V listopadu 2009 jsme vydali další číslo tištěných Modřanských novin, které jste již s velkou pravděpodobností nalezli ve své poštovní schránce. Pokud se tak nestalo, prosíme touto cestou o informaci, že k Vám noviny nedorazily. Zároveň Vám nabízíme elektronickou verzi ve formátu PDF v naší „Elektronické knihovně“.

Z postřehů a reakcí čtenářu, které doposud máme, zjišťujeme, že kromě jiného  je velice „žhavým“ tématem výstavba obchodního domu Kaufland. Do naší redakce se po vydání tištěných novin dostávají na toto téma dopisy s velice různými obsahy. Je přirozené, že každý člověk má na danou věc svůj osobitý názor. A protože potlačování názoru druhých nepatří do správně fungující demokracie, vítáme jakoukoliv myšlenku. Na druhou stranu se domníváme, že pokud někdo vysloví svůj názor a druhá strana s ním okamžitě nesouhlasí, nemusí jej hned tím pádem nazývat „nesmyslem“ nebo nositele názoru „hlupákem“.

Protože se zároveň na téma výstavby obchodního domu Kaufland otevřela velice zajímavá diskuze mezi jedním z čtenářů a autorkou článku, rozhodli jsme se ji v nezměněné podobě umístit do naší části Názory čtenářů. Věříme, že to bude zajímavé čtení i pro Vás…..

Škoda, že takovouto otevřenou diskuzi nevede se svými občany také současné osazenstvo radnice Prahy 12…………

🙁

Vážení spoluobčané,

Již tradičně před Vás předstupujeme s pozvánkou na 18. veřejné zasedání zastupitelstva Městské části Prahy 12, které se  koná

v úterý, 24.listopadu 2009 od 14:00 v kulturním zařízení Písková 126, Praha 4-Modřany.

 Ze zajímavých bodů si dovolujeme upozornit na 15. bod programu, kterým je „Koncept územního plánu hlavního města Prahy“ a dále bod 16 „Dotazy a připomínky„, kde máte prostor pro vznáŠení Vašich dotazů a připomínek na starostutu, místostarosty a zastupitelstvo. Vzhledem k tomu, že nejvíce doporučované body jsou v úplném závěru programu, lze předběžně  (ovšem bez záruky) předpokládat, že přijdou na pořad jednání cca. od 16:00.

Přijďte se přesvědčit o tom, jak se Vás zastávají zastupitelé, kterým jste dali svůj hlas v komunálních volbách.


© 2007 Modřanské noviny | iKon Wordpress Theme by Windows Vista Administration | Powered by Wordpress