Vzhledem k tomu, že v oznámení o konání ú stního jednání dne 28.8.2009 byla vyvěšena neúplná informace (…investor nevyvěsil uvedené oznámení na viditelném místě na hranici svého pozemku…pozn. redakce)podle § 8 vyhl.č. 503/2006 Sb., stavební úřad nařizuje opakované ústní projednání.

Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 12 proto vydává “Oznámení o pokračování územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání” ve věci “Bytový dům v ulici Písková, Praha 4 – Modřany”. Jak jsme Vás již pře časem informovali, stavba by měla stát na pozemcích 2864/5 a 2864/9 vedle stávajícího sportovního areálu “Squashland” v ulici Písková (místo stávající červenobílé budovy družstva Pokrok, která by měla bý asanována).

Veřejné ústní projednávání bylo stanoveno na 13.října 2009 (úterý) v 10:30 v zasedací místnosti ekonomického odboru Ú řadu MČ Praha 12,U Domu služeb 166/5, Praha 4 –Modřany.

POZOR !!! ZMĚNA MÍSTA JEDNÁNÍ !! Oproti předchozímu veřejnému jednání je nové veřejné projednávání na jiném místě !!! .

 

Vstup do prostor MÚ je označen červanou tečkou.

Vstup do prostor MÚ je označen červanou tečkou.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Vyřizuje Ing. Nitkulincová, referent oddělení územního rozhodování.
  
Původní text oznámení o konání územního řízení naleznete zde : SBD Pokrok_Pokracovani UR2

Na neděli 4. října připravili skauti z Modřan pro každého, kdo se třeba jen na chvilku mihne na Vltavském
nábřeží poblíž Modřanského kina mnoho atraktivních a neotřelých her a  soutěží. Nebude chybět  střelba
z luky či souboj s meči, chůze na chůdách či zkoušky trpělivosti, šikovnosti, síly nebo odvahy. Pochopitelně
nebudou chybět ukázky z naší činnosti a to jak praktickou tak také „prezentační“  formou včetně fotografií
či kronikových zápisů.

 

skauting_letak

Společnost Veolia Transport Praha s.r.o., která je součástí skupiny Veolia Transport Česká republika, zahájila v Praze dne 1. 9. 2009 provoz na nové lince městské hromadné dopravy č. 153. Linka, zařazená do systému Pražské integrované dopravy, je provozována v pracovních dnech v době ranní a odpolední špičky od 6.27 h. do 8.51 h. respektive od 15.29 h. do 18.07 h. Trasa vede v rámci městského obvodu Prahy 4 z Písnice přes Libuš do Modřan a zpět.

„Nová linka číslo 153 umožní cestujícím lepší spojení mezi oblastí Libuše s tramvajemi v Modřanech a následné propojení s centrem Prahy,“ říká Ing. Eva Kočová, jednatelka Veolia Transport Praha s.r.o. „Autobusy na této nové lince budou projíždět hustou sídlištní zástavbou a zlepší též přepravu žáků do škol na území Prahy 4,“ dodává.

Od září bude linka 153 provozována ve zkušebním provozu, poté bude vyhodnocena poptávka ze strany cestujících a následně se rozhodne o dalším vývoji čí případných úpravách jízdního řádu.

Trasa linky číslo 153 – 9 zastávek, z toho 1 zastávka na znamení (Observatoř Libuš)

Zastávky: U Libušského potoka, Modřanská rokle, Sídliště Modřany, Levského, Observatoř Libuš, Sídliště Libuš, Jirčanská, U libušské sokolovny a Sídliště Písnice

Jízdní řád linky 153 s uvedením zastávek je ke stažení zde :   153_Jizdni rad

Linka 153 společnosti Veolia Treansport ČR

Autobusová linka 153 společnosti Veolia Transport Praha s.r.o.

Zdroj : Tisková zpráva společnosti Veolia Transport Praha s.r.o.

skauting

 

 

 

 

 

 

Skauti z více jak 250 měst z celé republiky pořádají akce pro veřejnost, které probíhají  celý měsíc září. Mezi nimi i skauti z Modřan. Děti které na akce během září přijdou mají šanci zažít neuvěřitelné dobrodružství v podobě her, soutěží, show a netradičních sportů. Čekají na ně nejen otevřené klubovny a skautský den v zoo, ale i akce v mateřských školách, školních družinách, dobrodružné hry na internetu nebo třeba horolezecká stěna na náměstí. Modřanští skauti připravili pro veřejnost nejvíce akcí v celé republice! Vše začíná 5. září na velké veřejné výpravě, pokračuje 4. října na oslavách Modřanského skautského dne a vrcholí 4. listopadu ve strašidelném lese, pořádaném společně s kulturním centrem „12“.

Mezitím se skauti z Modřan zúčastní také Dne volnočasových aktivit Prahy 12 a uspořádají několik menších akcí ve školách a školních družinách.

Více se dočtete na přiložené tiskové zprávě Modřanských skautů nebo přímo na jejich webové adrese : www.modrany.skauting.cz.

Tisková zpráva je k nahlédnutí zde : Tisková zpráva_09/2009

 


© 2007 Modřanské noviny | iKon Wordpress Theme by Windows Vista Administration | Powered by Wordpress