Dny, kdy vycházejí tyto noviny, připadají na památku zesnulých. Lidově se jim říká Dušičky a slaví se od 10. století v zemích s křesťanskou tradicí. Během tohoto období je zvykem navštívit hřbitov a rodinný hrob našich blízkých a předků. Rozsvítit na něm svíčku nebo položit květiny, což má symbolizovat víru ve věčný život a přesvědčení, že život hrobem nekončí. Svíci můžeme zapálit i na opuštěném hrobě nebo u významné osobnosti našich dějin.

Někteří z vás se jistě vydáte také k modřanskému kostelu Nanebevzetí Panny Marie. Jistě si všimnete i parku Na Zvonici u hřbitova. Vznikla zde oddechová louka s vyhlídkou a také malým přírodním amfiteátrem. Cestou na hřbitov asi nemůžete minout novou křížovou cestu se žulovými smírčími kříži, které dotváří genius loci místa, jeho malebnost a střídmost. I když je to nová součást starých Modřan, časem si ji jistě všimnou nejen praktikující věřící, ale i ti, kdo se k víře veřejně či vůbec nehlásí. Řadu lidí nová křížová cesta povede k zamyšlení, jaký si nesou svůj vlastní kříž.

Každý si ho nakonec neseme sám, byť nám blízcí lidé pomáhají útěchou či doporučením. Se svým křížem se každý sám musíme vyrovnat, ať už se ta nejcitlivější tajemství tý- kají rodiny, práce, zdraví. Mnozí z nás ho nahlas ani nepojmenují.

Na vaše rozjímání je příhodné projít se starými Modřany, srdcem Prahy 12, které se pyšní nejen novou křížovou cestou, ale i nejstarší viniční usedlostí v Praze z roku 1178, nejstarší modřanskou školou z roku 1885, kostelem, zvonicí a výjimečný je také dům z konce 19. století, který sloužil později jako školní družina. Nyní se podle architektonické studie přestavuje na komunitní centrum, které oživí starobylé místo.

Králův dům, zmíněný objekt bývalé školní družiny v ulici K Dolům, byl dlouho nevyužívaný, což mělo neblahý vliv i na jeho vzhled. Proto se městská část rozhodla přistoupit k jeho celkové rekonstrukci, aby z něj mohl být objekt využitelný jak pro děti předškolního věku, tak pro kluby seniorů či neziskové organizace. Objekt bude určen pro ty aktivity obyvatel, které je třeba podporovat. Bohužel finální opravy stavení se dočkáme později, než jsme doufali, až v příštím roce.

I když je na území dvanácté městské části jen několik historických památek či starých budov, doporučuji vám naplánovat si právě sem, do starých Modřan, sváteční procházku.

Nakonec mohou vaše kroky zamířit třeba k historické budově Viničního domku, k němuž v loňském roce přibyla replika budovy bývalé stodoly. Nyní stavba plní i další městské funkce. Je tu také nová kavárna a vinárna. V domě, který je využíván i pro svatební obřady, se konají výstavy a další kulturní a společenské události v městské části, na kterých vás rádi uvidíme. Osobně se těším na koncert Jaroslava Hutky ve středu 25. listopadu v půl osmé. Přijďte i vy. Těším se na vás.

Daniela Rázková, starostka Prahy 12 (Noviny Prahy 12 listopad 2015)

Zrevitalizovaný Areál Na Zvonici byl slavnostně otevřen. Stalo se tak v neděli 18. 10. 2015 v 15.00 hodin ve velmi důstojném, ale zároveň i vřelém duchu.

Na úvod překrásně zazpíval Modřanský chrámový sbor, a pak už starostka Daniela Rázková přivítala vzácné hosty: Jana Bartoška – místopředsedu Poslanecké sněmovny, Stanislawa Goru – ředitele Arcidiecézní charity Praha, Miladu Vernerovou – ředitelku Farní charity Praha 4 – Modřany, Mgr. Michaelu Frankovou – předsedkyni DUHA SDRUŽENÍ, sochaře Miroslava Beščece – autora Křížové cesty, instalované v areálu, Josefa Pecinovského – modřanského faráře a také jeho předchůdce Jana Gerndta i další církevní hodnostáře. Samozřejmě nechyběl místostarosta Robert Králíček, který měl nad projektem záštitu a na jehož hlavu především díky tomu dopadla starost o jeho realizaci. Podívat se přišel i radní Milan Maruštík a řada pracovníků radnice společně s desítkami nejen místních občanů.

Generace  Modřaňáků přitom pamatují doby, kdy na vršek se zvonicí, zarostlý z velké části náletovými stromy a keři, včetně jedovatých či nepůvodních druhů, utlačujících ostatní vegetaci, navazovala pole a nevedla sem ani kanalizace. To se začalo pomalu měnit s přibývající zástavbou rodinných domů ve 20. století, ovšem ne vždy k lepšímu. Diskutabilní bylo například zpevnění části původně prašných cest okolo zvonice ne právě citlivým způsobem – totiž betonem. Někomu také mohla připadat více romantická neudržovaná houština, než snaha prostředí zkultivovat a proměnit je v park.

Péče o stav vlastní zvonice v těch desetiletích závisela především na dobrovolné aktivitě věřících. Pamětníci zmiňují například opravy z počátku 70. let 20. Století v rámci pověstných akcí „Z“. Další opravy následovaly až po listopadu 1989. Nejdříve se zde angažovala skupina věřících mladých lidí, kteří se scházeli k duchovním přednáškám. Od roku 2011 tu pak působilo občanské sdružení „Zvonice“, které v areálu pořádalo různé kulturní akce – komorní koncerty, přednášky a výstavy. Současně ale pečovalo také o stav objektu. Jeho zásluhou byly zrestaurovány původní dveře, zhotoveny dveře mřížové a vymalován interiér i exteriér. Časem přibylo Na Zvonici i dětské hřiště.

Díky možnostem získávat podporu z fondů EU mohl vzniknout nápad na revitalizaci parku Na Zvonici i na obnovu přilehlého hřbitova. V roce 2014 pro něj tehdejší místostarostka Hana Jandová našla nezbytnou podporu u dvojice neziskových organizací – Farní charity Praha 4 – Modřany a DUHA SDRUŽENÍ, Základní článek DUŽINA – STŘELKA, což představovalo jednu z podmínek toho, aby dotace mohla být přiznána. Její výše činila 6,3 milionu korun, zatímco hodnota celého projektu byla 7,6 milionu.

Tíha vlastní realizace už dopadla na bedra současné politické reprezentace. Práce, které započaly v půlce dubna 2015, byly dokončeny během září téhož roku. Na Zvonici tak byly v poměrně krátkém čase postupně obnoveny a doplněny cesty, přibyly lavičky, sedačky, odpadkové koše i další mobiliář, nevhodná či dokonce bezpečnost ohrožující zeleň byla odstraněna a nahrazena novou výsadbou, obnovy se dočkalo i dětské hřiště.

Rekonstrukce hřbitova naproti tomu řešila opravu obvodové, historicky chráněné zdi a stávající páteřní cesty. Oboje přitom muselo respektovat požadavky památkářů (například na volbu použitého materiálu). Opravou prošla i hlavní trasa z ulice Na Havránce, která zajišťuje bezbariérový přístup ke kostelu. Renovace se dočkala také Boží muka.

Originálním a, jak se ukazuje, pro veřejnost velmi atraktivním prvkem Zvonice se stala křížová cesta z tvůrčí dílny sochaře Miroslava Beščece. Finanční prostředky na ni ovšem nepocházejí z fondů EU, ale jsou shromažďovány prostřednictvím veřejné sbírky, jež stále probíhá. Žehnání čtrnácti zastavení křížové cesty se v rámci nedělní slavnosti zúčastnila většina přítomných, aby tak mimoděk potvrdili očekávání, že umělecké dílo, inspirované dávnými smírčími kříži, může oslovit nejen věřící, ale i nevěřící. A zatímco Modřanský chrámový sbor doprovodil putování po jednotlivých křížích svým zpěvem, R. Králíček a M. Maruštík věnovali tento čas diskusi s několika občany.

Nedělní slavnosti předcházelo v pátek 16. října setkání místostarosty Roberta Králíčka a jeho týmu z Úřadu MČ Praha 12 se zástupci Magistrátu hl. m. Prahy, zodpovědnými za čerpání evropských dotací, a také s autorem projektu Ing. arch. Milanem Faltou. Při té příležitosti proběhla na místě kontrola z hlediska dodržení pravidel Evropské unie, neboť celý areál byl úspěšně na konci září 2015 dokončen, a to s významným přispěním finančních prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj a hl. m. Prahy v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Vedoucí oddělení udržitelnosti a  dokončování programu MHMP Ing. Martin Bednář se spolu se svými kolegyněmi přesvědčili o dobře vykonané práci, a tak se mohlo přistoupit k slavnostnímu přestřižení stuhy.

Věříme, že nově zrekonstruovaný Areál Na Zvonici přinese všem návštěvníkům mnoho radosti, pohody a příjemných chvil.

Ivana Hudcová, Noviny Prahy 12 listopad 2015


© 2007 Modřanské noviny | iKon Wordpress Theme by Windows Vista Administration | Powered by Wordpress