…..ano, tato věta nás velice zaujala po přečtení sloupku „Vy se ptáte….starosta odpovídá“, uveřejněného v říjnovém čísle „Novin Prahy 12“, který Vám v příloze předkládáme.

Kliknutím na pole článku jej zvětšíte pro lepší čitelnost.

Vy se ptáte, starosta odpovídá (říjen 2009)

"Vy se ptáte, starosta odpovídá" Zdroj : Noviny Prahy 12, říjen 2009

Vlastní odpověď pana starosty je v tomto případě zaměřena na výstavbu obchodního centra Kaufland, které by mělo vyrůst na křižovatce silnic Lhotecká a Československého exilu. Pan starosta pravděpodobně reaguje na mnohé dotazy našich spoluobčanů, které jsou v poslední době směřovány nejen na redakci našich Modřanských novin, ale zároveň přímo na radnici Prahy 12. 

Z obdržených dopisů ze strany našich spoluobčanů však rozhodně nevyplývá,  že lidé mají o uvedené nákupní středisko Kauflandu velký zájem,…..spíše naopak. (Citujeme z článku :….“Bývá obvyklé, že před rozhodnutím investovat značné finanční prostředky do podobného záměru si investor provede marketingový průzkum a vyhodnotí, jak velký je zájem případných zákazníků (občanů). Protože se rozhodl stavět, lze se domnívat, že občané asi zájem mají“…..).

Jak představovaný zájem spoluobčanů vypadá ?……to necháváme na Vaší vlastní úvaze a přikládáme malý výběr z několika reakcí, které se do naší redakce dostaly. Redakce rozhodla neuvádět jména pisatelů, nicméně texty jsou autentické a v nezměněné podobě :

………Dobrý den, V Modřanech jsem vyrůstala, v Modranech žiji. Na dohled ze svého bytu mám již 5 zařízení podobného typu, v  80% vždy poloprázdných. Nepochopím, jak mohou zastupitelé i po opakovanem a JASNÉM  nesouhlasném vyjádření  obyvatel přilehlého okolí, ještě uvažovat o tom, že by se pod realizaci této stavby podepsali. V této lokalitě není další discountovy “kravín “ potřeba. Je jich tam víc než dost. Před několika měsíci byl jeden z nich zavřen z důvodu malé návštěvnosti !!!  
Nehledě na : Další zhoršení ozvduší ( zásobování ), další hluk, další zbytečný zábor zeleně, další ubytek plochy pro pejskare. Kdo z lidí bydlících v Modřanech o to stoji ????? NIKDO ! ……..

…….Již od začátku, kdy jsem se dozvěděl o plánováné výstavbě multifunkčního centra a Kauflandu, jsem (a né jenom já) začal proti tomuto objektu bojovat. Okolo je již dosti prodejních míst a je zbytečné zde stavět další objekt v takovém to rozsahu a to nehovořím co by to udělalo s dopravou a životním prostředím. Psal jsem na MINISTERSRVA, MAGISTRAT a MÍSTNÍ ÚŘAD,ale marně. Jsem rád že Vás tento problém zajímá a máte zájem pro občany něco udělat……..

……Vážení,tak jsem zjistil, že naše legislativa nestojí za nic. Už začalo kácení dřevin ohledně Kauflandu. Naše snaha o zastavení stavby, byla zbytečná. Pánové nahoře si stejně udělají co chtějí. Ať mi nikdo neříká že v tom není korupce.Vše jde proti normálním občanům. Již nevím jak se proti takovýmto věcem bránit. Asi by to chtělo zahodit ty klíče se kterými se zvonilo na Václaváku…….

…….Včera jsem se dozvěděl že dnes se mají začít kácet dřeviny,a tak celá naše snaha o zrušení,nebo přesunutí stavby Kauflandu na lokalitu která je bez obchodů přišla v niveč. Nevím jak je možné že na názor občanů a ani občanských združení nikdo nebere ohled. Takto jsme si sametovou revoluci nepředstavovali.V případě že je ještě aspoň malá šance pomozte……..

Vedle uvedených písemných reakcí si ješte neodpustíme zmínku o telefonickém rozhovoru s jednou z obyvatelek, která plačíc ohlašovala zahajující kácení stromů, předcházející vlastní výstavbě. Pokud vezmeme tento malý výběr z reakcí našich spoluobčanů, máte opravdu dojem, že radnici Prahy 12 „především záleží na občanech“ ………?

A na závěr si ještě dovolíme malou poznámku k odpovědi pana starosty (Citujeme z článku :“……Naše radnice se musí zabývat každou stavbou, která se chystá na území Prahy 12. Také díky tomu se podařilo hájit zájmy občanů, které hájíme…..“). Při osobním rozhovoru se zástupcem developerská společnosti nám bylo řečeno následující : „……..když nám to Radnice Prahy 12 a Státní správa Prahy 12 umožní, byli bychom hlupáci, kdybychom toho nevyužili !!!……“

sedmicka

Čistě náhodou jsem objevil ve zpravodaji „Sedmička“ velice zajímavý článek, věnovaný územnímu plánu a výstavbě v hlavním městě. Jeho text mě tak zaujal, že jsem si nemohl vše nechat pro sebe a pocítil jsem potřebu se s Vámi o něj podělit (pokud jste jej samozřejmě ještě nečetli….).

…….Stavba mrakodrapů na Pankrácké pláni by podle nového územního plánu vůbec nebyla možná. „Pankrác byla urbanistická chyba,“ říká primátor Pavel Bém. Zároveň ale ředitel útvaru rozvoje města Bořek Votava tvrdí, že další výškové budovy, které architekti na Pankráci teprve navrhují, jsou pro okolí vhodným řešením. „Současné věžáky doplní nižšími budovami,“ říká Votava.
Příště již podobné kroky možné nebudou. Každou stavbu, která bude o více než dvě patra vyšší oproti ostatním domům v okolí, bude město posuzovat jednotlivě. „Nebude třeba možné, aby ve vilové zástavbě někdo postavil bytový dům,“ říká Votava.

 …..redakce Modřanských novin se ale právem potom ptá,  jak je možné že se do vilové zástavby v Čechové čtvrti dnes umísťuje pětipatrový bytový dum SBD Pokrok ? Je to snad proto, že dnes to ještě lze, ale zítra již možná ne ? Není to také důvod tlaku a rychlosti, s kterou se stavební úřad Prahy 12 snaží stavbu umístit přes vyslovený nesouhlas stovky lidí uvedené čtvrti Prahy 12 ? (poznámka redakce Modřanských novin)…….článek však dále pokračuje a na naši otázku vlastně odpovídá…..

Slibům ale nevěří občanské sdružení Arnika, podle něhož všechny zásadní změny povolí zastupitelé ještě před schválením nového územního plánu. „Ten se stane bezvýznamným cárem papíru,“ míní právní expert Arniky Lukáš Matějka.  První vlnu takzvaných celoměstsky významných změn zastupitelé projednali ve čtvrtek 22. října.

Jednou z dalších problematických změn je podle Arniky i možné zrušení rozsáhlého zeleného území zvaného Trojmezí. Druhá vlna celoměstsky významných změn územního plánu předpokládá, že by v této lokalitě vyrostly vilové domky. Nový územní plán přitom povoluje jen částečnou zástavbu takovýchto míst.
„Nedovedu si představit, že by tam někdo postavil baráky,“ říká Milada Peprníková z Prahy 11.

Nádraží jádrem sporu

Zatímco potenciální výstavba vilek v Trojmezí či mrakodrapů na Pankráci vyvolává u obyvatel rozčarování, odpůrci zastavění Masarykova nádraží a nádraží Bubny mohou zatím zůstat klidní. „Není třeba to nějak urychlovat,“ míní primátor Bém. Podle radního pro územní rozvoj Martina Langmajera zatím vše blokují neshody mezi městskými částmi, magistrátem a českými drahami.

Pražané ovlivní výstavbu

Nový územní plán, který rozhodne o využití jednotlivých území v následujících dvaceti letech, by měl být podle Langmajera přehlednější a hlavně opravdu závazný.
K návrhu plánu se mohou vyjadřovat také Pražané.
Od 2. listopadu bude nový územní plán k nahlédnutí na webových stránkách magistrátu, na radnicích městských částí i na útvaru pro rozvoj města. Až do 9. prosince mohou lidé podávat připomínky a námitky. Veřejné projednávání návrhu nového územního plánu se uskuteční 23. listopadu od devíti hodin dopoledne v zasedacím sále magistrátu.

Zdroj : Sedmička.cz, 27.10.2009

V útery 22.9.2009 proběhlo tradiční veřejné zasedání zastupitelstva, které se nám jevlo jako velice zajímavé. Velká část připomínek občanů a našich zastupitelů se týkala vedle hospodaření také zhoršování životního prostředí, zahušťovaní zástavby a kácení stromů. Doporučujeme Vám k přečtení zápis (s ohledem na vznesené dotazy a příslušné odpovědi) z tohoto zasedání, který najdete v naší „Elektronické knihovně“.

Zejména doporučujeme následující části : 

  • 2 –    Zpráva o činnosti rady MČ Prahy 12 v době od 16. do 17. zasedání zastupitelstva
  • 42 – Dotazy, podněty, připomínky

© 2007 Modřanské noviny | iKon Wordpress Theme by Windows Vista Administration | Powered by Wordpress