Změna pro Prahu 12 trvá na spolupráci  v rámci existující koalice, nicméně požaduje bezúhonné chování radních, plnění koaliční smlouvy včetně programového prohlášení rady a udržitelnost rozpočtových kapitol městské části Praha 12.

Na opakovanou výzvu koaličních partnerů jsme vydali Modřanské noviny, abychom vás mohli informovat o skutečnostech, které nemohly vyjít v Novinách Prahy 12 a aby důležité věci nebyly zameteny pod koberec.

Zastupitelé za Změnu pro Prahu 12

Na tomto úkolu ještě pracujeme… pozn. redakce Modřanských novin

Stejně jako většina obyvatel dvanáctky i vedení radnice odmítá další výškové domy na území Prahy 12. Vedení městské části ještě v čele se starostkou Danielou Rázkovou proto vytipovalo v Praze 12 lokality, na kterých je dle územního plánu možno výškové budovy postavit.

Podrobný seznam pozemků včetně parcelních čísel lze nalézt na www.praha12.cz v usnesení 95. jednání Rady městské části Praha 12 konané dne 31. 10. 2016, materiál č. R-095-005-1. Radní v radě odsouhlasili návrh na změnu koeficientu, a to na koeficient označený jako „C“, což ve skutečnosti znamená v uvedených lokalitách umožnit výstavbu bytových domů o výšce cca 3 pater. Zastupitelstvo městské části konané dne 22. 11. 2016 tento záměr schválilo s tím, že věc bude ještě postoupena k připomínkování příslušným komisím městské části.

Městská část bohužel nemá pravomoci, které by jí umožnily zástavbě zcela zabránit, může jen jednat o podmínkách stavby a detailech projektu. Tohle je přitom jeden z mála nástrojů, s jehož pomocí můžeme budoucí zástavbu držet v rozumných mezích,“ vyjádřil se k věci místostarosta Michal Pinc. „V minulosti o omezení výstavby vždy jen někdo hovořil, k realizaci se však žádné z minulých vedení radnice neodhodlalo. V tom jsme ojedinělí.“

(mp) Noviny Prahy 12 prosinec 2016

Od jednoho místního živnostníka jsme tento týden obdrželi velice zajímavou informaci, kterou  jsme se rozhodli zveřejnit. Upozorňujeme tak na jisté a nekalé praktiky  a varujeme  ostatní poctivé podnikatele. O co se vlastně jedná ?

V lednu tohoto roku nalezl podnikatel  ve své poštovní korespondenci dopis od společnosti „Seznam firem s.r.o.“, který se na první pohled tváří jako faktura na částku 2.388,- Kč s DPH za službu „Seznam firem – uveřejnění inzerenta v internetovém katalogu 2012 za období dle všeobecných obchodních podmínek„. Hned v začátku je třeba poznamenat, že si příjemce žádné služby  tohoto druhu neobjednal a s uvedenou firmou nikdy nejednal. Navíc jako zavádějící vnímáme samotný název společnosti, který se podle nás maskuje za solidní a renomovanou společnost Seznam.cz, a.s, provozující portály Seznam.cz a Firmy.cz, které rovněz nabízejí uveřejnění firem v internetovém katalogu.

Zpět ale k citované faktuře. Ve skutečnosti se však prakticky jedná „pouze“ o „návrh na uzavření smlouvy“, přičemž její přijetím se rozumí úhrada faktury na účet společnosti. Pokud by případný podnikatel fakturu buď omylem, neznalostí nebo nedopatřením zaplatil, dostane se do začarovaného kruhu, z kterého je dle mého názoru velice obtížná cesta ven. Jak by potom samotný obchodní vztah vypadal ?

 

Obr. 1: Náhled na zasílanou proforma fakturu, resp. lépe řečeno na „návrh smlouvy“. Zvětšení pohledu získáte po kliknutí na tento náhled (velikost 350 kB)

Kličky a fígle povedené firmy…

Ačkoliv se text na „faktuře“ tváří jako katalog firem za období 2012, tzn. na jeden rok, ve skutečnosti je v textu ještě doplněk, že se „období řídí dle obchodních podmínek„. Při jejich pročtení náhle zjistíte, že smlouva je sice na 12 měsíců, nicméně platba je platná pouze na 6 měsíců. Po 6 měsících byste tedy obdrželi opět fakturu na další částku 2.388,- Kč.

Jak je dle obchodních podmínek uvedeno, zaplacením první, tzv. proforma faktury uzavíráte smlouvu na 12 měsíců. Pokud ale nejpozději jeden měsíc před koncem smluvního vztahu a to podotýkám pouze písemně nebo osobně smlouvu nevypovíte, obchodní vztah se rázem mění z doby určité (12 měsíců) na dobu neurčitou (prakticky na stálo). Vzhledem k tomu, že je smluvní vztah možné vypovědět pouze písemně nebo osobně, není nikde záruka, že se Vám vůbec podaří ze vztahu vyvázat. Vaší písemnou výpověď firma Seznam firem s.r.o. totiž nemusí z jakéhokoliv důvodu vůbec přijmou a osobně ?… Hledej si mě…!!

Někdo nám ale může samožřejmě oponovat, že v případě sporu tu máme soud a že žijeme v „právním státě“. Teoreticky ano, nicméně prakticky je v obchodních podmínkách výhradně uvedeno, že případný spor bude dle věcné příslušnosti řešit výlučně Městský soud v Brně nebo Krajský soud v Brně. A jak máme informace z řad odborné veřejnosti, nejvíce vytížené soudy jsou právě v Brně…V tomto případě se na Vás tak může dostat řada třeba i za 4 roky…a do té doby platíte a platíte, protože jinak riskujete exekuci. Za dobu 4 let Vás toto „malé“ pomýlení může přijít minimálně na 20.000,- CZK a to nemluvím o již zmiňovaném nebezpečí exekuce….a nepochybujte, že by si tento „proces“ firma „Seznam firem s.r.o.“ nechala ujít.

Obchodní podmínky ze kterých citujeme, si můžete prohlédnout  ZDE (velikost 1,43 MB)

Podnikatelé a živnostníci, mějte se na pozoru !

Chceme proto touto cestou vyzvat všechny podnikatele, kteří byli popřípadě ještě budou touto nebo podobnou společností osloveni. Mějte se prosím před podobnými „firmami“ důrazně na pozoru. Zároveň Vás žádáme, abyste na podobné praktiky upozorňovali a případně tak varovali i ostatní. Náš portál je v tomto směru všem otevřený.

Případné další odkazy, věnující se „Seznamu firem s.r.o.“ :

Občanské sdružení Společná obrana – Stránky pro boj nejen s katalogovými podvody

Pelmel – informační portál

 

 

V květnu 2011 založila skupina občanů sdružení „Veřejnost proti korupci“, které si vytklo za cíl prosadit zásadní změny politického a společenského systému v naší společnosti zajišťující maximální možnou obranu proti všudypřítomné korupci.  Svoje cíle vtělila do manifestu Veřejnost proti korupci, který je současně petiční výzvou k občanům.

Základní myšlenkou manifestu je, že korupce se stala systémovou součástí politiky, a tím zcela pervertovala původně liberálně demokratické poměry nastolené po Listopadu 1989 v mafiánský kapitalismus.  Veřejná moc byla postupně  privatizována ekonomicko politickými skupinami skrytými za politickými stranami, které jenom předstírají hru na demokracii. Jde vlastně o utajený státní převrat. Politické strany se proměnily ve firmy, které obchodují s politickým vlivem, veřejnými zakázkami a pozicemi ve státním aparátu. Dnes je jedno, která politická strana vyhraje volby, protože vždycky je nakonec natolik napojená na mocenské lobby v pozadí, že vlastně jenom slouží jejím zájmům.

V minulých volbách lidé podlehli iluzi, že výměnou politiků, tedy tzv. kroužkovací revolucí, lze něčeho dosáhnout. To, čeho jsme svědky po volbách, je jasným důkazem toho, že se jednalo o iluzi. Politická moc se zmítá v nepřestávající sérii skandálů, které většinou vyvolávají mocenské skupiny v pozadí, protože evidentně probíhá válka s politikou spojených mafií o moc a o veřejné zakázky.

Manifest „Veřejnost proti korupci“

Česká společnost prochází zásadní krizí demokratické politiky. Právní stát a parlamentní demokracie začíná prohrávat s mafiemi a korupcí. Příčinou je rozsáhlá privatizace politiky soukromými ekonomickými zájmy. Politické strany se proměnily v komerční organizace obchodující s politickým vlivem, se státními zakázkami a s pozicemi ve státní správě. Soupeření některých vlivných mafiánsko-podnikatelských skupin v politice paralyzuje politický život i fungování státních institucí, omezuje konkurenci jako základní předpoklad fungování volného trhu a odkládá řešení zásadních politických problémů. Policie a justice důsledně korupci a velké podvody nepotírají a nelze se zbavit dojmu, že jsou někdy spíš její součástí. Korupce tak zachvátila politickou, státní a komunální sféru v míře, která ohrožuje demokratický vývoj celé společnosti. Morální rozměr listopadové revoluce 1989, která svrhla komunismus a zavedla zde demokracii, byl tímto procesem těžce poškozen.

Korupce se stala systémovou součástí politiky a nástrojem privatizace veřejné moci. Nevymlouvejme se však na politiky, za stávající situaci jsme odpovědni všichni.

I proto vyhlašujeme válku korupci a korupčníkům.

Nechceme nečinně přihlížet tomu, jak se ztrácí občanské svobody, jak se svobodná společnost dusí v objetí mafiánského kapitalismu, neboť pasivní přihlížení je druhem spoluúčasti.

Korupční mafie nutně potřebují ke své „práci“ klid a ticho. Nedopřejme jim to! Poukazujme veřejně na případy korupce, protestujme u státních orgánů a politiků proti zjevně korupčním a mafiánským praktikám v jejich regionech a obcích. Začněme více využívat internet a informujme veřejnost o případech korupce a nečinnosti státních orgánů.

Jsme přesvědčeni, že mafiánský kapitalismus, a z něj vzcházející korupci, lze zásadněji potlačit pouze systémovými změnami. Ani demokratický průběh voleb, ani částečná výměna politiků po volbách totiž nic nevyřeší, pokud radikální reforma výrazně neztíží podmínky pro systémovou korupci.

Existuje-li ovlivňování politických rozhodnutí ve prospěch korupce, chceme u odpovědných politiků naopak lobbovat proti korupci a zveme k tomu všechny občany, jimž není osud této země lhostejný.

Uvedenou výzvu si můžete v plném znění přečíst přímo na webu „Veřejnost proti korupci „ZDE„.

Mezi jejími signatáři můžeme najít zvučná jména jako např. Fero Fenič, Olga Sommerová, Helena Třeštíková, Táňa Fischerová, TomአHanák, Jan Kraus, teolog Tomáš Halík, písničkáři Jan Burian, Jaroslav Hutka a mnoho dalších…Za výzvou stojí řada někdejších signatářů petice „Několik vět“ z roku 1989″. Seznam všech signatářů je k nahlédnutí „ZDE„.

Zdroj : www.verejnostprotikorupci.cz, Foto : Rumburské noviny

S ohledem na zveřejněnou zprávu o ustním projednávání správního řízení ve věci vydání povolení ke kácení dřevin v lokalitě Kamýk, zveřejněné na našich stránkach 20.ledna 2010 Vás chceme touto cestou informovat, že vzhledem k dlouhotrvající sněhové pokrývce v dotčené lokalitě se toto jednání odkládá na čtvrtek 11.3.2010 v 8:00

Detailnější informace naleznete v přiloženém oznámení zde : Oznámení správního řízení II

Je nám velice líto, že první zpráva roku 2010 není vůbec pozitivní, nicméně cítíme povinnost Vás o této skutečnosti informovat…..

Dne 13.1.2010 bylo odborem životního prostředí Úřadu městské části Prahy 12 vydáno oznámení o zahájení správního řízení na kácení dřevin rostoucích na pozemku č. parc. 873/167 k.ú. Kamýk, situovaném mezi ulicemi Papírníkova, Novodvorská a Generála Šišky. Tématem k projednání je vykácení celkem 10ks. stromů druhu trnovník akát a 23 ks. souvislých porostů dřevin o celkové rozloze 6.682 m2. Zde se jedná o druhy např. habr, borovice, vrba a pod. Důvodem pro kácení je stavba obytného souboru „Nad Modřanskou roklí“ společností Central Group, a.s.

Detailnější informace ohledně vlastním projektu „Nad Modřanskou roklí“ najdete na webových stránkách „OS Na obzoru„.

Vlastní oznámení o zahájení správního řízení si můžete přečíst zde :   spravni-rizeni_nad-modranskou-rokli

Na neděli 4. října připravili skauti z Modřan pro každého, kdo se třeba jen na chvilku mihne na Vltavském
nábřeží poblíž Modřanského kina mnoho atraktivních a neotřelých her a  soutěží. Nebude chybět  střelba
z luky či souboj s meči, chůze na chůdách či zkoušky trpělivosti, šikovnosti, síly nebo odvahy. Pochopitelně
nebudou chybět ukázky z naší činnosti a to jak praktickou tak také „prezentační“  formou včetně fotografií
či kronikových zápisů.

 

skauting_letak


© 2007 Modřanské noviny | iKon Wordpress Theme by Windows Vista Administration | Powered by Wordpress