Hospodářské noviny dne 24. února uveřejnily v rubrice „Dopisy a e-maily“ kritický  text bývalého starosty Městské části Prahy 12 Petra Hány, který ve skutečnosti  více než o současném vedení radnice vypovídá o něm samotném – o zhrzeném  politikovi, který se i bez maturity, jen díky tomu, že měl v ruce „správnou“  modrou knížku, udržel na postu starosty plných 16 let. V místě jeho bydliště jde  přitom o člověka s velmi čitelnou pověstí, podobnou té, jež přiměla k odchodu z  výsluní bývalého starostu Prahy 5.

Koalice s TOP 09 byla „na spadnutí“

V loňských komunálních volbách na Praze 12 uspělo více poměrně vyrovnaných stran  a hnutí – TOP 09 (9 zastupitelů), ODS (8 zastupitelů), ČSSD (7 zastupitelů) a  Změna pro Prahu 12 (6 zastupitelů). Všechny mají relativně silné zastoupení,  takže v tomto smyslu se vyjednávání vedla složitě, neboť chyběl výrazně silnější  lídr. Dva měsíce probíhal kolotoč jednání s ODS a TOP 09.

Na „spadnutí“ byla  také dohoda TOP 09, ČSSD a Změna pro Prahu 12, která by byla nejblíže voličskému  volání po změně na Hánou zkompromitované radnici. Bohužel závěry jednání s TOP  09 a ODS se vždy druhý den překvapivě obrátily o 180 stupňů. Přesto bylo nutné  hledat shodu na společném koaličním programu. Výsledkem je nový tým, který  představují Změna pro Prahu 12, ČSSD a Věci veřejné. Dvě z těchto stran jsou  dokonce na jiné úrovni koaličním partnerem strany autora dopisu Petra Hány, tedy  ODS. Je všeobecně známo, že jeho strana ODS je ve vládě Petra Nečase koaličním  partnerem Věcí veřejných, o které se v dopise „otírá“, a v pražském zastupitelstvu vytvořila koalici občanských a sociálních demokratů, která mu  poskytla dobře placené místo šéfa nového výboru dopravy, kde si přijde až na 80 000 Kč měsíčně hrubého.

Prioritou koalice je otevřená radnice

Současná koalice Změny pro Prahu 12 pracuje v zájmu občanů Prahy 12. Prosazuje  otevřenou radnici, změny v developerských projektech, které přispějí k lepšímu  životnímu prostředí a odhaluje nevýhodné smlouvy mezi radnicí a podnikatelskými  subjekty, které mají podíl na tom, že kasa městské části je téměř prázdná a již  po dvou měsících je jisté, že bývalý starosta nevedl správu obecního majetku s  péčí řádného hospodáře. Je proto s podivem, že namísto pokání, které by bylo na  místě, má pan Hána tak silnou potřebu opakovaně pomlouvat své nástupce jen  proto, že ho vystřídali v čele radnice.

Daniela Rázková
radní Městské části Praha 12 za KDU-ČSL
lídr hnutí Změna pro Prahu 12

Pozn. redakce : Vlastní článek, na který paní Daniela Rázková reaguje je k náhlédnutí  ZDE

okruh_115.2.2011 bylo Odborem výstavby Městské části Praha 12 zveřejněno kladné „rozhodnutí o umístění stavby – komunikační propojení  MČ Prahy 12 s Pražsským okruhem stavbou 513“ a veškeré námitky a připomínky byly zamítnuty. Vlastní rozhodnutí v elektronické podobě naleznete ZDE.

Proti rozhodnutí o umístění stavby č. 8560 Komunikační propojení MČ Praha 12 s Pražským okruhem – stavbou 513 mají účastníci řízení právo ještě podat odvolání. V souladu se správním řádem a stavebním zákonem je třeba tak učinit v zákonné lhůtě 15 dnů od doručení (včetně sobot a nedělí), tj. od posledního dne zveřejnění na úřední desce Prahy 12. Rozhodnutí musí teoreticky viset na vývěsce do 4.3.2011 (což je pátek), v praxi se tak většinou nechá až do pondělí 7.3.2011.

Poslední den, kdy může být odvolání platně podáno je tedy 19.3.2011. Vzhledem k tomu, že to je tímto dnem sobota, podle zákona je tak poslední den lhůty pondělí 21.3.2011.

Obr. Zdroj ČTK

Vážení a milí čtenáři,

opoziční zastupitel a do minulých voleb dlouholetý starosta Městské části Prahy 12 Petr Hána na webu své strany (ODS) opakovaně obviňuje nové vedení radnice z uplatňování cenzury na stránkách Novin Prahy 12. Stěžuje si, že redakce novin nedopřává sluchu opozičním názorům a záměrně a bez jakéhokoli zdůvodnění odmítá otisknout jeho články.

Pan exstarosta bohužel nedodává, že po celou dobu svého šestnáctiletého působení v čele radnice tehdejším opozičním zastupitelům zabraňoval uveřejňovat kritické články, že jim nakonec nezbylo, než začít vydávat vlastní tiskovinu na své vlastní náklady, pokud se chtěli vyjádřit k palčivým problémům naší městské části. V minulém volebním období dokonce bývalý starosta zamítl návrh redakčního statutu, jenž by Noviny Prahy 12 otevřel i jiným názorovým proudům.

Ve své ublížené filipice navíc přechází mlčením fakt, že Noviny Prahy 12 jsou seriózním periodikem, jež přináší spoluobčanům informace o důležitých věcech, které se jich bezprostředně týkají, nikoli bulvárem plným hrubých osobních urážek, nepodložených obvinění či dokonce prokazatelných lží tvářících se jako věcná kritika.

Posuďte sami, jak si pan bývalý starosta představuje věcnou polemiku :

Praha 12 = skanzen totality
Nové vedení radnice v Praze 12, vzniklé na základě dohod uzavřených mezi ČSSD, Změnou pro Prahu 12, KSČM a VV věrně kopíruje praktiky z doby totality, zejména pak z časového úseku nazývaného obdobím normalizace. Občané přítomní na jednání zastupitelstva v úterý 8. 2. 2011 nevěřícně zírali a nevěřili vlastním uším. Ač na programu zasedání nebyl žádný složitý bod, chovali se rudí radní, jako by šlo o život. Starosta Adámek na jedné straně velmi účelově a necitlivě dodržoval jednací řád zejména v délce a počtu vystoupení členů zastupitelstva za ODS a na druhé straně nedbal příslušných ustanovení Zákona o hlavním městě Praze, které hovoří o podávání návrhů usnesení členy zastupitelstva. Situace došla tak daleko, že starosta Adámek sám rozhodoval, o čem se bude hlasovat, bez ohledu na to, jaký návrh zazněl. Upřel tak nezadatelné právo zastupitelů hlasovat o návrhu svého kolegy. Vrcholem arogance a pohrdání demokratickými principy však bylo jednání o Novinách Prahy 12, respektive o obsahu a zveřejňování článků členů zastupitelstva. O tomto naprosto neomezeně rozhoduje radní PhDr. Daniela Rázková a činí tak stylem hodným RUDÉ KOMISAŘKY. Za takový výkon by se nemusel stydět žádný cenzor. Přes veřejně deklarovaný závazek dát v tisku prostor opozici, již tři články napsané členy ODS a TOP 09 nebyly zveřejněny, a to bez jakéhokoli zdůvodnění. Díky neomaleným praktikám rudé komisařky Rázkové lze považovat dnešní Noviny Prahy 12 za novodobé Rudé Právo. Novinářská etika pláče, když tato paní uveřejní rozhovor, který udělala sama se sebou v únorovém čísle a plakat mohou i daňový poplatníci, kteří to vše platí.

Petr Hána
předseda klubu zastupitelů ODS

A náš komentář ?……….

1. Koaliční dohodu jsme publikovali na stránkách Novin Prahy 12 a uzavřely ji Změna pro Prahu 12, ČSSD a Věci veřejné. Dvě z těchto stran jsou dokonce na jiné úrovni koaličním partnerem jeho ODS – v pražském zastupitelstvu vytvořili koalici občanští a sociální demokraté, ve vládě Petra Nečase jsou koaličním partnerem pro ODS Věci veřejné.

2. Starosta se při jednání 8. února pečlivě řídil zákonem o hlavním městě Praze a na popud právě Petra Hány v otázkách, které bývalý starosta považoval za sporné, vycházel z právního stanoviska přítomného radničního právníka.
A ještě k jednacímu řádu je vhodné připomenout povážlivý prohřešek předsedajícího senátora Grulicha za ODS, který při ustavujícím zasedání 1. prosince 2010, nenechal – v rozporu s názorem legislativně-právního odboru magistrátu – hlasovat ani o návrhu na přestávku. Bez hlasování o podaném procedurálním návrhu totiž ukončil první ustavující schůzi zastupitelstva a prodloužil tak Hánovo vládnutí o dalších 14 dní. Kvůli tomu jsme se stali poslední městskou částí, kde tehdy nebylo zvoleno vedení radnice.

3. Na rozdíl od předchozího vedení radnice budeme dál tisknout názorovou polemiku o věcných problémech a umožníme tak všem klubům nabídnout občanům jejich řešení vážných problémů městské části.

4. V uvedeném textu Petr Hána ukazuje, co si představuje pod „věcnou polemikou“. Budete-li mít zájem přeci jenom sledovat politické diskuse, pak odkazujeme na weby stran a uskupení zastoupených v současném zastupitelstvu: ODS – Praha 12, TOP09 – Praha 12, Změna pro Prahu 12

5. Listováním v archívu „Novin Prahy 12“ se všichni mohou přesvědčit, že pan Hána nevynechal jedinou příležitost ke své osobní prezentaci na jejich stránkách. Zasloužené i nezasloužené. Daňoví poplatníci navíc plných šestnáct let platili Hánův sloupek „Vy se ptáte, starosta odpovídá“. Všichni přitom dobře vědí, kdo si v něm odpovídal na vlastní otázky. Jak by potom mohlo pana exstarostu napadnout, že by to mohlo být i jinak !

Za koalici Změny Daniela Rázková
redaktorka necenzurovaných Modřanských novin,
radní Městské části Praha 12 s kompetencí mediální komunikace

3,5 leté štěňátko, které bylo zmatené nalezeno v útery ráno, 8.2.2011 na křižovatce Komořanská – K Vystrkovu nalezlo 17.2.2011 svého pána. Ačkoliv to není jeho původní majitel, štěně bude tak mít svůj vlastní domov. 

stene

Co nás hodně mrzí je to, že vše nasvědčuje tomu, že bylo štěňátko původním majitelem s největší pravděpodobností vyhozeno na ulici a ponecháno vlastnímu osudu. Na druhou stranu nás těší, že jsme pomohli zachránit jeden „nešťastný psí život“.


© 2007 Modřanské noviny | iKon Wordpress Theme by Windows Vista Administration | Powered by Wordpress