„….Památný dub v Modřanech obklopí byty a kanceláře….“ Je to paradoxní, ale tuto větu naleznete přímo na webových stránkách developerské společnosti FINEP, která se rozhodla tento další, megalomanský projekt v Modřanech ralizovat. Ano, říkám „paradoxně“, neboť již svým obsahem z uvedené věty vyzařuje něco nepřirozeného a nelidského….necítíte to snad také tak ? Památný, stoletý strom by měla obklopovat příroda a zeleň a nikoliv beton, asfalt, byty a kanceláře….a co se onoho dubu ještě týká, myslím si, že „mlatová cesta“ kolem stromu + cedulka se státním znakem  to už opravdu nezachrání. 

Centrum "U Dubu" - Celková situace stavby

Centrum "U dubu" - Celková situace stavby

 

 

 

 

 

 

 

 

Troufám si tvrdit, že většina obyvatel  Modřan si o nově plánované stavbě, situované na roh křižovatky Československého Exilu a  Generála Šišky myslí to samé, nicméně radnice MČ Prahy 12 to vnímá úplně jinak. Podle vyjádření zástupkyně starosty, JUDr. Chudomelové, “ získá památný dub  důstojné okolí “ a dle starosty Peta Hány “ nový projekt poskytne příjemné bydlení nejen novým vlastníkům bytů, ale bude zároveň důležitým impulsem pro rozvoj lokality a přínosem i pro její stávající obyvatele „. Nepopírám, že provizorní , plechová ohrada se zbytkem stavby z 80.let 20 stol. by měla co nejdříve zmizet, nicméně se domnívám, že prostor by šel využít podstatně šetrněji.  

Pohled na část plánovaného projektu "U dubu"

Pohled na část plánovaného projektu "U dubu"...jako ze žurnálu cestovní kanceláře.

 A nyní mi dovolte trochu více představit samotný „vítězný“ projekt …. ano, čtete správně. Tento projekt vyhrál se svou architektonickou studií, neboť to byla jedna z podmínek výběrového řízení pro prodej pozemků finálnímu zákazníkovi. Podotýkám, že pozemky prodávala MČ Prahy 12 poté, co je dostala do správy od hlavního města Prahy. Toto jsou však věci veřejnosti již známé a lze se o nich dočíst i na oficiálním webu Prahy 12.

Celkový projekt se bude skládat ze sedmi objektů (A, B, C, D1, D2, E a F) o různých velikostech a výškách. Budovy budou řešeny kombinací monolitického železobetonu, skeletového systému s monolitickými železobetonovými stropními deskami…..(takový větší, městský betonový bunkr..pozn. redakce). Objekt „A“ je bytový, šestipatrový s třináctipatrovou výškovou částí, objekt „B“ je nebytový se třemi patry. Objekty „C“, „D1“ a „D2“ jsou bytové a všechny uvedené mají šest pater. Objekt „E“ je bytový, šestipatrový s jedenástipatrovou výškovou částí. Objekt „F“ je šestipodlažní, čistě bytový. Pokud si tedy pozorně přečtete informace o jednotlivých výškách budov a pro orientaci se ještě podíváte do přiložené situační mapy, zjistíte, že není pravdou snaha investora „realizovat pozvolný a citlivý přechod mezi sídlištěm na východě a rodinnými domky na západ od plánovaného projektu. Budova „E“ s jedenácti patry totiž stojí téměr v sousedství řadových rodinných domů, které jsou v ulicích Soukalova a K Dolům. Celkem se v objektech počítá s 282 novými byty a parkovací kapacitou 348 míst v podzemní garáži a 10 místy na povrchu. Průměrně se počítá s obsazením cca. 1030 novými obyvateli. Pokud vezmeme v úvahu ještě projekt „Modřanská alej“  (viz samostatná stránka věnovaná tomuto projektu), dojdeme k celkovému nárustu počtu nových obyvatel v této lokalitě o cca. 1900 nových lidí.

Vzhledem k umístění souboru staveb na křižovatce s frekventovanými ulicemi Generála Šišky a Československého Exilu, vznikají určité problémy s hlučností v bytech, situovaných zejména směrem k uvedeným ulicím. V samotném „oznámení záměru“ investor přiznává, že dané území je již dnes nadlimitně atakováno hlukem. Navíc nová stavba dle statistického výpočtu do lokality vnese celkem dalších 2094 nových jízd automobilů. Ačkoliv se v projektu počítá s prodloužením stávajících protihlukovych stěn, „oznámení záměru“ přesto konstatuje, že ani za této situace nebudou splněny požadované limitní hladiny hluku ve venkovním prostoru ve vyšších podlažích. Mluvíme zde o hlukové zátěži 68 dB ve dne a 61 dB v noci, přičemž povolené limity jsou 60 a 50 dB. Developer přímo počítá s tím, že objekty atakované vyšší hlukovou zátěží budou muset být dispozičně uspořádány tak, aby některé místnosti (ložnice, dětské pokoje) byly orientovány do nezatížených fasád objektů.

V nabídce budou byty od 1+kk do 4+kk, přičemž cena se bude pohybovat od 50.000 Kč/m2 bez DPH. Je mi skutečně líto lidí, kteří skočí na marketinkové akce developera typu „…ke každému novému bytu auto….“ a za velké peníze si koupí byt v lokalitě, která již dnes překračuje hlukové limity a to jak v denních tak i v nočních hodinách.

Na závěr popisu uvedeného projektu „U dubu“ si dovolím ještě odcitovat dvě krátké pasáže, převzaté z „oznámení záměru“, zpracovanou investorem : „..Zmíněná výstavba je zcela v souladu s usnesením Rady městské části Prahy 12 a schváleným lokalitním programem dostavby tohoto nového centra Modřan (stavební program) a představuje výstavbu vhodného souboru staveb do této centrální části Modřan s umístěním bytových i nebytových funkcí. Polyfunkční centrum „U dubu“ bude stavebním protipólem nově připravované výstavby radnice MČ Prahy 12 východně od území a společně tak zajistí důstojné centrum městské části…

..Konečným cílem je vytvoření hodnotné zástavby s koncepcí městského jádra s pěším napojením na Modřanskou rokli, a s postupnou přeměnou komunikace Generála Šišky na městský bulvár, její postupnou dostavbou, doplněním vzrostlou zelení (aleje) a řešením protilehlého nároží (pozemky Pražské teplárenské a.s.) v další fázi dostavby území s reprezentativními objekty s funkcemi vhodnými pro centrální část městské čtvrti…..“.

Myslím, že k těmto větám není třeba více co dodávat… vlastní názor nechť si udělá každý sám. Každopádně z vyjádření developera mám pocit, že již dnes počítá s obdobnou megalomanskou stavbou v místech stávající, nefunkční teplárny.