kaufland_photoJak jsme Vas již před časem informovali v našem příspěvku “ Obchodní dům Kaufland v Modřanech opět na scéně „, je záměr vystavět v Modřanech na křižovatce ulic Československého exilu a Lhotecká více než reálný. Kromě uvedeného nákupního centra se na základě „výslovného“ přání (… toto „přání“ bylo dokonce podmínkou prodeje pozemku, jehož novým vlastníkem je dnes společnost Kaufland…) radnice MČ Prahy 12 v projektu uvažuje s polyfunkčním domem, který by si zástupci radnice údajně přáli pojmenovat „Brána Modřany„. Pravděpodobně jde o vazbu na „druhou plánovanou modřanskou bránou“, která se bude jmenovat „SouthGate“, neboli „Jižní Brána“.

Projektu SouthGate je samozřejmě věnována samostatná stránka ZDE .

Pozemek pro výstavbu obchodního domu Kaufland a pooyfunkčního domu.

Pozemek pro výstavbu prodejny Kaufland a polyfunkčního domu.

Při pohledu do katastrální mapy, která zobrazuje místo stavby, si jistě každý čtenář z našeho regionu uvědomí, že momentálně je na dotčeném pozemku oplocené, hlídané parkoviště. Samozřejmě, že radnice myslí na vše a proto bude zřízeno „provizorní“ a dočasné parkoviště, které by mělo být na pozemku při ulici Československého exilu, kousek od autobusové zastávky ve směru do Modřan. Přesnější polohu si můžete prohlédnout na přiložené situační mapce :

kaufland-katastr_21

 A nyní trochu k vlastnímu projektu :

Obyvatelé přilehlých domů budou stavbou dotčeni již od prvního dne zahájení stavebních prací. Vlastní technická zpráva k projektu přiznává, že vzhledem k blízkosti obytných domů a rozsahu stavby je nutné během stavebních prací očekávat překročování hygienického limitu 60 dB ve vnějším prostoru budov. Ačkoliv je uvažováno s protihlukovým opatřením (protihlukové clony o výšce 4 a 5 m), čímž bude hluková zátěž částečně omezena , zpráva i přes tato opatření upozorňuje ne fakt, že limity pro vnější hluk budou překračovány.

Kromě obyvatel bude dotčena i zeleň. Projekt počítá s vykácením dřevin, jejihž celková společenská hodnota je vyčíslena částkou 366.107 Kč. Ekologická hodnota je dle našeho názoru pro danou oblast nevyčíslitelná. Zkrátka nepřijde ani prostor dočasného parkoviště, jehož stávající území plní dle územního plánu úlohu „izolační zeleně“. Zde se zpráva zmiňuje pouze o „nízké kvalitě a společenské hodnotě“ zeleně, čímž přeloženo do běžného jazyka, „….významem nedůležitá zeleň, která ani trochu neplní svou funkci a proto musí být tak jako tak odstraněna….“.

Kromě těchto výše uvedených informací se nám zároveň podařilo získat situační výkres celého projektu. Předpokládáme, že Vás bude určitě také zajímat. Zde tedy je :

Projekt "Kaufland Modřany"

Projekt "Kaufland Modřany"

Na téma tohoto projektu uvítáme jakékoliv Vaše názory, připomínky a komentáře. Pište nám proto na naši e-mailovou adresu :   modranskenoviny@seznam.cz