Městská část Praha 12 se dlouhodobě zabývá problémem dostupné a moderní radnice. Současný stav, kdy radnice funguje na sedmi různých místech a občané tak běhají z místa na místo, je zcela nevyhovující a neodpovídá dnešní době.

 „Žijeme v 21. století a představa, že občané nemají k dispozici kompaktní, dostupnou, bezbariérovou radnici, která pracuje pro občana rychle a efektivně, je přinejmenším nemoderní. Praha 12 se v tomto ohledu nachází spíše v 80. letech minulého století“ říká k dané věci starosta MČ Praha 12 František Adámek.

Nové vedení městské části Praha 12 si právě proto za jednu z hlavních svých priorit určilo výstavbu nové budovy radnice, která by splňovala požadovaná kritéria. Pravdou je, že minulé vedení městské části, v čele s Petrem Hánou, připravilo projekt přestavby bývalého OD Prior na sídlo radnice. Z předběžných názorů odborníků se ale ukazuje, že tento projekt by byl pro městskou část finančně, ale především i funkčně nevýhodný.

Rada městské části Praha 12 se proto na svém zasedání dne 13. dubna situací pečlivě zabývala a přijala usnesení, v němž jmenuje skupinu pro finanční posouzení alternativního návrhu v lokalitě U Dubu. „Rádi bychom měli k dispozici také jinou variantu, abychom mohli seriózně posoudit vhodnost a smysluplnost celého projektu. Občan je pro nás na prvním místě, ale nesmíme zapomínat i na finanční a funkční stránku.“, doplňuje starosta František Adámek.

Zdroj : www.praha12.cz

Odbor výstavby MČ Prahy 12 zveřejnil dne 28.3.2011 oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání ve věci výstavby obytného souboru „Neo Riviéra – Fáze F“ na pozemcích parcel 3255/1, 3256, 3314, 3326/1, 3326/6, 3326/8, 3327/1, 3327/4, 3327/8, 3329, 3901, 4085.

Kompletní oznámení o zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání naleznete ZDE.

Při pohledu do katastrální mapy se jedná o všechny pozemky původního cukrovaru Modřany, včetně pozemku na soutoku Vltavy a Berounky, v místě, kde stál výrobní závod cukrovaru. Pozemek je ohraničen ulicemi K Vystrkovu a Komořanská.

 

Pro detailnější informace, se prosím podívejte na samostatnou stranku věnovanou této výstavbě v části „Stavební kauzy“ na tomto webu.

Veřejné ústní projednání je stanoveno na den 3.května 2011 (úterý) od 10:00 v budově Úřadu MČ Praha 12, U Domu služeb 166/5, Praha 4-Modřany, 2. patro, zasedací místnost ekonomického odboru.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků  a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na odboru výstavby Úřadu MČ Praha 12, Hausmannova 3013, Praha 4, kancelář č.7, 1. patro v hodinách pro veřejnost Po a St od 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:30 hod. V jiné dny po telefonické domluvě.

Na základě požadavku MČ Praha 12 se koná veřejná prezentace projektu připravovaného developerského projektu „Neo Riviéra, fáze F„. Samotnou pozvánku naleznete ZDE.

Na stránkách Modřanských novin jsme se tomuto projektu rovněž věnovali a naleznete jej ZDE.

Projekt je situován v areálu „zahrady“ bývalého cukrovaru Praha 4 Modřany, při ulici K Vystrkovu.  

Dle slov projektanta je navržený záměr složen z bytových domů (označeny jako F2-F14) a administrativně – obchodního objektu (označen jako F1), uspořádaných po obvodu centrálního parku. V rámci suterénu je technické zázemí a parkování.

Obr.1 : Bude projekt „Neo Riviéra“ vypadat takto………celkem idilický pohled….

 Obr.2 : …nebo spíše také takto

Obr.3 : …ale zejména asi také i takto…

Všichni občané jsou na tuto veřejnou prezentaci srdečně zváni.

Přijďte se seznámit s tím, co Vám má vyrůst před Vašimi okny ! Přijďte vznést přímo a osobně případné námitky a připomínky. Udělejte si čas a využijte této příležitosti aby se nejednalo bez Vás !!

Termín prezentace :

Čtvrtek, 14.4. 2011 od 18:00 – 20:00 v Modřanském biografu (ul. U Kina 44, 143 00, Praha 4 – Modřany)


© 2007 Modřanské noviny | iKon Wordpress Theme by Windows Vista Administration | Powered by Wordpress