Přejeme všem obyvatelům Praha 12 krásné Vánoční svátky, hodně zdraví, štěstí, osobní pohody a přinejmenším lepší a úspěšnější rok 2021.


Jak jste jistě zaregistrovali, naši spoluobčané z okolí ulic Těšíkova, Hasova a Imrychova „bojují“ proti neúměrnému zahušťování a proti další bytové výstavbě na úkor volné plochy, parkovacího domu a i jejich aktuálních parkovacích míst.

Původně se zdálo, že se jim 27.11.2019 podařil téměř malý zázrak, kdy velké množství přítomných občanů z dané oblasti na veřejném zasedání zastupitelstva dalo jasně najevo, že si zástavbu nepřejí a zastupitelstvo přijalo drtivou většinou usnesení, ve kterém se zavazuje zachovat původní formu užití pozemků a odmítla zahušťování bytové výstavby v tomto místě. Toto usnesení je k dispozici ZDE:

Ačkoliv všichni věděli, že i když bylo přijato usnesení odmítající zahuštění bytové výstavby v oblasti Těšíkovy, je třeba být i nadále ve střehu. Nikdo ale opravdu nečekal, že se vše změní už za několik týdnů, na dalším zasedání zastupitelstva.
Neuplynuly totiž ani dva měsíce a Těšíkova ulice se dostala opět do ohrožení ! Rada městské části Prahy 12 ( …a to na základě petice týkající se výstavby ve Vosátkově ulici… ) navrhla a na nadcházejícím jednání zastupitelstva, v úterý dne 14.1.2020 přijala usnesení, které požaduje vytvoření územní studie, navrhující nové formy využití ploch na území, které zahrnuje i Těšíkovu ulici! To je ovšem v rozporu se slibem místostarostky Tylové a usnesením zastupitelstva ze dne 27.11.2019, jehož přijetí občané podpořili svou účastí na listopadových jednáních.

Developerských projektů stále přibývá. Plánovaná bytová výstavba stále více neúměrně zatěžuje současnou občanskou vybavenost, chybí nám nová poliklinika, školky, pošta, dětské kluby, pečovatelské domy a domy seniorů neboť stávající infrastruktura Prahy 12 odpovídá létům před více jak 30 lety, kdy se ŕealizovala stávající panelová výstavba.
Výstavba dalších a dalŠích bytů tak může přijít na řadu až po vybudování potřebné infrastruktury, aby nedošlo ke snížení kvality života stávajících obyvatel. Pokud mají vznikat urbanistické studie, tak pak jedině po důkladné participaci s občany a jen tam, kde si je obyvatelé přejí !!

Občané z okolí ulic Těšíkovy, Hasovy a Imrychovy proto sbírají podpisy pod „jejich“ petici“ s názvem „Petice proti zahrnutí ulic Těšíkova, Imrychova, Dobevská a jejich okolí do zadání urbanistických studií“.

A proč občané sbírají podpisy pod tuto petici ?

 • Změna koeficientů a následná výstavba nejprve hrozila pouze v Těšíkově ulici.
 • Občanům se podařilo této výstavbě zabránit přijetím usnesení 27.11.2019.
 • V té době ovšem vznikala petice pro Vosátkovu ulici, která žádá vytvoření nové urbanistické studie pro celý Kamýk od Mariánské/Novodvorské až k Hasově ulici a zahrnuje tedy i Těšíkovu ulici.
 • Jenže nikde není v zadání této studie uvedeno, že má respektovat platná usnesení a může tedy navrhnout cokoli. Má doporučovat nové využití stávajících ploch a to i v oblasti Těšíkovy ulice. Studie tak může místo omezení zástavby přinést její zahuštění a změnu koeficientů na mnohem větším území.
 • O tom svědčí i zastupiteli zveřejněné informace na Facebooku, kde sami připouštějí, že ze studie budou vycházet podněty na další výstavbu.
 • Zadávací dopis, který chtěl starosta odeslat na magistrát jasně říká, že studie má sloužit jako podklad pro změnu územního a metropolitního plánu.
 • Od předání zadání na magistrát nemáme nad studií žádnou kontrolu. Navíc pořizovatelem studie je magistrát a nelze tak zaručit, že magistrát nenechá studii vypracovat v souladu s politikou hlavního města Prahy (tj. bytová výstavba).
 • Signatáři naší petice nesouhlasí s tím, aby bylo rušeno původní usnesení proti zahušťování a změně funkce parkovacích ploch v Těšíkově ulici.
 • Chceme, aby představitelé radnice toto usnesení respektovali a žádáme, aby toto usnesení respektoval i magistrát.
 • Požadujeme, aby oblast Těšíkovy, Dobevské a Imrychovy ulice nebyla zahrnuta do žádných budoucích urbanistických studií.
 • Obyvatelé se na schůzce v ZŠ Zárubova, které byli přítomni i členové RMČ se i na zastupitelstvu vyjádřili proti zahušťování výstavby. Je tedy třeba tuto participaci s občany respektovat.
 • Žádáme o podporu všechny občany hlavního města Prahy. To, co se teď děje na Kamýku (resp. v Těšíkově ulici) se brzy může stát kdekoli jinde. Rozvoj města by měl vycházet z požadavků občanů a nikoli developerů.

Pokud s důvody táto petice souhlasíte, naši spoluobčané z oblasti ulic Těšíkova, Imrychova, Dobevská a okolí budou rádi, pokud je u jejich petičního stánku potpoŘíte i Vy svým podpisem.

Praha 27. února (ČTK) – Praha 12 bude letos hospodařit se schodkovým rozpočtem, který počítá s dvojnásobnými výdaji proti příjmům. Zastupitelé městské části dnes schválili rozpočet na tento rok s příjmy 482,9 milionu a výdaji 955,9 milionu korun. Schodek 473 milionů korun bude radnice financovat z vlastních zdrojů.

Kvůli výši výdajů opozice návrh rozpočtu kritizovala. Z částky na výdaje radnice vynaloží 615,2 milionu korun na investice. Mezi největší výdaje patří stavba nové radnice, na kterou je určeno 236 milionů korun, 61,1 milionu korun radnice investuje do mateřských škol, 22,3 milionu do základních škol a 53,5 milionu do péče o vzhled městské části a veřejné zeleně. Na chod městské části počítá s výdaji 340,6 milionu korun. V minulých letech modřanská radnice hospodařila s výrazně nižšími výdaji. Rozpočet na minulý rok počítal s výdaji 686,8 milionu korun a příjmy 365,7 milionu. Na rok 2017 měla městská část schválený vyrovnaný rozpočet s příjmy a výdaji 449 milionů korun. Výrazný rozdíl ve srovnání s rozpočtem na letošní rok kritizovala opozice. „Překračujeme svoje možnosti,“ řekla k návrhu bývalá starostka Daniela Rázková (KDU-ČSL/Změny pro Prahu 12) s tím, že miliarda výdajů není krytá. Navrhla proto usnesení na neschválení deficitního rozpočtu, který podle ní Prahu 12 zadluží. Toto usnesení nezískalo dostatečnou podporu zastupitelů.

Po loňských volbách sestavili v Praze 12 koalici ODS, TOP 09 a Piráti, kteří kandidovali se Zelenými. V opozici skončilo ANO, sdružení komunistů a nezávislých kandidátů Občané dvanáctky a uskupení složené z KDU-ČSL, STAN, Konzervativní strany a nezávislých Změna pro Prahu 12. Praha 12, kde žije zhruba 56.250 obyvatel, je na jihu hlavního města. Městská část zahrnuje celá katastrální území Cholupic, Kamýku, Komořan, Modřan a Točné.

Říjen 23rd, 2018Děkujeme za Váš hlas…

Vážení a milí přátelé, sousedé, podporovatelé a všichni ti, kteří jste dali do volebního klání svůj volný čas, své úsilí a své srdce a rozum, vám všem, kteří jste za námi stáli, děkujeme.

Změna pro Prahu 12 vyjednává s ostatními stranami o budoucí  koalici na radnici ve složení předsedkyně klubu Změny pro Prahu 12 PhDr. Daniely Rázkové, prof.Ing. Michaela Valáška DrSc., MUDr. Toma Philippa, Ph.D., MBA.

Obracejte se na nás dál se svými problémy a podněty, buďte aktivní, protože bez vaší vůle a energie se věci do pohybu někdy bohužel nedají, protože se o nich třeba ani nedozvíme. Jsme tu pro vás.

Bod  interpelace občanů na úterním jednání Zastupitelstva MČ Praha 12 vystavil vládnoucí koalici Hnutí ANO a ČSSD Praha 12 vizitku její práce a přinesl nečekaný zvrat jednání zastupitelstva.

Nejdříve vystoupil kolektiv zaměstnanců odboru životního prostředí radnice v čele s vedoucím odboru Ivanem Tataiem, který veřejně pojmenoval nekalé jednání bývalého zástupce starosty a současného zastupitele a kandidáta č. 3 Hnutí ANO Michala Pince ve věci manipulování veřejných zakázek na úklid a údržbu zeleně.

Zaměstnanci odboru jasně popsali způsoby, jakými Michal Pinc vyvíjel nátlak na úředníky v záležitostech výběru konkrétních firem. Prokázalo se, že odvolání M. Pince z pozice místostarosty loni na podzim, které jsme iniciovali a s opozicí prosadili, bylo správným krokem.
Skláníme se tímto před statečností tohoto úředníka, který k danému tématu veřejně vystoupil, ačkoliv ví že riskuje ztrátu zaměstnání a šikanu, zejména na sociálních sítích.

Doslovný přepis z tohoto vystoupení si můžete stáhnout a přečíst v dokumentu ve formátu PDF (9,5 MB), který je ke stažení ZDE:

Vedle výše uvedeného dále také vystoupili hojně zastoupení občané Točné se stížností na nečinnost rady při zajištění výpustního místa pro vyvážení septiků. „Točná se stane středověkým městem s vylíváním fekálií přímo na ulici“ uvedl mluvčí skupiny občanů z Točné ing. Volráb. Uvedl, že 3.10.2018 stávající místo pro vyvážení fekálií totiž končí stejně jako služba, jež vyvážení žump zajišťovala.

Během jednání byl odvolán také uvolněný radní František  Adámek – přezdívaný táta developerů. Důvodem pro jeho odvolání bylo podezření ze zneužití postavení veřejného činitele ve prospěch developera, střetu zájmů a nejasností kolem prodaného pozemku jeho ženě z vlastnictví městské části. Kauzu odstartovala podivná směnka jeho ženy místostarostky za ČSSD z Libuše

Praha 3. října (ČTK) – Zastupitelstvo Prahy 12 odvolalo v úterý večer radního ČSSD Františka Adámka kvůli směnce v hodnotě 10,2 milionu korun, kterou firma Dans live vystavila jeho manželce za stavební pozemky. Na facebooku o tom informovala Změna pro Prahu 12. Adámek ČTK informaci potvrdil. Opoziční zastupitelé spojují směnku s veřejnými zakázkami, které od radnice Prahy 12 získala firma Laviato, která má stejného majitele jako Dans live. Adámek tuto spojitost odmítá a považuje své odvolání za předvolební krok opozice. Na případ upozornil server SeznamZprávy.

„Na základě zmanipulovaných a vylhaných argumentů, na základě předem připravené akce, která začala před třemi týdny, mě odvolala paní (zastupitelka Daniela Rázková) ve spolupráci s Piráty a asistovala tomu TOP 09,“ řekl ČTK Adámek. Podle něj je směnka zástupný argument, protože platba směnkou je standardním platebním nástrojem. „Akorát se z toho udělala tajemná směnka, tajemná aféra. Kdyby nebylo před volbami, tak po tom ani pes neštěkne, ale protože je před volbami, tak se to prostě hodilo. Je potřeba denuncovat a ublížit svému politickému konkurentovi,“ dodal.

Snímek, který nepotřebuje další komentář

Zdroj foto : Modřanské noviny

Jaroslava Adámková (ČSSD), která je mimo jiné místostarostkou městské části Libuš, prodala v minulém roce za 10,2 milionu korun firmě Dans live pozemek, který získala před deseti lety od Prahy 12 za 2,2 milionu. Firma pak od městské části odkoupila další pozemky a začala na nich chystat výstavbu. Podle serveru SeznamZprávy jsou v katastru smlouvy, podle nichž měl kupec poslat peníze za pozemky na účet. Podle Adámkové se však nakonec domluvili na platbě směnkou, kterou uvedla v majetkovém přiznání.

Firmu Dans live vlastní podnikatel Daniel Střelec, který serveru SeznamZprávy řekl, že se s Adámkovou domluvili na tom, že za pozemky zaplatí, pokud získá stavební povolení. Adámková proti tomu uvedla, že je splatnost jasně dána rokem 2020. Střelec je majitelem i firmy Laviato, která získala podle vyjádření Adámka na facebooku ČSSD Prahy 12 od městské části za minulých deset let čtyři zakázky. Adámek již dříve odmítl spojitost mezi směnkou a získáním zakázek. Podle Adámka je firma získala na základě standardních výběrových řízení, ve kterých byla hlavním kritériem cena.

Volby před čtyřmi lety vyhrálo v Praze 12 hnutí ANO, které získalo devět mandátů, druhá Změna pro Prahu 12 sedm, třetí TOP 09 šest zastupitelů. Sociální demokraté jsou v zastupitelstvu čtyři, po třech hlasech mají ODS, KSČM a Zelení s podporou Pirátů a LES. V listopadu 2016 Milan Maruštík (ANO) vystřídal v pozici starosty Danielu Rázkovou (KDU-ČSL/Změna pro Prahu 12). Podle koaliční smlouvy si měly strany místo starosty vyměnit v polovině volebního období. Loni v dubnu byli z rady odvoláni místostarostka Rázková a radní Zbyněk Boublík (oba Změna pro Prahu 12). V menšinové koalici na radnici Prahy 12 jsou nyní radní za ANO, ČSSD a Piráty.

krf rot


© 2007 Modřanské noviny | iKon Wordpress Theme by Windows Vista Administration | Powered by Wordpress