníků či budování kanalizace. Akce důležité, ale netýkají se většinou sídlišť.
Radnice Prahy 12 se také soustavně snaží vylepšovat prostředí svých sídliš tím, že podporuje zástavbu volných ploch. Zpravidla se jedná o nové bytové domy, administrativní budovy či supermarkety.
Je s podivem, že městská část od EU vyžaduje finanční prostředky na zlepšení kvality životního prostředí, ale u investičních záměrů neposuzuje jejich vhodnost. Až příliš často jsou plány investorů nadřazeny a radnicí podpořeny na úkor obyvatel sídlišť. Přitom zpravidla ničí to poslední, co sídlištím zbývá – PROSTOR.
Podněty od občanů či občanských sdružení ke změně funkčního určení území nejsou opakovaně přijímány. Bylo to například vroce 2003, kdy se jednalo o výstavbu supermarketu u křižovatky Lhotecká, Mariánská, U Kamýku. Aktuálně i nyní, kdy se rozhoduje o výjimkách pro záměr umístitsoubor staveb Mariánská – Kamýk na stejném místě.
V místech, kde obyvatelé trpí hlukem a znečištěním z hustého automobilového provozu, se musí opakovaně dožadovat přijetí svých oprávněných požadavků úředníky a radními městské části Praha 12. Vedle změny územního plánu zde existovala reálná možnost čerpat peníze na tento projekt z peněz Evropské unie. Že se tak nestalo, na to by se voliči měli ptát svých radních na Praze 12.
Dalším důkazem necitlivého přístupu k situaci na sídlištích je radními Prahy 12 podporovaná výstavba obchodního domu Kaufland na jednom z posledních volných pozemků na rozhraní ulic Lhotecká a Čs. exilu. I přes razantní protesty obyvatel okolních panelových domů, vše nasvědčuje tomu, že obchodní dům nakonec stejně vznikne. Názory občanů totiž současnou vládnoucí garnituru na modřanské radnici moc nezajímají.

Sdružení občanů Prahy 12

 

Město zeleně ? Zapomeňte !!

Modřanské noviny, prosinec 2007

Praha 12 má neopakovatelnou možnost stát se městem zeleně, klidu a pohody. Okolní lesy přiléhající k městské části z jihu, lesoparky, mokřady kolem Vltavy – to vše by mohlo znamenat to pravé místo pro zdravý a kvalitní život. Navíc končí provoz některé podniky z průmyslové zóny. Namísto nich by mohly vzniknout další parky a rekreační zóny nebo alespoň „rozumná“ obytná zástavba. To je však
ideál, který asi v Praze, poznamenané honem developerských firem po pozemcích, zůstane
jen nedosažitelným cílem.
Změny územního plánu převádějící zelené plochy na obytnou výstavbu jsou na jednání zastupitelstva Prahy 12 častým tématem. Proti jsou pouze zastupitelé Změny pro Prahu 12. Uvědomují si, že nová zástavba generuje další dopravu na již přetížených komunikacích. Auta chrlí výfukové plyny a obtěžují hlukem. Emise i hluk z dopravy již nyní dosahují hodnot, které zdraví nejen nepřispívají, ale přímo je poškozují.
Postavit tisíce nových bytů znamená i zajistit příslušnou infrastrukturu, na kterou developerským firmám většinou již prostředky nezbyly. Noví občané budou potřebovat posílit autobusové linky a tramvaje, které již nyní ve špičce praskají ve švech. Pro jejich děti bude třeba postavit mateřské školky a školy. Změny územního plánu jsou však koalicí ODS, Evropských demokratů a ČSSD (v duchu oposmlouvy) prohlasovávány bez bližší analýzy vyvolaných nákladů a rozvahy „Kde na to radnice vezme peníze?“
Prvním příkladem takovéhoto neuváženého záměru je plán postavit na místě zbouraného cukrovaru bytový komplex Neoriviera. Jeho dominantou měly být dokonce čtyři mrakodrapy. Píši měly, protože tato hrozba je snad již zažehnána. Změna územního plánu, která tuto výstavbu měla umožnit, sice prošla zastupitelstvem Prahy 12, ale narazila při projednání ve výboru životního prostředí hlavního města Prahy. Proti návrhu vystupovali při projednání ve výboru zastupitelé hl. m. Prahy za Stranu zelených. Výsledkem je vyřazení tohoto návrhu změny ze seznamu změn navržených ke schválení. Držme si palce, aby to tak zůstalo a zastupitelstvo hl. města změnu skutečně neschválilo.
Dalším potenciálním rizikem je přeměna průmyslové zóny ve starých Modřanech na obytnou čtvrť. Na první pohled lákavá myšlenka, místo průmyslových emisí klidná obytná čtvrť. Ano, tak by to bylo při „rozumné“ zástavbě. Namísto toho je plánováno 2 tisíce bytů. Kudy bude těchto 6 tisíc nových obyvatel jezdit do práce, kam chodit do školy? Na to se na listopadovém zastupitelstvu Prahy 12 ptali pouze zastupitelé Změny pro Prahu 12. Koalice ODS, Evropských demokratů a ČSSD změnu většinou hlasů podpořila. Naštěstí ani tyto návrhy změn již nemají šanci na přímé schválení na Zastupitelstvu hl.m. Prahy a budou zpracovány až do nového územního plánu Prahy.
Do té doby snad někdo zmoudří.
Zastupitelům za Změnu pro Prahu 12 se podařilo na listopadovém zastupitelstvu prosadit změnu praxe, kdy radnice zasílala návrhy změn územního plánu bez stanoviska celého zastupitelstva. Praxe na jiných radnicích nevídaná.
Jako symbolický odpor proti všem páchaným hrůzám na životním prostředí se Strana zelených v Praze 12 rozhodla podat návrh na vyhlášení krásného a dominantního dubu u Točné za zákonem chráněný památný strom.
Stromy si totiž pamatují více, než lidé.

Eva Tylová,
zastupitelka za Změnu pro Prahu 12
a zastupitelka hl. m. Prahy za Stranu zelených

 

Byty budou. A co školy, školky, hřiště a další občanská vybavenost?

Modřanské noviny, únor 2009 

Často kladu sám sobě otázku, proč ještě dílo a sebrané spisy slavného českého velikána Járy Cimrmana nepatří mezi povinnou, mimočítankovou četbu pro základní a střední školy. Mys-lím, že se již každý z nás mnohokrát přesvědčil o nadčasovosti jeho díla.
A proč Jára Cimrman? Listuji-li dnes ve starých fotografiích z naší městské části a pak se následně procházím po místech, která znám již více než 40 let, často vzpomenu na slavné mistrovo dílo „Naše slavné prohry“.
Ano, dnešní tvář současných Modřan nevnímám jako výhru, nad kterou by se měl člověk rozplývat, ale jako prohru nás všech, kteří zde dlouhá léta žijeme.
Mám na mysli stavební běsnění a honbu za každým volným čtverečním metrem, za účelem jeho mnohonásobného zpeněžení, megalomanské zahušťování výstavbou nových bytových domů a vedle destrukce architektonického rázu obce převážně ničení životního prostředí, které ovlivňuje náš život a zdraví.
Vzhledem k tomu, že za současný stav mohou zejména orgány, vzešlé z komunálnćh voleb, které dostaly hlasy právě od občanů co zde žijí, cítím vše jako „slavnou prohru“ dvojnásobně.
Ohledně neustálého ničení našeho prostředí si pro dokreslení dovolím jen několik čísel:

tabulka_hustoty

Rozloha Hlavního města Prahy je cca 496 km2 s počtem obyvatel 1 181 610 (údaj z 31. 12. 2005).
Z uvedeného vyplývá hustota pro celou Prahu cca 2.382 obyvatel/km2. Vyjdu-li z aktuálních čísel platných pro náš region (údaje ze 14. 8. 2008), dojdu k následujícím závěrům:

Z uvedených hodnot jasně vyplývá, že oblasti Kamýk a Modřany jsou svou rozlohou a počty obyvatel vysoce nad průměrným počtem obyvatel hlavního města Prahy. Pouze pro srovnání např. město Mladá Boleslav má 40 877 obyvatel (údaj z 31. 12. 2007), což při rozloze města 24,87 km2 tvoří hustotu 1644 obyvatel/km2.
Při pohledu na výše uvedenou tabulku tak vychází, že celé město Mladá Boleslav má 2,5 x
menší hustotu obyvatel než samotné Modřany. Pokud od řeči čísel odbočíme na oficiální webové stránky města Prahy, oblast životního prostředí, najdeme zde zajímavé sdělení:
„Životní prostředí v Praze nepříznivě ovlivňují zejména neustále rostoucí automobilová doprava (znečiš_uje ovzduší exhalacemi, způsobuje vysokou zátěž obyvatelstva nadměrným hlukem a vyvolává tlak na další zábory půd a růst podílu zastavěných ploch), dále intenzivní komerční výstavba (velmi výrazně se podílí na úbytku nezastavěných ploch a v důsledku toho také na zhoršování vláhových i energetických poměrů ve městě)“
¨
Pouze heslovitě a pro oživení si dovolím vyjmenovat jen několik staveb dle kategorie „bylo je a bude“, které zásadně ovlivní nebo již ovlivňují náš život:

Modřanské náměstí – centrum starých Modřan
163 bytů, cca 500 nových obyvatel

Rezidence Modřany „Na Srážku“
87 bytů cca, 260 nových obyvatel

Tulipa Modřany
120 bytů, cca 360 nových obyvatel

Belaria park Modřany
(bývalý závod Orion)
624 bytů, cca 1872 nových obyvatel

Polyfunkční centrum „U Dubu“
256 bytů cca 768 nových obyvatel

Bytový dům BD Pokrok
(ulice Písková vedle SquashLandu)
29 bytů, cca 90 nových obyvatel

Jenom výše představené stavby, které již jsou a nebo brzy budou „modřanskou“ realitou, přivedou do naší městské části cca 3900–4000 nových obyvatel… a to vše při stávající infrastruktuře, síti škol, školek a zdravotnických zařízení.
S ohledem na výše uvedená čísla a všeobecně známé důvody zhoršování životního prostředí musím v tomto směru vznést dotaz, proč se má náš region ještě více a více zahušťovat a zalidňovat?
Není snad jedním z argumentů i informace ze „závěru zjišťovacího řízení o posouzení vlivů na životní prostředí“ k jedné z dalších plánovaných staveb v Modřanech, že v kvalitě ovzduší v městské části Prahy 12 dochází již dnes v současné době k překračování imisních limitů prachových částic.
Při mé diskuzi se zastupiteli na toto téma, jsem však dostal překvapivou odpově_ : „…no jóó, ale to se překračuje přeci v celý Praze…“ (pánové V.Janský – SNK ED, J.Marhoul – ČSSD a P.Serafin – ČSSD) …stručné a jasné. Je to přeci všude, tak co bychom to řešili. A přitom stromy a vysazování zelených ploch může tyto koncentrace snížit až o 20–26 %. Místo stromů a zeleně se u nás i nadále preferuje beton a komerční výstavba na každém plácku.
A na závěr si neodpustím otázku, s kterou jsem vlastně své zamyšlení začal: „…Necítíte to i Vy jako naši prohru? …prohru nás všech, kteří zde žijeme a snad ještě máme k Praze 12 resp. k Modřanům trochu osobní vztah…?“

Jiří Flieger
Sdružení občanů Písková – Na Havránce