Pražské Fakultní Thomayerově nemocnici (FTN) se podařil na české poměry husarský kousek. Z tzv. Norských fondů získala grant v celkové výši 19 milionů korun na dovybavení v ČR jediného komplexního centra pro diagnostiku a léčbu tuberkulózy a multirezistentní tuberkulózy. Nemocnice tak pro potřeby centra, které funguje v rámci Pneumologické kliniky a Urologického oddělení, zakoupila 20 speciálních přístrojů. Slavnostního předání přístrojů se 15. července, kromě zástupců ministerstev financí a zdravotnictví, zúčastnil také zástupce norského velvyslance Kjetil Aasland.

Přístroje urychlují diagnostiku

Nové přístroje významným způsobem přispívají k rychlé diagnostice jak tuberkulózy plicní, tak i urogenitální. Mezi novinkami se objevují například Sonovideobronchoskopická sada, digitální pojízdný rentgen, holmiový laser nebo cystoskopy. „Díky nové technice tak nyní umíme stanovit diagnózu TBC hlavně v těch případech, kdy je onemocnění obtížně zjistitelné nebo ještě není pokročilé a tím pro své okolí i zvýšeně nakažlivé,“ vysvětlila primářka Pneumologické kliniky Martina Vašáková.

Pomohly Norské fondy, ale i ministerstva zdravotnictví a financí

Zajímavým faktem je kromě nových přístrojů také způsob financování, který FTN zvolila pro jejich nákup. „Snažili jsme se hledat nové finanční zdroje mimo standardní rozpočet FTN,“ uvedl náměstek ředitele nemocnice pro léčebně preventivní péči Tom Philipp. Volba tak podle jeho slov padla na tzv. Norské fondy. „Léčba a diagnostika tuberkulózy je totiž vhodným tématem pro mezinárodní spolupráci a Norské fondy se nám zdáli jako nejvhodnější místo pro podání žádosti o podporu. Nakonec vše vyšlo. Samotné přístroje stály 15 milionů korun, zbývající 4 miliony jsme využili na další činnosti spojené s aktivitami grantu. Kromě zahraniční finanční podpory Norských fondů podpořila grant také ministerstva zdravotnictví a financí,“ podotkll Tom Philipp.

Tuberkulóza – globální ohrožení, ani ČR nesmí tuto nemoc podceňovat

I přesto, že má v ČR výskyt tuberkulózy meziročně stále klesající tendenci, v posledních letech je u nás hlášeno kolem 1000 nových případů a recidiv ročně, celosvětově tuberkulóza zůstává velmi vážným a nebezpečným onemocněním. Ve světě tuberkulózou ročně onemocní průměrně 8 milionů lidí, z toho 2 miliony na následky této nemocí umírá. Světová zdravotnická organizace TBC proto označila za „globální ohrožení“ a současně vyhlásila globální plán boje proti této nemoci. Ani ČR ovšem tuberkulózu nemůže podcenit. Kvůli zvýšené migraci se totiž mezi nově diagnostikovanými případy ve stále větší míře objevují cizinci pocházející z východní Evropy nebo Asie. Navíc přibývá lidí s obtížně až těžce léčitelnými formami tuberkulózy rezistentními na veškerá antibiotika.

Mezi nejdůležítějšími: digitální pojízdný rentgen a endoskopická soustava

Za jeden z nejdůležitějších nových přístrojů ve výbavě odborného centra ve FTN označila lékařka Pneumologické kliniky Václava Bártů digitální pojízdný rentgen, který je umístěn přímo v pavilonu pro pacienty s tuberkulózou. „Sníží se tím riziko nákazy jiných pacientů,“ vysvětlila doktorka Bártů. Druhou unikátní sadou přístrojů je endoskopická soustava, k níž patří přístroje sloužící k vyšetření průdušek a k odebrání vzorků z jejich sliznice. „Unikátní endoskopický ultrazvuk nám navíc pomůže podívat se nejen na sliznici průdušek, ale i na to, co je za ní. Můžeme tak odhalit například nádory,“ doplnila primářka kliniky Martina Vašáková.

Tuberkulóze věnuje pozornost i hlavní město Praha

Problematice tuberkulózy věnuje velkou pozornost také Magisrát hlavního města Prahy. Vždyť v Praze samotné bylo jen v roce 2007 zaznamenáno celkem 137 případů tohoto onemocnění, což je nejvíce nových případů ze všech krajů České republiky. Vzhledem ke své poloze, vysokému počtu cizinců a velké migraci lidí, Praha patří spolu s Jihomoravským krajem k regionům s největším výskytem nově nakažených tuberkulózou na 100 000 obyvatel v ČR. Prevence vzniku nových onemocnění TBC je proto důležitá a hlavní město Praha ji v plném rozsahu podporuje. Letos v březnu proto také radní hlavního města Prahy pro zdravotnictví Milan Pešák představil unikátní projekt nazvaný „Prevence vzniku nových onemocnění tuberkulózou u zdravotnických pracovníků v hl. m. Praze“, který bude prováděn v pražských zdravotnických zařízeních. „Cílem projektu je zabránit vzniku nových onemocnění tuberkulózou u zdravotníků, kteří jsou tuberkulózní infekci vystaveni v největší míře,“ vysvětlil radní Milan Pešák. Symboliku a význam kroku hlavního města Prahy podtrhuje den, kdy se nový projekt představil veřejnosti-24. březen, což je Světový den boje proti tuberkulóze.

Ačkoliv podle tvrzení radnice Prahy 12 patří naše městská část k jedné z „nejzeleněších“ v celé Praze, někteří představitelé městské a státní správy to pravděpodobně hodlají brzo změnit. Na program dne se dostává správní řízení ohledně kácení stromů a to tentokrát na dvou místech…..

8 ks. lip v ulici „K Vltavě“

POZOR ZMĚNA TERMÍNU (Správní řízení bylo oproti původnímu oznámení posunuto o den dopředu)

V ulici „K Vltavě“ by mělo být pokáceno 8 kusů lip evropských a 8 kusů lip velkolistých. Odůvodněním je špatný zdravotní stav   stromů a nebezpečí jejich pádu do vozovky. Nechce se nám věřit, že zdravotní stav uvedených stromů je opravdu tak špatný, že si nezaslouží nic jiného než „podtít“. Správní řízení je stanoveno na pondělí 20.7.2009 od 9:00 se schůzkou na pozemku parcely 4095/4, v ulici „K Vltavě“.

89 ks. dřevin na pozemku proti poliklinice Modřany

Na pozemku mezi ulicemi „Soukalova“ a „Československého exilu“ by mělo být pokáceno 89 ks. solitérních dřevin a 922 m2 porostu z důvodu plánované realizace nové výstavby projektu „Modřanská alej„. K uvedené skutečnosti bychom rádi ještě poznamenali, že na uvedeném pozemku již proběhlo jedno kácení, které však bylo bez povolení a tudíž nezákonné…… lidově řečeno, stromy byly „podťaty na černo“. Správní řízení je v případě tohoto kácení rovněž stanoveno na úterý 21.7. 2009 se schůzkou na pozemku 1803/19 (pozemek přímo proti poliklinice Modřany omezený výše jmenovanými ulicemi).

Souhlasíte s plánovaným kácením ? Uvítáme jakýkoliv komentář a Váš názor k uvažovanémů kácení stromů. Prosím, napište nám buď komentář k uvedené zprávě, nebo nám zašlete e-mail na známou adresu : modranskenoviny@seznam.cz

Vydaná rozhodnutí o zahájení správního řízení ke kácení stromů naleznete zde : kaceni_K Vltave a kaceni_Soukalova


© 2007 Modřanské noviny | iKon Wordpress Theme by Windows Vista Administration | Powered by Wordpress