Vážení spoluobčané, milí „současní“ sousedé,

Myslím, že si zejména v poslední době každý z nás začíná uvědomovat, že se Modřany stále více dostávají do zorného pole investičních a developerských společností. Radnice Prahy 12 toto hodnotí slovy „….Modřany se staly jednou z  nejvyhledávanějších rezidenčních lokalit hlavního města, o čenž svědčí množství projektů, které se developerské společnosti v naší městské části chystají realizovat….“. Snad i proto jsem si v úvodu dovolil lehce „parafrázovat“ oslovení, s kterým nás před časem ve “ Zpravodaji městské části Prahy 12 “ přivítala jedna z developerských společností, představující svůj investiční záměr.

Co se ale z tohoto “ Zpravodaje městské části Prahy 12″, který by měl sloužit k objektivnímu informování občanů o dění, plánech a investičních záměrech dovídáme ? Prakticky nic jiného, než jak je projekt skvělý, jak vylepší stávající situaci, omladí naši městskou část  a zejména, že je již vše projednáno, schváleno, odklepnuto a odsouhlaseno….Mnohý z nás se tak se zděšením dozví, že mu za plotem jeho rodinného domku do roka a do dne vyroste nádherná „Riviéra“ či „City Park“ v podobě  jednoho či více patrových domů s množstvím bytů a zejména s romantickým „obchůdkem“ v přízemí…. no co říkáte ? Jeden můj známý by to označil slovy : „…..no to je ale velká nádhera…..“

Ano, je to velká nádhera, která však postrádá jednu velkou maličkost. Seznámit obyvatele dotčeného území se stavebním zéměrem a respektovat jejich většinový názor či připomínky ještě před vlastním schválením projektu. V době, kdy se tu skvělou zprávu již dočtete ve „Zpravodaji“, jedná se o schválený a ve většině případů již „nevratný“ proces.

Tato část webových stránek se proto bude snažit vzájemně informovat ať o skutečnostech nebo jen o “ náznacích “ nelítostného komerčního zabírání  každého volného metru a o dalším a dalším zahušťování naší městské části. 

 

Modřany 1963

Modřany 1963