K 1.1. 2013 vstoupila v platnost novela zákona o DPH, kterou stát přenáší svoji neschopnost za výběr daní na slušné podnikatele ! Co tato novela zákona podnikatelům přináší ?

V §106a je nově zaveden institut „nespolehlivého plátce DPH“ a v §109 trest pro všechny, kteří od neplatičů DPH odebírají zboží nebo služby. Pokud tedy bude podnikatelský subjekt uveden v rejstříku nespolehlivého plátce vedeném u Ministerstva financí ČR a tento nezaplatí DPH z dané obchodní transakce, přebírá druhý subjekt odpovědnost za něho daň z přidané hodnoty uhradit.

Podnikatelský subjekt již dnes musí kontrolovat, zda neobchoduje se subjektem v insolvenci a díky tomuto zákonu musí navíc kontrolovat i seznam nespolehlivých plátců DPH.

Nespolehlivý plátce DPH je pro stát dlouhodobě černou můrou, a to zejména v řetězení neplacení DPH u pohoných hmot. Novelo zákona se bude jednat o trest pro všechny ty, kteří si neověří na internetu u Ministerstva financí ČR, zda neobchodují s nespolehlivým plátcem DPH. V takovém případě nastane to, že stát místo toho aby konal sám, přenese odpovědnost za placení na třetí osobu. Stát není schopen vybrat svou daň, tak si ji vybere z poctivých plátců. Tímto se jedná o další administrativní zátěž podnikatelů, namísto „líbivých“ slov vlády o podpoře podnikatelů a omezování jejich byrokratické zátěže.

Podkladem k napsání článku je dopis prezidenta Hospodářské komory ČR Petra Kužela, MBA členům Hospodářské komory ČR.

Na začátku ledna 2013 uzavřeli občané z místních občanských sdružení na Praze 12 dohodu o úpravě projektu „U Dubu“ tak, aby se po osmi letech soudních a správních sporů mohla stavba s požadovanými úpravami realizovat.

Osobně se zdržím komentáře o tom, zda tento projekt je pro danou oblast celkově na místě. Jako zásadní však vnímám fakt, že každá politika, přičemž u politiky komunální to platí dvojnásob, je umění vyjednávání a kompromisů.

Zainteresované občanské sdružení ale toto jednání s investorem zvládlo, což dokládá i tisková zpráva, zformulovaná oběma stranami, tzn. Sdružením občanů Prahy 12 společně s investorem. Občanské sdružení ji pak následně pod názvem „Zvítězily obě strany“ doručilo do redakce Novin Prahy 12.

Občanské sdružení se těšilo, že se jejich úspěch v tvrdém a několikaletém vyjednáváních s developerem objeví na stránkách místních novin a vedle pocitu vnitřní hrdosti se stane i návodem, inspirací a „vzpruhou“ pro ostatní, „stejne postižené“. Bohužel se tak nestalo a nestane. Uvedený článek byl ze stránek „Novin Prahy 12“ stažen. Občanské sdružení se celkem po právu ptá proč ? Šlo přeci o pozitivní událost na „půdě“ Prahy 12 se závěrem, kdy obě strany přiznaly určitou úroveň politického kompromisu a dohodly se.

Bylo to snad z důvodu nemotivovat ty druhé ? Zatajit fakt, že i v jednání s tvrdou developerskou společností se dá najít jistý kompromis a nemusí se vždy jednat o „jednostranný diktát“ silnějšího ? Odpověď si však musí najít čtenář sám….

Na rozdíl od radničního měsíčníku „Noviny Prahy 12“ výše citovanou tiskovou zprávu uveřejňujeme.

Zvítězily obě strany: tlak občanů byl úspěšný, investor upravil projekt

Spor o podobu nového centra U Dubu s administrativními a společenskými prostory a byty, které vyroste v centru nových Modřan, končí. Po osmi letech dosáhli úspěchu občané, kteří měli výhrady k původní podobě projektu. Ale vlastně je to vítězství obou stran.

Investor Kuchař & Thein s.r.o. podepsal 7. ledna 2013 dohodu se Sdružením občanů Prahy 12. Přistoupil na změny, které projekt v konkrétních realizačních parametrech přibližují přání obyvatel lokality a naplňují tak lépe jejich představy.

Investor rozsáhlého komplexu budov U Dubu, který plánuje postavit poblíž modřanské polikliniky naproti poště, našel společnou řeč s obyvateli okolních domů a projekt ve sporných místech upravil. Sníží se výška některých objektů centra, a to i těch, které přímo sousedí s rodinnými domy. Investor se vzdal vjezdu z ulic K dolům a Soukalova a zvýšil také počet parkovacích míst.

Občanské sdružení a sousedé budoucí stavby naopak zastavují soudní spory s investorem a stavba je tak odblokována. Na jedné straně tlak občanů byl úspěšný, na druhé straně investor může stavbu realizovat, zvítězily obě strany, zvítězil rozum.

„Před pár lety jsem přátelům ze sdružení napsal, že vydržíme do vítězství a jsem rád, že se nám podařilo dosáhnout rozumné úpravy projektu ve prospěch lidí, kteří bydlí v jeho sousedství,“ řekl k dohodě s investorem předseda Sdružení občanů Prahy 12 a zastupitel městské části za Změnu pro Prahu 12, profesor Michael Valášek. Dohoda povede jak ke změně projektu, tak k ukončení soudních sporů.

„Je vidět, že má smysl brát se za svá práva. Jde o příklad, kdy vytrvalý tlak na státní správu a samosprávu vedl ke konečnému smírnému řešení letitých sporů mezi investorem a místními občany,“ komentovala podepsanou dohodu zastupitelka za Změnu pro Prahu 12, radní Daniela Rázková.

Centrum nových Modřan se tak v blízké době výrazně změní. „Projekt U dubu s sebou přináší významný estetický i funkční přínos. V rámci projektu vzniknou také nové atraktivní byty s důrazem na kvalitu a architektonické zpracování, nebytové prostory pro drobné živnostníky či lékaře,“ sdělil Jan Kuchař, jednatel společnosti Kuchař & Thein.

Ing. Kateřina Rubešová, Ph.D.

Sdružení občanů Prahy 12


© 2007 Modřanské noviny | iKon Wordpress Theme by Windows Vista Administration | Powered by Wordpress