Praha, 28.6.2011 Aktivní odpor občanů přinesl zdánlivé ovoce. Developer přihlásil do územního řízení nový projekt Polyfunkční dům Levského, kde slibuje snížení budovy, menší počet bytů a místo dvou domů jen jeden. Podrobné prostudování projektu však způsobuje rozčarování. „Tato verze projektu má občany uklidnit a vytvořit dojem, že architekti zohlednili připomínky. Iluze vstřícnosti a zmenšení stavby se zdařila. Ve skutečnosti je však projekt stejně necitlivý, jako byla původní šokující verze se dvěma věžáky“, říká Petr Svoboda, předseda Občanského sdružení Levského.
Dokumentace „současného“ projektu pochází z prosince 2010. Znamená to, že developer během veřejné prezentace 24.3.2011 tuto variantu úmyslně zatajil. „Veřejná prezentace a ohledy na připomínky občanů jsou pouhým divadlem. Namísto diskuze developer prosazuje projekt bez ohledu na občany, lokalitu a vedení městské části“, uvádí Petr Pavlík, místopředseda sdružení.
Současný projekt je umístěn do nejbližšího sousedství školky a je podobně mastodontní jako ten předchozí. Koeficient podlažní plochy jde opět na hranici možností kódu území SV-F. Z maximálně možných 7540,4 m2 daných územním plánem si nová verze projektu bere 7534,9 m2. Laicky řečeno, projekt má nové dispozice a starou velikost. Kvůli výjezdu z podzemních garáží se navíc zruší přibližně 15 parkovacích stání v ulici Levského, což zásadním způsobem zhorší už tak napjatou parkovací situaci v lokalitě. Zjednodušeně řečeno, obyvatelé dvou nejbližších domů přijdou o současné parkování.
Nový projekt polyfunkčního domu ještě více překračuje požadavek územního plánu na využití území než původně představená varianta. Zatímco kód území požaduje alespoň 40% občanské vybavenosti a maximálně 60% obytné funkce, developer přichází do územního řízení s necelými 13% pro občanskou vybavenost. Podle Petra Pavlíka tak projekt nepřímo popírá svůj název „Polyfunkční dům“, protože reálným využitím je plánovaný dům bytový.

Zdroj : Oficiální web MČ Praha 12

Navrhovatel projektu nepředložil žádnou studii ani záměr jaká občanská vybavenost v lokalitě chybí a jakou by chtěl do polyfunkčního domu umístit. Vzhledem k bytovému charakteru objektu navíc očekáváme další zvýšení nároků na stávající občanskou vybavenost. „Vysoký podíl bytů současně kontrastuje se záměrem městské části, která už při prodeji původního objektu jeslí po novém majiteli vyžadovala využití pro služby“, dodává Petr Pavlík.
Pokus developera omezit podíl občanské vybavenosti v projektu je paradoxně v souladu s reakcí Jany Knoblochové, místostarostky městské části Praha 12, která během veřejné diskuse o rozvoji městské části konané 22.6. 2011 uvedla, že v dané lokalitě podle názorů, které padly během březnové veřejné prezentace projektu, nejsou další služby potřeba. Přitom petice s více než 1000 podpisy, reprezentující hlas dotčených obyvatel, žádný takový požadavek nevznesla.
Postoj městské části vůbec nechápu“, říká Petr Svoboda a dodává „ buď je v lokalitě Levského zájem o občanskou vybavenost, a pak se její podíl na projektu musí výrazně rozšířit, nebo není. V tom případě je nutné snížit podíl celkové obytné plochy v projektu. Je nehorázné, aby developer přes odpor městské části prosadil na magistrátu úpravu územního plánu pro větší objekt se smíšeným využitím, z této úpravy využil pouze možnost postavit větší objekt a městská část mu návdavkem dovolila překročit i podmínky té úpravy, se kterou nesouhlasila !“.

Občanské sdružení Levského se k nové verzi projektu nesouhlasně vyjádřilo. Zaslalo starostovi městské části Bc. Františku Adámkovi otevřený dopis a informovalo městskou radu a odborné komise o důsledcích projednávaného projektu.

Uvedený otevřený dopis si můžete přečíst ZDEpoznámka redakce

Dalším krokem občanského sdružení je nová petice, která žádá novou veřejnou prezentaci a skutečné zohlednění požadavků z první petice.
První petici proti projektu Polyfunkčního domu Levského podepsalo přes 1000 občanů, což je dvakrát více lidí, než reagovalo na mohutně propagovanou anketu městeské části k plánovanému rozvoji Modřan. V reakci na první petici radnice konstatovala, že „rada městské části nebude podporovat takové stavební záměry, které by znamenaly další zahušťování zástavby a zhoršení bydlení obyvatel sídliště“. Občanské sdružení Levského takový postoj vítá a je připraveno být konstruktivním partnerem pro diskusi o skutečně přijatelné podobě výstavby v Levského ulici.

Další informace:
Občanské sdružení Levského
Levského 3200/41
143 00 Praha 4
oslevskeho@gmail.com
www.oslevskeho.cz

Zdroj : Tisková zpráva „OS Levského“

Že je v Praza vysloveně hon po staveních pozemcích za účelem výstavby bytových či administrativních budov je všeobecně známo. Že tyto pozemky samozřejmě „kvapem“ mizí je rovněž neopominutelný fakt…vždyť této stavební smršti nebude pravděpodobně ušetřeno ani Václavské náměstí, kde asi brzo dojde k bourání stoleté, historické budovy za účelem výstavby moderny ze skla a betonu.

Z určitého pohledu a s trochou nadhledu se to dá trochu i pochopit. Co ale lidé nechápou, je výstavba bytových domů na oddychových plochách, uprostřed již tak zastavěných a uzavřených „socialistických“ sídlišť. Praha 12 není samozřejmě vyjímkou a nezůstává pozadu. Krásným příkladem je např. snaha postavit dvě osmipodlažní budovy místo stávajících jeslí (které do soukromých rukou prodala mj. radnice pod vedením Petra Hány) v ulici Levského.

Aby toho však nebylo dost, vyplouvá nám na obzor další potenciální stavba, tentokrát mezi ulicemi Vazovova a Generála Šišky. Konkrétně se jedná o pozemky č.4400/583, 442/5, 4423/9 v k.ú. Modřany.

Momentálně je „na stole“ žádost investora o stanovisko Městské části Praha 12 k úpravě územního plánu. K tomuto bodu je třeba poznamenat, že změnu resp. úpravu územního plánu provádí pouze a výhradně Magistrát hl.m. Prahy a radnice Prahy 12 k danému požadavku vydává pouze stanovisko Rady. Magistrát může, ale také nemusí k tomuto stanovisku přihlížet. Krásný příklad je v případě plánované výstavby BD Levského, kde ačkoliv Rada MČ Praha 12 vydala negativní stanovisko, úprava územního plánu z kategorie SV-A na kategorii SV-F byla přesto Magistrátem vydána (viz článek věnovaný této problematice ZDE).

V případě potenciálního projektu „BD Vazovova“ se jedná o požadavek úpravy z SV-C na SV-G, přičemž uvedená písmena přibližně určují míru využití území a tím související i výškové možnosti nových budov. V tomto případě může SV-G znamenat až 11 patrovou budovu.

Vlastní žádost včetně hrubého popisu projektu naleznete ve formátu PDF  ZDE

Co případné povolení stavby bude znamenat pro občany ? …to všichni moc dobře víme : hluk ze stavby, zničení další zeleně kde by mohla být relaxační plocha, další nárůst dopravy a obyvatelstva, zhoršení dopravní situace v okolí atd.

A na závěr si nedovolím jednu malou poznámku. Čas od času zabrousíme na stránky ODS kde jsme dnes objevili velice zajímavý sloupek Petra Hány, zabývající se právě touto stavbou a vystupující z pozice lidumila a zastánce „dotčených“. Pokud by byly jeho úmysly čisté s cílem pomoci těmto dotčeným občanům, bylo by to asi v pořádku. Jeho vyjádření ale působí spíše ironicky a tak trochu k smíchu. Vždyť právě za jeho vedení došlo k masivní a necitlivé výstavbě, kterou ve svém „radničním sloupku – Vy se ptáte, starosta odpovídá“ silně hájil. Je s podivem, že se např. u megaprojektu NeoCity vyjadřuje pochvalně s komentářem, že by se měl tento projekt „k blahu občanů“ dokončit. Přitom se rovněž jedná o budovy 11 až 15 pater které budou rovněž před okny jiných domů…a v podobných příkladech by se dalo pokračovat. Dle mého názoru si bývalý starosta na zoufalosti dotčenyćh občanů z Vazovovy ulice „tahá triko“ a „honí politické body“. Je jen na nás, jestli máme paměť a jestli mu na to skočíme.

Jak bylo ale v úvodu řečeno, úpravu územního plánu vydává Magistrát. Nabízí se tak domněnka, že pokud Magistrát vydá souhlasné stanovisko i proti nesouhlasu Městské části (…pokud se podíváme na případ Levského, nebylo by to vyjímkou…) pan Hána toho obratně využije se slovy : „…podívejte se občané, co Vám ta radnice Prahy 12 zase vyvedla….to by se za mne nestalo…!!!“. A přitom vlastní rozhodnutí padne uplně jinde a od úplně jiných lidí, což Petr Hána ví velice dobře.

Pokud ale můžeme obyvatelům Vazovovy ulice poradit, snažte se prosadit svoji vůli a zajímejte se více o veřejné věci kolem Vás. Vezměte si příklad z obyvatel Levského ulice, kde velice rychle založili občanské sdružení, sepsali petici proti výstavbě i proti úpravě územnúho plánu a jsou pevně rozhodnuti se proti plánované stavbě bránit. Pokud Vám dění kolem Vás není lhostejné, vezměte si z těchto lidí příklad a nevěřte „zhrzeným“ politikům. Kontakty na toto OS najdete ZDE

Doplněnk : Stanovisko „komise územního rozvoje“ k projektu BD Vazovova :

Komise bere na vědomí objemovou studii bytového domu Vazovova a žádá Radu MČ s investorem projednat následující požadavky :

  • zvýšení počtu parkovacích míst
  • seznámit s projektem obyvatele okolních domů
  • stavbu dopravně napojit i na ul. Gen. Šišky
  • celý návrh snížit na max. 4 podlaží

Hlasování v komisi :

PRO – 22 členů komise, PROTI – 1 člen komise, ZDRŽEL SE – 3 členové komise

 

 


© 2007 Modřanské noviny | iKon Wordpress Theme by Windows Vista Administration | Powered by Wordpress