Poslední zasedání zastupitelstva městské části Prahy 12, které proběhlo 27. dubna 2012, přineslo změnu ve vedení radnice. Původně se mělo již potřetí jednat o rozpočtu městské části a čekalo se, zda dosavadní koalice ČSSD, Věcí veřejných a Změny pro Prahu 12 získá potřebnou většinu. Dvakrát nemohl být rozpočet schvalován kvůli dlouhodobé nepřítomnosti zastupitelky za Věci veřejné Ivany Kyliánové Matouškové. Tentokrát ovšem dorazila.

 

Už při schvalování programu jednání se jí zastupitel Marek Fajfr (TOP 09) zeptal, zda je pravda, že vydírala starostu Františka Adámka z ČSSD a požadovala za podporu rozpočtu „nějaké“, benefity ba dokonce, zda je pravda, že kvůli tomu i někdo podal trestní oznámení. Paní Kyliánová Matoušková to sice odmítla, ale bylo zřejmé, že její vysvětlení pochybnosti v sále nerozptýlilo. Jasné odpovědi se nedostalo ani zastupiteli za Změnu pro Prahu 12 Michaelu Valáškovi, který rovněž požadoval vysvětlení. Po přestávce a poradě jednotlivých klubů navrhla TOP 09 doplnit program jednání o nové body „Návrh na odvolání starosty, zástupců starosty a členů Rady MČ Praha 12“ a „Volba starosty, zástupců starosty a členů Rady MČ Prahy 12“.

Nově navržený program jednání byl po další poradě klubů schválen. Pro odvolání starosty, jeho zástupců a členů rady pak hlasovalo 22 z 33 přítomných zastupitelů. Tím zároveň přestala existovat koalice ČSSD, Věcí veřejných a Změny pro Prahu 12, která řídila radnici od prosince 2010. Následující volba potvrdila vznik nové koalice TOP 09, ODS a Změny pro Prahu 12 a rady zastupitelstva v tomto složení: starosta Petr Prchal (TOP 09), místostarostové Eva Tylová (Změna pro Prahu 12), Hana Jandová (TOP 09), Jiří Fremr (ODS) a Zlatuše Rybářová (ODS). Uvolněnou radní byla zvolena Daniela Rázková (Změna pro Prahu 12), neuvolněnými členy rady jsou nově Miroslava Veselková (TOP 09) a Petr Hána (ODS). Poslední deváté místo v radě zůstává zatím neobsazené. Marek Rejman (Změna pro Prahu 12) nedostal v prvním kole volby potřebný počet hlasů a do dalšího již odmítl nastoupit. Na příštím zasedání zastupitelstva tedy proběhne nová volba posledního radního, jímž má být zástupce Změny pro Prahu 12.

Dosavadní koalice, na níž se Změna pro Prahu 12 podílela, bohužel přestala fungovat. Nebylo možné schválit rozpočet, bez něhož se naše městská část neobejde. Museli jsme hospodařit v provizoriu a nemohli dělat žádné investice. Schválení rozpočtu nám například umožní rekonstrukci modřanské vinice, rozšíření hřbitova v ulici K Dolům, či budování nových parkovacích míst,“ komentovala změnu ve vedení radní Daniela Rázková ze Změny pro Prahu 12.

Všechny pozitivní změny, které naše Změna pro Prahu 12 na radnici přinesla, jako je větší zapojení občanů do práce odborných komisí, či obezřetnost při posuzování záměrů developerů, rozhodně zachováme i v nové koalici v Praze 12,“ zdůraznila radní Rázková.

(red)

Na stránkách Modřanských novin si dovolujeme uveřejnit článek, který napsal náš čtenář a který reaguje na současnou situaci ve školství na Praze 12.  Samotný článek uveřejňujeme v původní podobě, bez změn, úprav či případných zkreslení.

      Jsem rodič. Jsem nespokojený rodič. A jsem nespokojený a informovaný rodič. V lednu 2012, kdy novelizace školského zákona umožnila zastupitelům městských částí vyhlašovat konkurzy na ředitele školských zařízení po šesti letech jejich funkce, jsem se zaradoval. Už nemusím čekat až stávající ředitel, se kterým nejsem spokojen, půjde do důchodu. Nemusím se stěhovat do jiné městské části, nemusím své děti vozit daleko. Stačí doufat, že zastupitelé využijí možnosti, které se jim dostává. Kdo by čekal, že toho využijí i zastupitelé v Praze 12, mýlí se. Přestože je v této městské části několik školských zařízení, kde jsou v perspektivních ředitelských místech lidé již dnes v důchodovém věku, byl vyhlášen pouze jediný konkurz. A přestože v této městské části je několik školských zařízení, se kterými nejsou lidé spokojení, v jejich vedení se nic nemění. Proč? Když se zeptáte přímo na školském odboru, je vám odpovězeno kličkami typu „problematika  vyhlášení konkurzů byla projednána jak Komisí výchovy a vzdělávání RMČ Praha 12, tak následně schválena Radou MČ“. Nic konkrétního. Znamená to jediné. Nic se nemění, vše zůstává při starém. Je opravdu zajímavé, že jiné městské části vyhlašují konkurzy i ve školských zařízeních, kde jsou ředitelé jen několik málo let, i tam kde jsou ředitelé středního věku. Obhajují svou práci, svá rozhodnutí.  Představují nové nápady, nové představy. Přesvědčují, že právě oni unesou tolik zodpovědnosti, která je spojená s vedením organizace a že právě oni dokáží pracovat s tak velkou dávkou pravomocí jakou má ředitel školy.  Vypadá to, že v žádné jiné části Prahy není tak úžasné školství jako právě tady u nás, v Modřanech.

Rodič

A co říci na závěr ? Nejen nás, ale i samotného autora článku by zajímaly názory ostatních a proto bychom Vás chtěli vyzvat k případné diskuzi na toto téma. Děkujeme.

 


© 2007 Modřanské noviny | iKon Wordpress Theme by Windows Vista Administration | Powered by Wordpress