Koalice v Praze 12 se v úterý večer de facto rozpadla. TOP 09 a ODS prosadila rozpočet proti vůli svého koaličního partnera Změna pro Prahu 12, a to za pomoci tří hlasů zastupitelů za KSČM. Pozoruhodné na tom je, že TOP 09 a ODS minulé koalici vyčítaly podporu KSČM do té míry, že kvůli tomu založili web „Proti rudé radnici“.

V úterý večer TOP 09 a ODS hlasy KSČM umlčely námitky Změny pro Prahu 12. Změna požadovala politickou diskusi o dlouhodobém financování činnosti městské části Prahy 12 a na základě jejího výsledku dlouhodobé koncepční rozpočty. Tento postoj byl však dosavadními koaličními partnery spolu s komunisty přehlasován.

Protože tím vyvrcholilo nerespektování práva veta vyplývající z koaliční smlouvy ze strany TOP 09 a ODS, v úterý večer již druhá koalice na Praze 12 v tomto volebním období fakticky skončila.

Změna pro Prahu 12 od počátku svého působení v radě MČ prosazuje dlouhodobou koncepci nakládání s obecním majetkem, aby se Praha 12 postavila na vlastní nohy. Prosazuje například koncepci výstavby nové radnice na zelené louce, namísto nesmyslné přestavby obchodního domu Prior na radnici. Prior chce Změna pro Prahu 12 využít komerčně, odhadovaná výše příjmů do pokladny městské části je ve výši 20 až 30 milionů korun ročně. Namísto toho ODS dlouhodobě blokuje Prior pouze pro přestavbu na radnici. Od roku 2004 tak obchodní dům leží ladem a městská část přišla až o 200 milionů korun.

Zástupci politické rady Změny pro Prahu 12 – což je koalice politických stran Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (dále jen KDU-ČSL) a Strana zelených (dále jen SZ), Strana zdravého rozumu a Klub angažovaných nestraníků (dále jen KAN), Česká pirátská strana (dále jen ČPS), Konzervativní strana – se jednomyslně rozhodli, aby Změna pro Prahu 12 za těchto okolností z koalice vystoupila.

V únoru dostali zastupitelé Prahy 12 na stůl rozpočet, který považuje Změna pro Prahu 12 za nehospodárný, neboť plýtvá s veřejnými prostředky. Změna pro Prahu 12 s ním nesouhlasila a žádala o jeho úpravu při jednání finančního výboru i v radě.

Městská část Prahy 12 dlouhodobě financuje investiční akce převážně z privatizace bytů a domů. Tyto příjmy však během několika let skončí. Pokud radnice nezačne fungovat jinak, dostane se brzy do vážných problémů. Navržený rozpočet počítal na investice  s částkou 124 milionů korun, což je třetina celého rozpočtu. Jako příklad nesmyslného plýtvání uvádíme navržené dva miliony korun na studii nové radnice, kde TOP 09 a ODS prosazují nevhodné místo v Prioru na Sofijském náměstí.

Jsme přesvědčeni, že investiční akce nejsou rozděleny proporčně ve všech oblastech činnosti obce. Investiční prostředky jsou naplánovány příliš vysoko, návrh je 30,62 procenta z celkové částky. Nesouhlasíme s nehospodárnou investicí, jakou je chystaná vestavba nových oddělení mateřské  školy do objektu ZŠ a MŠ Smolkova ve výši osm milionů. Takto vynaložené finanční prostředky považujeme za příliš drahé. Pro srovnání uvádíme, že v letošním roce byly realizovány dvě třídy v církevní školce Studánka za necelých 1,3 milionu korun. Je zřejmé, že třídy lze vybudovat levněji. Například v objektu Ve Lhotce, kde je smlouva na příspěvek investora budoucí přilehlé stavby Bohemia REAL INVEST, spol. s r. o.. Nebo v MŠ K Dolům, kde se uvolní jedno křídlo po seniorských klubech, až se letos přestěhují do budovy komunitního centra v bývalé školní družině K Dolům.

Další nepřijatelná částka dvou milionů korun na studie a projektovou dokumentaci k zamýšlené nové radnici ignoruje to, že nedošlo k dohodě o nové radnici. Domníváme se, že je nutná předchozí diskuse a předběžný souhlas v celém zastupitelstvu a to dříve, než bude částka navržena do rozpočtu městské části.

Vedlejší hospodářská činnost s částkou dva miliony na opravy areálu Prague British School je nepřijatelná za situace, kdy není dořešena smlouva s Prague British School. Dle našeho názoru by měla být do základu příjmu zohledněna částka, která má být určena jako výše ušlého nájemného za objekt G v areálu K Lesu 558/2. Tam dochází k bezdůvodnému zvýhodňování PBS na úkor rozpočtu městské části P12. Dále v plánovaném rozpočtu chybí příjmy z prodeje pozemků na projekt U Dubu, které jsou jednoznačně smluvně zajištěny již v roce 2004.

Při projednávání rozpočtu jsme vznesli požadavek na příspěvek či dar ve výši jednoho milionu korun na obnovu kulturní památky – varhan v modřanském kostelu Nanebevzetí Panny Marie, neboť jde o kulturní stánek obce, hojně navštěvovaný občany městské části. Tato částka v rozpočtu není uvedena. Požadovali jsme rovněž do rozpočtu zahrnout dostisk Knihy o Praze 12, která byla rychle rozebrána. Ani tato dohoda nebyla do rozpočtu promítnuta. Všechny naše požadavky ODS a TOP 09 ignorovaly.

Dalším důkazem o nehospodárné správě financí je částka 160 milionů korun na účtu nová radnice. Ta z nepochopitelného důvodu není na termínovaném vkladu. Požadovali jsme vybrat jistý a finančně výhodný produkt. Tristní nám připadají neřešené problémy se sníženými příjmy. ODS a TOP 09 zabránily tomu, aby se prodloužila výpovědní doba nájemcům v Prioru, což by jim dalo větší jistotu pro jejich podnikání. Sledujeme s obavami, že řada budov je v havarijním stavu a příjem z pronájmu stále klesá, protože se do nebytových prostor nevracejí potřebné investice na opravy a údržbu. Nerozumíme také tomu, proč v rozpočtu chyběly údaje o darech developerských společností na infrastrukturu, které se z několika stovek tisíc dostaly na téměř 20 milionů korun v tomto volebním období a se kterými se počítá při investicích městské části. Máme obavu z chystané  privatizace nejen bytů, ale i pozemků, což prosazují koaliční partneři ODS a TOP09, bez ohledu na veřejné funkce  majetku: sociální, kulturní a sportovní  služby. Rozpočet v této podobě je pro nás nepřijatelný.

Daniela Rázková, za klub Změny pro Prahu 12


© 2007 Modřanské noviny | iKon Wordpress Theme by Windows Vista Administration | Powered by Wordpress