Společnost „Modřany Centrum a.s.“ koncem roku 2008 představila další projekt, který citelně zasáhne do života Modřan a jeho obyvatel. Standardně se tak děje bez informace ze strany radnice MČ Prahy 12,….ale na to jsme si asi už zvykli, že.
Předmětem tohoto stavebního záměru je výstavba bytového areálu se šesti šestipodlažními budovami, situovanými proti stávající poliklinice Modřany. Kapacitou obytného souboru bude 231 bytů, tzn. komplex pro cca. 860 nově příchozích obyvatel. Areál se má skládat ze dvou částí : severní a jižní. Urbanisticky bude stavba rozdělena na řadovou výstavbu podél ulice Československého Exilu (budovy A a D) a na výstavbu podél Soukalovy ulice (budovy B,C,E a F). Pod každým objektem bude jednopodlažní podzemní garáž, celková kapacita všech podzemních stání bude pro 342 vozidel.

 

Situace umístění stavby

Situace umístění stavby

Obytný komplex byde dopravně napojen na místní komunikační síť dvěma výjezdy : 1. do ulice Soukalova, 2. do nově vybudované komunikace sousedící s lokalitou U Dubu. Hlavní město Praha uplatnilo k předloženému oznámení kromě jiného připomínku, že podle plánované kapacity obyvatel není nikterak v projektu doloženo, jakým způsobem je zajištěno veřejné vybavení, zejména v oblasti předškolní a základní školní výchovy pro předpokládaný nárůst obyvatel. MČ Prahy 12 žadné další posouzení záměru nepožaduje.

Vizualizace stavby "Modřanská alej"

Vizualizace stavby "Modřanská alej"

Celkem problematickým prvkem pro plánovaný projekt je hluk, pocházející z těsně přiláhající dvouproudové komunikace Československého Exilu. Aby byty s okny, situovanými do této ulice, splnily hygienické normy, bude dům od 2. do 4. poschodí „chráněn“ prosklenou svislou konstrukcí, upevněnou na východní fasádě budov A a D (viz priložená situace projektu).  Pro obyvatele to praktićky znamená pohled z okna přes další sklo, vzdálené od fasády min. 600 mm. Domnívám se, že tento prosklený meziprostor“ bude obzvláště příjemný v horkých letních měsících, když začne fungovat jako komín prohřátého vzduchu. O čištění této skleněné stěny ani nemluvě.

Pohled od autobusové zastávky "poliklinika Modřany" ve směru od pošty....jako jízda "koridorem", nemyslíte ?

Pohled od autobusové zastávky "poliklinika Modřany" ve směru od pošty....jako jízda "koridorem", nemyslíte ?

Jak jste jistě zeregistrovali, ze stránky k představovanému projektu „Modřanská alej“ zmizely obrázky s vizualizací a stavební dispozicí. Na veřejném projednávání územního rozhodnutí, konaného dne 26.6.2009 zástupce developera a projektanta stavby vznesl připomínku k uveřejnění obrázků a vyžádal si jejich stažení do tří kalendářních dnů. Naším zdrojem uvedených snímků byl veřejně přístupný „informační systém EIA – Záměry na území ČR“. Ačkoliv se oprávněně domníváme, že vzhledem k veřejně přístupným datům na serveru EIA (který byl zdrojem použitých snímků) není jejich publikování v našich necenzurovaných novinách protiprávní, rozhodli jsme se po vzájemné dohodě uvnitř sdružení snímky z webových stránek stáhnout. Vlastní názor o celé věci nechť si učiní každý sám….

Pokud Vás nicméně tyto obrázky a případné další informace k projektu zajímají, najdete je zde na stránkách „EIA“  nebo přímo na strákách developera.

 

Vážení čtenáři našich internetových Modřanských novin. Podle zaznamenaných IP adres jsme zjistili,  že se naší ankety o projektu „Modřanská alej“ v neúměrné míře zůčastňují pracovníci developera, čímž tak nekorektně zkreslují její celkový výsledek. Neboť tento veřejný průzkum byl určen převážně pro Vás, tzn. pro občany Městské části Prahy 12, rozhodli jsme se představenou anketu pro její neregulérnost zastavit. Tímto se Vám všem za to omlouváme. Děkujeme za pochopení. 

Jak se Vám líbí představený projekt, který bude v Modřanech realizován ?

  • Ne, moc se mi to nelíbí. (5%, 4 hlasy)
  • Ano, celkem se mi to líbí. (12%, 9 hlasy)
  • Rozhodně ano, moc se mi to líbí a do Modřan se to určitě hodí. (28%, 21 hlasy)
  • Rozhodně ne, nelíbí se mi to a do Modřan se to nehodí. (54%, 40 hlasy)

Celem hlasovalo: 74

Nahrávání ... Nahrávání ...