V květnu 2011 založila skupina občanů sdružení „Veřejnost proti korupci“, které si vytklo za cíl prosadit zásadní změny politického a společenského systému v naší společnosti zajišťující maximální možnou obranu proti všudypřítomné korupci.  Svoje cíle vtělila do manifestu Veřejnost proti korupci, který je současně petiční výzvou k občanům.

Základní myšlenkou manifestu je, že korupce se stala systémovou součástí politiky, a tím zcela pervertovala původně liberálně demokratické poměry nastolené po Listopadu 1989 v mafiánský kapitalismus.  Veřejná moc byla postupně  privatizována ekonomicko politickými skupinami skrytými za politickými stranami, které jenom předstírají hru na demokracii. Jde vlastně o utajený státní převrat. Politické strany se proměnily ve firmy, které obchodují s politickým vlivem, veřejnými zakázkami a pozicemi ve státním aparátu. Dnes je jedno, která politická strana vyhraje volby, protože vždycky je nakonec natolik napojená na mocenské lobby v pozadí, že vlastně jenom slouží jejím zájmům.

V minulých volbách lidé podlehli iluzi, že výměnou politiků, tedy tzv. kroužkovací revolucí, lze něčeho dosáhnout. To, čeho jsme svědky po volbách, je jasným důkazem toho, že se jednalo o iluzi. Politická moc se zmítá v nepřestávající sérii skandálů, které většinou vyvolávají mocenské skupiny v pozadí, protože evidentně probíhá válka s politikou spojených mafií o moc a o veřejné zakázky.

Manifest „Veřejnost proti korupci“

Česká společnost prochází zásadní krizí demokratické politiky. Právní stát a parlamentní demokracie začíná prohrávat s mafiemi a korupcí. Příčinou je rozsáhlá privatizace politiky soukromými ekonomickými zájmy. Politické strany se proměnily v komerční organizace obchodující s politickým vlivem, se státními zakázkami a s pozicemi ve státní správě. Soupeření některých vlivných mafiánsko-podnikatelských skupin v politice paralyzuje politický život i fungování státních institucí, omezuje konkurenci jako základní předpoklad fungování volného trhu a odkládá řešení zásadních politických problémů. Policie a justice důsledně korupci a velké podvody nepotírají a nelze se zbavit dojmu, že jsou někdy spíš její součástí. Korupce tak zachvátila politickou, státní a komunální sféru v míře, která ohrožuje demokratický vývoj celé společnosti. Morální rozměr listopadové revoluce 1989, která svrhla komunismus a zavedla zde demokracii, byl tímto procesem těžce poškozen.

Korupce se stala systémovou součástí politiky a nástrojem privatizace veřejné moci. Nevymlouvejme se však na politiky, za stávající situaci jsme odpovědni všichni.

I proto vyhlašujeme válku korupci a korupčníkům.

Nechceme nečinně přihlížet tomu, jak se ztrácí občanské svobody, jak se svobodná společnost dusí v objetí mafiánského kapitalismu, neboť pasivní přihlížení je druhem spoluúčasti.

Korupční mafie nutně potřebují ke své „práci“ klid a ticho. Nedopřejme jim to! Poukazujme veřejně na případy korupce, protestujme u státních orgánů a politiků proti zjevně korupčním a mafiánským praktikám v jejich regionech a obcích. Začněme více využívat internet a informujme veřejnost o případech korupce a nečinnosti státních orgánů.

Jsme přesvědčeni, že mafiánský kapitalismus, a z něj vzcházející korupci, lze zásadněji potlačit pouze systémovými změnami. Ani demokratický průběh voleb, ani částečná výměna politiků po volbách totiž nic nevyřeší, pokud radikální reforma výrazně neztíží podmínky pro systémovou korupci.

Existuje-li ovlivňování politických rozhodnutí ve prospěch korupce, chceme u odpovědných politiků naopak lobbovat proti korupci a zveme k tomu všechny občany, jimž není osud této země lhostejný.

Uvedenou výzvu si můžete v plném znění přečíst přímo na webu „Veřejnost proti korupci „ZDE„.

Mezi jejími signatáři můžeme najít zvučná jména jako např. Fero Fenič, Olga Sommerová, Helena Třeštíková, Táňa Fischerová, TomአHanák, Jan Kraus, teolog Tomáš Halík, písničkáři Jan Burian, Jaroslav Hutka a mnoho dalších…Za výzvou stojí řada někdejších signatářů petice „Několik vět“ z roku 1989″. Seznam všech signatářů je k nahlédnutí „ZDE„.

Zdroj : www.verejnostprotikorupci.cz, Foto : Rumburské noviny

Praha, 9.5.2011 Plánovaný projekt na výstavbu dvou osmipatrových bytových domů na místě bývalých jeslí vyvolal mezi modřanskými obyvateli vlnu nevole. Petici požadující přezkoumání úpravy územního plánu podepsalo během dvou týdnů více než tisíc osob a další podpisy denně přibývají.

Petice požaduje přezkoumání úpravy územního plánu, kdy Magistrát hl.m. Prahy tiskem č. 831/2010 umožnil změnu využití území SV-A na SV-F, tedy z maximálně dvoupodlažní zástavby na šesti a více podlažní.“ uvedl Petr Svoboda, Ph.D. předseda nově vzniklého Občanského sdružení Levského, které sdružuje všechny obyvatele Modřan dotčené plánovanou výstavbou. „Takováto zásadní změna měla být provedena procesně náročnější změnou územního plánu, k níž se vyjadřují i dotčení sousedé. Nestalo se tak a úprava nabyla ve vší tichosti platnosti navzdory negativnímu stanovisku městské části Praha 12 – Modřany“ dodává Petr Pavlík, místopředseda sdružení.

Projekt Polyfunkční dům Levského počítá se stavbou dvou převážně bytových domů v těsné blízkosti mateřské školy, které svojí výškou zastíní stávající zástavbu. V místě, kde urbanisté plánovali maximálně dvoupodlažní objekty, mají nyní vzniknout věžáky plné startovních bytů, na něž není lokalita připravena. Chybí kapacitní komunikace a dostatek parkovacích míst, které již v současnosti neodpovídají poptávce obyvatel.

O projektu a úpravě územního plánu jsme se poprvé dozvěděli na veřejné prezentaci konané dne 24.3.2011, kde zástupce najaté architektonické kanceláře Aspect design s.r.o představil  plánovaný záměr.“ popisuje  Petr Pavlík. Šokovaní obyvatelé neudrželi své emoce na uzdě a prezentaci přehlušovali nesouhlasnými výkřiky. Bojovnou atmosféru Modřanských nedokázal zmírnit ani přítomný starosta městské části, Bc. František Adámek.

Petice proti Polyfunkčnímu domu Levského je prvním činem obyvatel Modřan proti plánovanému záměru. Další kroky vedoucí k zastavení projektu a zneplatnění úpravy územního plánu si vzalo na starost zmíněné Občanské sdružení Levského.

Další informace:
Občanské sdružení Levského
Levského 3200/41
143 00 Praha 4
oslevskeho@gmail.com
www.oslevskeho.cz

Zdroj : Tisková zpráva „OS Levského“

Mateřská škola Srdíčko se během letních prázdnin promění v dějiště plné her, zábavy a rozmanitých aktivit v angličtině. Ano, řeč je o příměstských jazykových táborech Wattsenglish, které si získávají čím dál větší oblibu nejen u dětí, ale i u rodičů. Ti jsou velmi rádi, že jejich dítko má i o prázdninách o kvalitní program postaráno.

Uspořádat v naší školce jazykové tábory jsme se rozhodli hlavně proto, že jsme moc spokojení s kroužky Wattsenglish,“ uvádí ředitelka mateřské školy Mgr.Radana Mikšová. Děti mají totiž možnost navštěvovat angličtinu s rodilým mluvčím v rámci běžného programu školky.Rodilí mluvčí mají k dětem vynikající přístup. Umějí je stimulovat, motivovat, dokážou ocenit konkrétní reakci a pochválit děti za sebemenší snahu,“ uznává práci rodilých mluvčích Mgr.Radana Mikšová.

Školka již 2.  rokem spolupracuje se společností Wattsenglish, která vytvořila ucelenou metodiku výuky angličtiny pro nejmenší. „Díky rodilému mluvčímu se děti ocitají v přirozeném bilingvním prostředí a vůbec si neuvědomují, že se vlastně učí,“ vysvětluje princip metodiky ředitel Wattsenglish Marek Kadlec. „Velkou výhodou tohoto programu je návaznost angličtiny na několika pražských základních školách, kde jsou rodilí mluvčí ze společnosti Wattsenglish integrováni přímo do hodiny angličtiny,“ říká Kadlec. 

Nejinak tomu je i na příměstském táboře. Rodilý mluvčí i český učitel se starají o celodenní program, který se pokaždé nese v trochu jiném duchu. Jednou se děti přemění třeba na piráty, podruhé budou závodit na olympiádě, potřetí se ocitnou na maškarním bále. A přitom se budou neustále bavit anglicky a ještě si u toho užijí spoustu legrace. Příměstské tábory mají tu výhodu, že děti po celý týden docházejí ráno do prostor školky a rodiče si je odpoledne vyzvednou. „Ne všechny děti chtějí být odloučeni od rodičů. Chtějí na noc zůstat doma a v klidu se tak těšit na další táborový den,“ doplňuje ředitelka mateřské školy.

Mateřská škola nabízí pro konání tábora vynikající podmínky. Nachází se v klidné lokalitě plné zeleně; táborníci se mohou vypravit za dobrodružstvím do lesa Kamýk či Modřanské rokle. Kromě herny a veškerého vybavení mohou děti využít krásnou prostornou zahradu. A pokud bude sluníčko hodně pálit, mohou se osvěžit pobíháním v mlhovišti. Stromy na zahradě poskytují příjemný stín.

Tábory jsou určené pro děti od 5 do 10 let a uskuteční se ve dvou termínech: 11. – 15. 7. 2011 a 18. – 22. 7. 2011. Přihlásit se na ně mohou děti mateřských i základních škol z celé Prahy, a to prostřednictvím online formuláře ZDE.

Jana Kramářová


© 2007 Modřanské noviny | iKon Wordpress Theme by Windows Vista Administration | Powered by Wordpress