Náš společný projekt koalice Změna pro Prahu 12, kterou tvoří Strana zelených, Křesťanští demokraté s nestraníky z  místních občanských Sdružení pro Prahu 12 se rozšiřuje o OS Na Obzoru, OS Písková-Na Havránce, Suverenitu – blok Jany Bobošíkové, stranu zdravého rozumu a Klub angažovaných nestraníků (dále jen KAN), Českou pirátskou stranu (dále jen ČPS) a Konzervativní stranu.

karty_2Jako jediná skutečná opozice v zastupitelstvu Prahy 12 bráníme podivným praktikám na radnici jako jsou například megalomanské projekty zástavby (viz Neo Riviéra). Usilujeme o změnu na radnici, aby konečně odešli místní kmotři.

K tomu potřebujeme Vaši podporu. Na naší kandidátce se neobjeví nikdo ze stávajícího vedení radnice. Dívejte se po starých tvářích v nových stranách, kam místní političtí matadoři opět přeskočili a volte Změnu, které můžete věřit.

Zastupitelé za „Změnu pro Prahu 12“

„Hrajeme s čistými kartami“

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou – Ošetřovatelská poliklinika pořádá přednášku pro veřejnost na téma :

Laická první pomoc – 1. část

Kardiopulmonální resuscitace,poskytování první pomoci dospělému , dítěti, nácvik na modelu

Datum konání :   19.10.2010,   kapacita : 25 účastníků

Čas:                   17.00 – 19.00
Cena:                 150,- Kč,

Laická první pomoc –  2. část

Situace, se kterými se můžete setkat (diabetické kóma, epileptický záchvat, otrava…)

Datum konání :    26.10.2010,   Kapacita : 50 účastníků  

Čas:                    17.00 – 19.00
Cena:                  150,- Kč

 

Místo konání obou přednášek : Pavilon A1 – Centrum pro vědu a vzdělávání (počet míst je limitovaný)

Přihlášky na tel.: 261082464, 605 235 784 nebo e-mail: tatjana.jezkova@ftn.cz

skauting

Skauti z Modřan, stejně jako skauti z dalších více jak 250 měst z celé republiky, pořádají po celé září a říjen řadu akcí pro veřejnost. Děti které na akce přijdou mají možnost zažít neuvěřitelné dobrodružství v podobě her, soutěží, show a netradičních sportů. Skauti z Modřan připravili pro veřejnost nejvíce akcí v celé republice! Všichni se mohou těšit na druhý ročník úspěšné veřejné výpravy, na dva dětské dny a někteří z těch menších také na skautský den ve školní družině. Skauty z Modřan bude možné potkat také na Dni volnočasových aktivit Prahy 12 a v listopadu organizují společně s KC „12“ strašidelný les.

Na veřejné výpravě, 11.9.2010, poznají děti především z prvního stupně ZŠ jak nádhernou přírodu mají hned za domem – v Modřanské rokli a že procházka v ní vůbec nemusí být nudná a otravná. Na Dni volnočasových aktivit a na dětských dnech se děti při mnoha hrách a prohlídce fotografií z činnosti přesvědčí, že být skautem stojí za to. Ve strašidelném lese pak zjistí, že strašidla sice existují, ale rozhodně nekoušou.

Září je pro skauty – stejně jako pro školy – důležitým momentem. Je to začátek nového roku, všechno se rozjíždí na novo a děti se právě v září mohou přidávat do skautských oddílů, kde mají možnost zažít nejen neuvěřitelné dobrodružství, ale především vyrůstat v bezpečném a kamarádském prostředí, podívat se za hranice, sáhnout si na GPSku nebo foťák, naučit se hrát fér a umět pracovat v týmu.

skauti_modrany_1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve skautských oddílech v celé republice vyrůstá na 30 000 dětí a neustále přibývají nové. Je to především díky tomu, že se snažíme program dělat pro dnešní děti atraktivní a respektujeme prověřené hodnoty jako je kamarádství a čestnost.

skauti_modrany_2

Skautské hnutí, které má na celém světě přes 40 milionů členů a prošlo jím přes půl miliardy lidí, mezi Čechy mnoho významných osobností, oslavilo v roce 2007 sto let od začátku své existence. V Modřanech existuje skauting již od roku 1933 a v nedávné době tedy oslavil třičtvrtěstoletí své existence. Více informací o skautech z Modřan, včetně kontaktů na oddíly, podrobných informacích o všech chystaných akcích pro veřejnost a informací, o skautských dnech ve školních družinách lze nalézt na www.modrany.skauting.cz.

Přehled skautských oddílů v Modřanech neleznete ve formátu PDF ZDE 

Do naší redakce jsme obdrželi několik elektronických dopisů a kritických připomínek od obyvatel sídliště Kamýk, týkajících se péče o veřejné trávníky. Na základě těchto dopisů jsme proto na toto sídliště zajeli, abychom se o tom, co dopisy popisují, osobně přesvědčili.

trava_2010_0802

A co jsme konkrétně zjistili ? 

V ulici Machuldova a v dalších přilehlých ulicích jsou u chodníků kupky posečené, tlející trávy. Firma, která tyto práce za veřejné (tzn. naše společné) finanční prostředky provádí, prostě na tyto „kupky“ jaksi zapomněla….. a dle sdělení místních obyvatel, nikdo si na ně nevzpomněl již celé tři týdny. Posečená tráva je tak již v pokročilé fázi rozkladu a některé z nich se dokonce stávají jakousi „veřejnou psí toaletou“. Dá se samozřejmě  předpokládáme, že na co firma rozhodně nezapomněla, bylo pravděpodobně vystavení faktur za tuto „ne-provedenou“ práci. 

 trava_2010_0801

Foto : Redakce Modřanských novin

Vzhledem k tomu, že hnijící kupky trávy místy s psími exkrementy opravdu nevypadají příliš vábně, je stížnost místních obyvatel určitě na místě. Po jejich několika neúspěšných stížnostech a urgencích, směřovaných na odbor životního prostředí úřadu MČ Prahy 12 však předpokládáme, že po uveřejnění této skutečnosti v našich společných „Modřanských novinách“ radnice obratem provede nápravu……zejména teď před komunálními volbami. „Velkého bratra“ mají totiž všude a Praha 12 není určitě vyjímkou.

Budeme samozřejmě rádi, pokud nám v tomto směru poskytnete určitou zpětnou vazbu.

Riziko zdravotního poškození vlivem tabákového kouře není omezeno pouze na kuřáky, ale jsou mu vystaveni i ti, kteří vdechují kouř nedobrovolně – pasivní kuřáci.

stop-koureni_poster

Kouř vdechovaný při pasivním kouření pochází jednak z doutnajícího konce cigarety mezi dvěma potáhnutími a jednak je vydechován kuřákem.
Ve vzduchu znečištěném tabákovým kouřem bylo prokázáno více než 5000 látek, které vznikají během procesu hoření. Odhady ale hovoří o tom, že skutečný počet látek obsažených v kouři může být 10-20 krát vyšší, tedy více než 100 000 látek. 

Pokud máte chuť podpořit celorepublikovou snahu za vyčištění vzduchu který dýcháme v restauracích, můžete se připojit k internetové petici, kterou najdete na následujících stránkách : www.stopkoureni.cz

…..ČOI ale hřešící firmy bude dál tajit.

Česká obchodní inspekce (ČOI) provedla v květnu a červnu další kontroly kvality vzorků benzínu a nafty prodávaných u tuzemských čerpacích stanic. V červnu nevyhovělo pět procent vzorků, v květnu dokonce deset procent. V lednu to bylo „jen“ 2,5 procenta. ČOI dlouhodobě odmítá sdělit, které čerpací stanice hřeší.

„Výše nekvality u pohonných hmot není problém, který by způsoboval škodu na majetku vysoké hodnoty a ohrožoval zdraví,“ řekla Právu ředitelka ČOI Jana Příhodová.
ČOI přitom v minulých dnech zveřejnila solární studia, jejichž záření překračuje povolenou míru. Odvolala se na zveřejnění vědecké studie. V případě solárií jde prý o zdraví, a tudíž je na místě názvy zveřejnit.

petrol_stationŠpatný benzín nebo nafta mohou poškodit auto

Načerpáním nekvalitních pohonných hmot může přitom řidiči vzniknout škoda ve výši desítek tisíc korun.

„Třeba použitím nafty s příměsí topného oleje může dojít k poškození vstřikovacího čerpadla, které stojí 45 000 Kč. Případné čištění palivového systému a výměna filtru vyjde asi na dva tisíce korun. Pokud by se poškodil katalyzátor, znamenalo by to náklady kolem 30 000 Kč,“ 

řekl již dříve Právu garanční technik hodonínského servisu Vista car Libor Fiala.

 

Foto : Mr. Bartosch – Freedigitalphoto.net

Podle Příhodové ale žádný ze soudních znalců nikdy nedal do souvislosti nekvalitní pohonné hmoty s poruchami aut. „Pokud u pumpy načerpáte nekvalitní pohonné hmoty, tak od té stanice vůbec neodjedete,“ tvrdí ředitelka. Jak prohlásila, ČOI se drží toho, že správní řízení s firmou, která špatné palivo prodávala, je neveřejné.

V květnu nevyhověla desetina
Inspektoři ČOI odebrali letos v červnu u čerpacích stanic v ČR 128 vzorků pohonných hmot a jakostním požadavkům nevyhovělo šest z nich.

Normy nesplňovaly dva z 53 kontrolovaných vzorků automobilových benzínů, u kterých odborníci zjistili nevyhovující obsah síry a tlak par. Testy neprošly také čtyři z 59 vzorků motorových naft, u nichž byl odhalen vyšší obsah síry, špatná destilační zkouška, či nevyhovující bod vzplanutí. U stlačeného zemního plynu LPG v červnu ČOI žádné závady nezjistila.

Nejlépe letos dopadly kontroly v lednu, kdy nevyhovělo normám jen 2,5 procenta vzorků. Nejhorší výsledek ČOI naopak zaznamenala v květnu. Tehdy odborníci zjistili závady u 9,2 procenta odebraných vzorků pohonných hmot.

Podle serveru petrol.cz navíc inspekce snížuje počty kontrol. Loni odebrala téměř 2500 vzorků, letos má v plánu odebrat jen 1800, z toho velkou část už vyčerpala. V následujících měsících tedy v počtu odebraných vzorků zřejmě poleví. Například v dubnu inspektoři odebrali 279 vzorků, v červnu 128 vzorků, přesto bylo hříšníků víc.

Rozhodnutí ČOI nezveřejňovat názvy pokutovaných čerpacích stanic kritizuje zástupkyně ombudsmana Jitka Seitlová i protikorupční organizace. Zatím bezvýsledně. Jména pokutovaných sítí čerpacích stanic se tak má motoristická veřejnost šanci dozvědět zřejmě jen v případě, že se pumpaři s výsledkem správního řízení nesmíří a jejich odvoláním se bude zabývat Nejvyšší správní soud. Ten totiž všechna svá rozhodnutí zveřejňuje.

Zdroj : Martin Procházka, Právo

A co si o tom myslí jinde ?………

…..Proč ČOI mlčí ?

Když jsem šel pro informace za jedním z našich největších odborníků na paliva, panem inženýrem Loulou, byl jsem v takovém tom svatém naštvání. Na benzínky, které nás podvádějí a na ČOI, která za naše nemalé peníze (jeden test stojí cca. 10 000 Kč a jen v květnu 2009 se odebralo 195 vzorků) dobře ví, kdo nás šidí  a nechce to říct.

 Jenže pan inženýr Loula mi otevřel oči. Za prvé ČOI v minulosti několik zveřejnění prohrála u soudu, a za druhé, ne všechny čerpačky mají stejné hříšky. Patří sem benzínky, které prodávají bezvadný benzín, ale mají jiný vroubek, ten nejhorší – ošidily stát na DPH. To se dělá tak, že do řádně nakoupených a zdaněných paliv přimícháte nezdaněné produkty, anebo že nakoupíte benzín od firmy, která, jéje, to je ale pech, krátce na to „zkrachuje“. Na seznamu jsou také čerpací stanice u kterých byl vzorek paliva jen těsně pod limitem příslušných norem což se stává při přepravě nebo při obměně zimního paliva za letní a nepoškozuje to ani Vás, ani motor a ani to nemá vliv na životní prostředí. Protože český zákon to neumí rozlišit (zná jen větu „palivo vyhovuje/nevyhovuje limitním hodnotám“), je taková čerpací stanice na stejném seznamu jako ta, která vám prodá benzín  po němž zadřete motor.
Dalším důvodem, proč ČOI výsledky nechce zveřejňovat  je policie, která potřebuje podvádějící čerpací stanice v tichosti sledovat. Takže, jak vidno, i tahle mince s ČOI má dvě strany.

Jak se pančuje ?

Vzpomínáte si na kauzu LTO? Lehké topné oleje alespoň měly podobné vlastnosti jako nafta, tenkrát šlo spíš o obrovské daňové úniky. Nafta se ale „nastavuje“ například ložiskovými oleji nebo vodou, ovšem ing. Loula mi vyprávěl i o případu, kdy se v nádrži našla směs nafty a vyjetého transformátorového oleje. Do benzínu se zase přimíchává technický benzín nebo nezdaněné aromatické uhlovodíky.

Pančovaný benzín poznáte podle toho, že se vám bez další příčiny sníží výkon, motor netáhne, zvýší se spotřeba a zmenší se dojezd. Kromě toho se zanáší palivový systém, a protože se přimíchané složky nespálí dokonale, dostanou se skrz pístní kroužky do motoru, kde ředí olej. V horších případech může dojít k vážným poruchám a vnitřní korozi vstřikování, k poškození dalších částí palivového systému a na seznam škod může přistát i zadření motoru. Tyhle závady se nestávají okamžitě, ale až po určité době provozu na takovéto palivo. Proto je dobré si od každého tankování schovávat účet.

Pečeť kvality by měla být jistota.

Na českém trhu jsou čtyři velcí hráči: největší síť má Benzina, pak je tu Shell, Agip a OMV. OMV si vozí paliva z Rakouska, všechny další tři značky berou benzín hlavně od České rafinérské. To ale neznamená, že jejich benzíny jsou všechny stejné. Každá z těchto značek má v České rafinérské vlastní aditivační linku, kde si míchá svoje přísady.

pecet-kvality

Tankovaný benzín si nemůžete osahat, na pohled nebo počich také nic nepoznáte, a tak je to hlavně o důvěře ve značku, o jejím renomé na trhu a samozřejmě i o důvěře v konkrétní benzínku. První, co člověku přijde na mysl, že čím známější firma, tím vyšší jistota kvality benzínu, protože eventuální pošramocenou pověst by v konkurenčním boji odnesla víc. Ale samozřejmě neplatí, že ty ostatní značky jsou automaticky nekvalitní.

Jedním z vodítek, jak poznáte kvalitní benzín, je nálepka „Pečeť kvality“. Tuhle nálepku najdete na stojanech, na základě kontrol ji obdržely čerpací stanice těch firem, které se dobrovolně zavázaly, že si nad rámec obvyklých měření budou nechávat nezávisle pravidelně měřit kvalitu svých paliv. A kontroly jsou časté – jen u jediné z velkých firem loni kontrolovali 1600 vzorků…

Zdroj : České motocyklové noviny, číslo 31/2010

A co říci závěrem ?

Problém kvality paliv v České republice je opravdu vážný a netají se tím ani značkové autoservisy renomovaných značek. Uvedu jen pro informaci jeden krátký příběh, který jsem se osobně dozvěděl v Hradci Králové v prodejně jedné význámné automobilové značky :

Zákazník si zakoupil předváděcí vůz s dieselovým motorem, který měl najeto 15.000 km. Po cca. půl roce používání, kdy vozidlo mělo 20.000 km odjel se svým rodinným MPV s rodinou na hory, odkud se bohužel musel vrátit už jen za pomoci vozidla odtahové služby. Závada byla v poškozeném vstřikovacím čerpadle a vstřikovací soustavě. Příčina ?……..kvalita nafty. Oprava ? v řádu 50.000 Kč.

Myslíme si, že kvalita paliv zajímá opravdu širokou veřejnost. S tohoto důvodu jsme pro Vás do „Modřanských novin“ převzali pár zajímavých článků.


© 2007 Modřanské noviny | iKon Wordpress Theme by Windows Vista Administration | Powered by Wordpress