Únor 26th, 2010Jak se Vám líbím…. ?!

Tak jak se Vám líbím ?….. a nutno podotknout, že není vůbec problém nějakého mého bráchu co by „vhodný model“ na pózování před fotoaparátem v Praze 12 najít. Stačí totiž vyjít před dům každého z Vás.

vykaly1

Momentální stav je v otázce psích výkalů na chodnících celé Prahy 12 opravdu otřesný a přesvědčujeme se o tom dnes a denně při cestě do zaměstnání, na nákup či s dětmi do školky. Neutěšený stav a bezohlednost chovatelů psů již nemohla déle snášet naše čtenářka a poslala na naši redakci e-mail, který Vám v trochu zkrácené verzi předkládáme :

Dobrý den
Píši Vám ohl.  problému, který je naléhavý, nicméně není ze strany městské části (resp. Městské policie) moc řešen. Jde o všudypřítomné psími výkaly. Řada bezohledných majtelů psů po svých miláčcích neuklízí, a to nazvdory tomu, že jsou případně k dispozici sáčky a speciální odpadkové koše (což se zase musí uznat).
Bydlíme na sídlišti Na Beránku a každé ráno vodím děti do školky po pěší cestě vedoucí za DDM a MŠ Montessori, ústící na přechod přes ul. Pertoldovu. Na této cestě a kolem ní je kažé ráno nová nadílka psích „h…“ pardon: ….výkalů.  A stejné je to po celém sídlišti ….jedním slovem, je to opravdu HNUS !!
Nejsem zdaleka jediná, kdo nechápe proč s tím městská část něco nedělá…..proč rázně nezakročí?!?
Kdo si pořizuje psa, musí se o něj také řádně starat – o k tomu patří samozřejmě i to, aby po něm uklízel. Kdo to není ochoten dělat, nemůže prostě psa mít, tečka. Když mám miminko/batole, také ho musím přebalovat, to k tomu prostě patří – nemůžu jeho pokakané plínky rozhazovat po sídlišti !
Proč mají řádní občané trpět chováním této bezhohledné, asociální menšiny, která po svých psech neuklízí ? Kdyby Mětská policie udělala pár „zátahů“ (stejně jako za „bukem číhá“ na špatně parkující řidiče ) a pokutovala je, myslím že by si to řada z nich přece jen časem rozmyslela… Jinak to podle mě nepůjde – u takových lidí apelovat na morálku, ohleduplnost, zodpovědnost asi nemá moc smysl….. musí to pocítit jinak.
Nevím ale, co tomu ze strany městské časti resp. policie brání?  Mětská policie je tu takřka za rohem a přesto jsem ji na zmíněné cestě viděla snad jen jednou za 5 let,  jak někoho oslovila, popř. pokutovala. Přitom kdyby tu strážnící chodili pravidelně a tyto bezohledné „pejskaře“ nekompromisně pokutovali, vybrali by za krátký čas slušnou částku, která by se městu utčitě hodila. Zároveň by to byl signál pro všechny, že TAKHLE UŽ NE !

Děkuji předem a zůstávám
S pozdravem,
čtenářka Modřanských novin

Reakce zastupitelky ze „Změny pro Prahu 12“, paní Daniely Rázkové :

Srdečně Vás zdravím a děkuji za příspěvek, který rezonuje s tím, co prosazují lidé kolem Modřanských novin a zastupitelský klub Změna pro Prahu 12.

Mohu Vás ujistit, že na dalším jednání zastupitelstva 16.2.2010 upozorním na Váš podnět a budu žádat kompetentní radní, aby se problému věnovali. V tomto volebním období je náš klub v opozici, takže nemůže výkonnou mocí prosadit potřebné kroky, které navrhujete, nicméně i náš hlas 7 zastupitelů má určitou sílu, která může tlačit na vyřešení dlouholetého nešvaru, kterému se radnice – vedená od roku 1994 starostou Hánou – točí zády .
Na začátku 90. let jsem vedla redakci radničních Modřanských novin a toto téma jsme tam nesčetněkrát otevřeli a doufali, že politická reprezentace bude prosazovat Vámi zmíněné možnosti řešení od postihů až po úklid psích exkrementů, a to placeným uklízečem vybaveným mobilním luxem na speciální motorce.
Výhledově vidím šanci v letošních volbách, kdy rozhodně čistota města bude jednou z priorit volebního uskupení Změny pro Prahu 12.
Potěšilo by nás, kdybyste s námi spolupracovala O aktivní lidi je vždy nouze.

S úctou Daniela Rázková,

S ohledem na zveřejněnou zprávu o ustním projednávání správního řízení ve věci vydání povolení ke kácení dřevin v lokalitě Kamýk, zveřejněné na našich stránkach 20.ledna 2010 Vás chceme touto cestou informovat, že vzhledem k dlouhotrvající sněhové pokrývce v dotčené lokalitě se toto jednání odkládá na čtvrtek 11.3.2010 v 8:00

Detailnější informace naleznete v přiloženém oznámení zde : Oznámení správního řízení II

Jste v seniorském věku či máte ve svém okolí seniora a nevíte jaké sociální či zdravotní služby, případně možnosti využití volného času pro seniory v Praze existují?

Na tyto a všechny podobné otázky odpovídá nový Adresář služeb pro seniory na území hl. m. Prahy 2010, který vydalo Centrum sociálních služeb Praha (CSSP). Tento adresář je nyní k dispozici ke stažení v naší „E-knihovně“ ve formátu PDF.

 Adresář má tři části, ve kterých jsou služby uspořádány podle následujících hledisek :

  • služby uspořádány podle jejich umístění v jednotlivých městských částech
  • služby uspořádány podle jejich zaměření (poradenství, pečovatelské služby, tísňovou péči, odlehčovací služby, stacionáře a denní centra, pobytové služby, domovy se zvláštním režimem, zdravotnické služby, dopravu pro seniory a zájmové aktivity, jako jsou například kluby pro seniory, kulturní zařízení anebo university třetího věku)
  • abecední rejstřík všech organizací uvedených v adresáři.

V závěru je pak uveden výklad nejdůležitějších pojmů z oblasti sociálních služeb.

Ať už tedy jde o informaci či kontakt na nejbližší dostupnou službu v oblasti či informaci o tom, kde vůbec v Praze je určitý druh služby poskytován, s pomocí adresáře je možné ji rychle najít v přehledně uspořádaných oddílech.

Středisko KONTAKT CSSP se vedle vydávání adresářů ze sociální oblasti zabývá informační a poradenskou činností zaměřenou na pomoc lidem, kteří se ocitli v obtížných životních situacích. Pro tyto lidi je po celou provozní dobu otevřena sociální poradna.

Mimo tuto sociální poradnu jsou v průběhu týdne k dispozici další specializované poradny:

  • právní poradna
  • poradna pro osoby ve finanční tísni
  • poradna pro osob ohrožené domácím násilím
  • poradna pro osoby se zdravotním postižením.

Všechny služby střediska KONTAKT CSSP jsou bezplatné.  Dále upozorňujeme, že na základě zvýšené poptávky uživatelů služeb je od 1. 1. 2010 upravena provozní doba následně :

Každý všední den od 8,00 do 12, 00 v pondělí a ve středu pak od 13,00 do 17,00, v úterý od 13,00 do 16,00 hodin.

Zdroj : Tisková zpráva Centra sociálních služeb Praha, Ječná 3, 120 00 Praha 2, www.csspraha.cz

Vážení spoluobčané,

Již tradičně před Vás předstupujeme s pozvánkou na další veřejné zasedání zastupitelstva Městské části Prahy 12. Tentokrát již 19. zasedání se koná

v úterý, 16.února 2009 od 14:00 v kulturním zařízení Písková 126, Praha 4-Modřany.

Ze zajímavých bodů si dovolujeme upozornit na 3. a 4. bod programu, kterým bude „Rozpočet Fondu obnovy městské části Praha 12 na rok 2010 “ a „Rozpočet městské části Praha 12 na rok 2010„. Tradičně zajímavým bodem pravděpodobně může být i bod 11 „Dotazy a připomínky„, kde máte prostor pro vznáŠení Vašich dotazů a připomínek na starostutu, místostarosty a zastupitelstvo.

Přijďte se přesvědčit o tom, jak se Vás zastávají zastupitelé, kterým jste dali svůj hlas v komunálních volbách.


© 2007 Modřanské noviny | iKon Wordpress Theme by Windows Vista Administration | Powered by Wordpress