Při prohlídce ostatních webů, které se věnují tematice na Praze 12 jsme objevili jeden zajímavý článek, který se týká budování odpočinkového parku kousek od ulice Lhotecká, vedle objektů autosalon Opel a McDonald´s. Článek nás k tomuto tématu zaujal a proto jsme si jej dovolili publikovat v nezměněné podobě na našich stránkách……serveru www.ipraha12.cz tímto děkujeme.

Relaxace pod dráty

Radnice Prahy 12 nás opět překvapila. Když ponecháme stranou astronomickou částku, kterou se rozhodla vynaložit na zkrášlení prostoru kolem nákupního centra Labe, zarazí nás zcela jistě skutečnost, že součástí celého projektu je vytvoření odpočinkové zóny ve skutečně netradičním prostředí. Odpočívat tu můžete přímo pod vedením velmi vysokého napětí 110 kV. V rámci parkové úpravy tu, jak můžeme vidět na vizualizaci návrhu, vzniknou terénní modelace s opěrnými zídkami, nové cesty, budou vysázeny vzrostlé stromy a instalovány také lavičky. To vše by bylo zajisté chvályhodné, kdyby se nejednalo právě o tak sporné místo, jakým je blízké okolí vedení velmi vysokého napětí.
O vlivu elektromagnetického pole na člověka a jeho zdraví se vedou celou řadu let spory, probíhá celá řada výzkumů a v řadách odborníků panují rozdílné názory. Diskutuje se o bezpečné vzdálenosti, o nemocech, které může blízkost vedení ovlivnit, nebo dokonce způsobit. V roce 2005 byla ve Velké Británii publikována studie dokazující, že děti žijící v blízkosti vedení velmi vysokého napětí mají až o 70 % vyšší pravděpodobnost onemocnění leukémií. Ve velkých městech pak podle některých studií hrozí i riziko rakoviny plic, kdy částečky prachu ovlivněné elektromagnetickým polem lépe přilnou k povrchu dýchacích cest. Ať už je tomu jakkoliv, většina z nás zcela jistě prostředí pod dráty elektrického vedení za relaxační zónu nepovažuje. Milióny získané na úpravu tohoto prostranství od Evropské unie by se zcela jistě daly využít lépe. Třeba právě k vyřešení situace, kdy stožáry vysokého napětí vedou v
těsné blízkosti obytných domů v Daškově ulici.  

relaxace-pod-draty_1 

Zdroj : webové stránky www.ipraha12.cz

Komentář naší redakce : 

Bude to znít možná hodně paradoxně, nicméně právě vedení vysokého napětí nedovoluje v dané lokalitě jakoukoliv výstavbu a tím pádem v období „žízně“ po každém volném čtverečním metru „chrání“ místní obyvatele před zastavěním pozemku nějakým dalším „panelákem“…. dnes módně nazývaným „bytovým domem“ či „rezidencí“. Osobně si ale také nemyslim, že park pod vysokým napětím je právě to nejlepší. V dané lokalitě by se mi osobně líbil „izolační“ pás zeleně, která by byla pro danou lokalitu vhodná a odclonila by tak hluk a prach z blízké ulice Lhotecká. Zároveň by tak vytvořila přirozenou bariéru mezi domy a hlavní silnicí.

Do naší redakce dostala neověřená informace ohledně další chystané výstavbě bytového domu. Místem výstavby by měl být zejména pozemek č. 1647/1, který je zatím v majetku Magistrátu hl.m. Prahy. Pro lepší identifikaci pozemku se jedná o území vedle hlavní ulice Československého exilu. Na jihu pozemek sousedící s momentálně dočasně budovaným parkovištěm z důvodu výstavby Kauflandu, na severu sousedí s Tyršovou čtvrtí, konkrétně s ulicí Hřebíkova a Hermannova.

katastralni-mapa-1647

Celou věc budeme sledovat a pokud zjistíme další skutečnosti, obratem Vás budeme na tomto webu informovat. Zároveň prosíme všechny, kterým se do rukou dostane jakákoliv informace k tomuto záměru o krátkou zprávu. Děkujeme……..

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Ošetřovatelská poliklinika

pořádá 18.5.2010 seminář pro pečující osoby na téma:

Ošetřování nemocných po cévní mozkové příhodě v domácím prostředí

Program:

  • seznámení s problematikou onemocnění,                                                   ftnp_foto
  • praktické ukázky, vybavení lůžka, pomůcky,
  • hygiena,vyprazdňování, prevence proleženin,
  •  rehabilitace,výživa, sociální poradenství 

 Seminář se koná :

18.5.2010 od 09.00 – 12.00 – přestávka –  13.00 – 15.00
Pavilon A1 – Centrum pro vědu a vzdělávání

Seminář je zdarma a je zejména určen pro osoby pečující o imobilního pacienta. 

Přihlášky na tel. 261082464, 605 235 784
e-mail: tatjana.jezkova@ftn.cz

Zdroj : Tisková zpráva Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou

logo_eea-grants

Po čtyřech měsících byla  slavnostně otevřena rekonstruovaná Jednotka intenzivní a resuscitační péče (dále JIRP) na Pediatrické klinice Fakultní Thomayerovy nemocnice. Součástí pracoviště jsou i dva izolační boxy, jejichž vybavení umožní poskytovat  resuscitační nebo intenzivní péči dětem, které se v průběhu infekční a/nebo vysoce nakažlivé nemoci ocitly v kritickém stavu a vyžadují podporu nebo náhradu životních funkcí.

Jednotka intenzivní péče byla dosud umístěna v ne zcela vyhovujících prostorech a nevytvářela optimální prostor jak pro pacienty a jejich rodiče tak pro zdravotníky. Nyní je ale JIRP již vybaven nejmodernějšími zdravotnickými technologiemi, které dávají našim odborníkům prostor pro nejlepší péči o malé pacienty. V současné době jde o jediná pediatrická lůžka resuscitační péče v České republice, která  splňují nejpřísnější hygienicko–epidemilogická kriteria pro léčbu infekčních onemocnění („biosafety level 3“).

 

Rekonstrukce na Pediatrické klinice probíhala od října 2009, stála 19,5 milionu korun a byla financována z projektu Finančního mechanismu EHS + Ministerstva zdravotnictví ČR a vlastních prostředků FTNsP. O získání tohoto grantu jsme museli bojovat v konkurenci dalších fakultních pracovišť a jiných zdravotnických zařízení. Jeho kvalita jak ve fázi přípravy  tak ve fázi realizace byla dárci velmi oceněna.

I když nikomu z čtenářů nepřeji, aby náš JIRP poznali zblízka, mohu všechny ujistit, že jsme pro případ potřeby vybaveni na nejmodernější úrovni jak přístroji tak odborníky.

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA
Náměstek ředitele pro léčebnou péči FTNsP

 

pediatrie_jip_a     pediatrie_jip_b


© 2007 Modřanské noviny | iKon Wordpress Theme by Windows Vista Administration | Powered by Wordpress