V listopadu 2019 se začíná na scéně objevovat projekt s názvem „dostavba sídliště Kamýk„, který je v očích veřejnosti znám spíše pod názvy „projekt Těšíkova“ nebo „projekt Imrychova„.
V žádném případě se ale nejedná o „nějakou novinku“. Tento projekt se na Praze 12 totiž objevil už před 6 lety, konkrétně v únoru 2013, kdy k projektu s názvem „Bytový dům Imrychova“ vydává Magistrtát hl. m. Prahy tzv. „závazné stanovisko“. Investorka Ing. Olga Pekhartová měla v úmyslu stavět na pozemcích 1859/111, 1859/112 a 1859/113 v k.ú. Kamýk.

Obr.1 : Pozemky 1859/111, 1859/112 a 1859/113 pro „projekt Těšíkova“

Podle citovaného závazného stanoviska se tehdy jednalo o stavební úpravy, přístavbu a nástavbu stávajícího dvoupodlažního (1PP a 1NP) objektu stávající kotelny. Nový objekt měl po úpravách mít 1 podzemní a 13 nadzemních podlaží.

Obr. 2 : Vizualizace přestavby stávající kotelny na bytový dům v ulici Imrychova, který byl už v roce 2013 součástí „Závazného stanoviska“ ke stavbě „Bytový dům Imrychova“.
Zdroj : Závazné stanovisko ke stavbě „Bytový dům Imrychova“

Vlastní text závazného stanoviska ke stavbě „Bytová dům Imrychova“ ze dne 4.2.2013 si můžete přečíst ZDE :

Obr. 3 : Pohled na oblast Imrychova & Těšíkova z ptačí perspektivy

A v jaké fázi je projekt „Dostavba sídliště Kamýk“ dnes, v roce 2019 ?

Investorka Ing. Olga Pekhartová, která měla v úmyslu přestavět stávající kotelnu na 13. patrový bytový dům se dostala do konkurzu a pozemek včetně projektu prodala společnosti YIT Stavo s.r.o..

Zároveň je důležité nezapomenut na společnost Fisolta Property a.s. o které se v souvislosti s danou oblastí také hovoří. Údajně tato společnost plánuje výstavbu bytových komplexů na místě stávající prodejny Norma a jejího okolí. Na stránkách politické strany „Piráti Praha12“ se dokonce dočtete, že společnost Fisolta Property a.s. by měla být „developerským hegemonem“ dané oblasti. Dle informace na těchto webových stránkách společnost Fisolta Property a.s. dokonce již měla předložit na „Komisi pro územní rozvoj“ vizualizaci návrhu zástavby kolem ulice Těšíkova. Jak se na stránce „Pirátů Praha 12“ píše : „….Jedna z věží by měla být v místě současné prodejny Norma, další místo kotelny. Vzhledem k tomu, že jednání komise jsou v současné době neveřejná, nezískali jsme oprávnění zde vizualizaci přidat. Proto jsme alespoň udělali přibližný zákres do 3D pohledu….“. Čistě z ilustračních důvodů tento „přibližný“ nákres „s dovolením“ přejímáme a dovolujeme si jej prezentovat i na stánkách „Modřanských novin“.

Obr. 4 : Přibližný zákres staveb z dílny modřanských Pirátů, jak jej měla údajně prezentovat společnost Fisolta Property a.s. před „Komisí územního rozvoje“.
Zdroj : web Piráti Praha 12

K tomu je ale třeba poznamenat velice zásadní věc. Pokud chce kdokoliv z nás cokoliv postavit (…a opomineme-li legislativu a všechny předpisy…), lze to udělat jen a pouze na vlastních pozemcích. Pokud si ale dle katastrální mapy uděláte malou „vlastnickou analýzu“ pozemků v dané oblasti, zjistíte, že majoritní čast pozemků vlastní Magistrát hlavního města Prahy. Společnost Fisolta Property a.s. vlastní pouze 268 m2 „trávníku“ vedle prodejny Norma. Jediný reálný vlastník, který by mohl bytový dům v dané oblasti postavit, je společnost YIT Stavo a.s., která vlastní objekt bývalé kotelny. A jak nyní víme, zde je možné postavit JEDEN 13-ti patrový bytový dům. Ani víc…ani míň. Pokud tedy Magistrát hl. města Prahy neprodá pozemnky, které jsou v jeho vlastnictví (a jejich valná část je ve správě Městské části Praha 12), všechno ostatní je strašení a klamání veřejnosti.

Zároveň se ale nabízí otázka, proč společnost Fisolta Property a.s. prezentuje na „Komisi pro územní rozvoj“ stavební projekt na pozemcích, které jí vůbec nepatří a proč se městská část Praha 12 nad tím ani nepozastaví ? Vždyť to je stejné, jako kdyby si Váš soused nechal bez Vašeho vědomí udělat stavební plány na rozšíření svého domu, „papírově“ by si k tomu bez Vašeho vědomí „zabral Vaši parcelu a ještě by se Vám s tím přišel pochlubit. Myslím, že nikdo z nás by asi nemlčel. Radnici Prahy 12 to ale nevadí a je jí to asi i jedno !!!! ……. tedy pokud není mezi oběma subjekty nějaká osobní domluva „za zavřenými dveřmi“.

Obr. 5 : Rozdělení vlastnictví pozemků dle katastrální mapy k 30.10.2019. Pozemek společnosti Fisolta Property a.s. je světle modrý, pozemek společnosti YIT Stavo a.s. je jasnĚ modrý. Zelená barva představuje pozemky ve vlastnictví Magistŕatu hl. m. Prahy.
Zdroj : ÚZK, Nahlížení do katastru nemovitostí.

I přes tato fakta však představitelé radnice Městské části Prahy 12 mlží a straší obyvatele lokality tím, že projekty developmentu (pravděpodobně mají na mysli výše uváděné společnosti Fisolta Property a.s. a YIT Stavo a.s.) jsou již v takové fázi, že prakticky nejdou zastavit (?????) a nezbývá nic jiného, než novou výstavbu dostat alespoň dále od stávajícího sídliště za cenu prodeje obecních pozemků. A projekt bude „tak skvělý“ že rezidentům navíc vznikne v oblasti „skvělé“ náměstíčko tolik potřebné pro spolkový život. Opak je však pravdou…..pokud se obecní pozemnky neprodají, v dané lokalitě může být postaven v současnosti zatím jen a pouze jeden bytový dům.

Sami si na to udělejte názor a porovnejte si vizualizaci, jak by mělo vše vypadat poté, co by se obecní pozemky prodaly a projekt „by vyšel vstříct“ stávajícím rezidentům…..nebo spíš developerům ??

A že se radnice Prahy 12 „opravdu snaží“, dokazuje i snaha stávající obyvatele Prahy 12 „postrašit“, že se stím vlastně nedá nic udět. Posloužit k tomu měla veřejná prezentace, která byla zorganizována v říjnu 2019 v bývalém hotelu DUM. Jestli se podařilo obyvatele Modřan uchlácholit nebo naopak řádně naštvat, to ukáže další vývoj.

Hrubou představu o zpracované studii „Dostavba sídliště Kamýk“ si můžete udělat na níže prezentovaných obrázcích, které jsou z této prezentace převzaty.

Pokud by Vás ale zajímal kompletní materiál (formát PDF, 6MB) , který byl v bývalém hotelu DUM prezentován, klikněte prosím na obrázek z titulní stránky prezentace níže.


Obr. 6 : Titulní stŕanka prezentace „URBANISTICKÁ STUDIE – DOSTAVBA SÍDLIŠTĚ KAMÝK. Pro stažení kompletní veřejné prezentace ve formátu PDF klikněte na tuto titulní stránku.
Obr. 7 & 8 : Vizualizace projektu bytového komplexu, která byla představena na veřejné prezentaci projektu.
Zdroj : Veřejná prezentace „Urbanistická studie „Dostavba sídličtě Kamýk“, HlaváČek & Partner, architektonický ateliér a YIT Stavo a.s.