Praha 12 měla nakročeno na cenu Mosty 2013, kterou získávají organizace za mimořádné aktivity pro občany se zdravotním postižením. V celostátní soutěži o zmíněné ocenění jsme se probojovali mezi 5 nejlepších. Cena Mosty je udělována od roku 2003 za mimořádné aktivity přispívající významným způsobem ve prospěch občanů se zdravotním postižením. Patronkou ceny je paní Livia Klausová.Mosty_2013

Porotci nás ocenili za projekt portálu Pomoc na dvanáctce (p12.helpnet.cz) a za dlouhodobou podporu služeb a aktivit ve prospěch osob se zdravotním postižením. „Jeho duchovním otcem a realizátorem je Jaroslav Winter s týmem zdravotně znevýhodněných zaměstnanců z neziskové organizace BMI,“ říká radní dvanácté městské části Daniela Rázková.

Portál je účinnou informační podporou zejména pro osoby se zdravotním postižením a seniory, jsou zde přehledně sjednoceny všechny informace ze sociální oblasti na jednom místě,  přispívá k zefektivnění komunikace mezi městskou částí Praha 12 a obyvateli Prahy 12 s důrazem na celou sociální oblast. Tato oblast zahrnuje kromě osob se zdravotním postižením a seniorů také rodiny či jinak zapojené osoby a rovněž organizace zabývající se sociální pomocí včetně neziskových organizací.

O vítězi bylo rozhodnuto 20. března a hodnotící výbor nám udělil diplom s nominací za prosazení, vytvoření a zavedení portálu Pomoc na dvanáctce. Prvenství získala Národní galerie za 30 let systematické taktilní prezentace uměleckých sbírek a děl Národní galerie v Praze návštěvníkům s poruchami zraku a za přípravu komentovaných prohlídek a dalších vzdělávacích programů a akcí pro nevidomé a slabozraké.

karty_2

Je nám líto, že naše kroky jsou v prohlášení regionálního výboru TOP09 Praha12 uvedeném na jejich webových stránkách označovány za radikální a populistické, a že extrémně deficitní rozpočet a schválení změny územního plánu proti naší vůli jsou považovány za malichernosti, ale oceňujme, že naše rozhodnutí za této situace v koalici nepokračovat vyznívá jako rozumné. Věříme, že v zastupitelstvu budeme moci podpořit mnohá opatření, o jejichž prospěšnosti pro občany Prahy 12 nebude pochyb, i když budou předložena již bez naší účasti ve vedení radnice. Naopak na vše, co považujeme za nespráváné, budeme poukazovat a snažit se o nápravu. Díky tomu, že se již nejsme vázáni koaliční loajalitou, mnohem rozhodněji, než dosud. Kéž bude takových situací co nejméně.

Jan Mikulecký, člen Konzervativní strany a koalice „Změna pro Prahu 12“

Prohlášení Petra Hány na stánkách www.odspraha12.cz „Změna pro Prahu 12 neunesla vládní zodpovědnost“ je ryzí ukázkou populismu a překrucování a minimálně jeho nejhorší část vyžaduje uvedení na pravou míru.

Petr Hana

Foto : Petr Hána, zdroj : modranskenoviny.cz

Uvedeno je (přesný citát):

„Rozpočet podpořila těsná nadpoloviční většina zastupitelů, což na schválení rozpočtu stačilo přesto, že třetí koaliční partner ve své roli selhal. Důvodů pro negativní hlasování Změny pro Prahu 12 o rozpočtu bylo sice více nicméně mezi hlavní patřily tyto:

– Neuspokojený požadavek na poskytnutí daru pražskému arcibiskupství ve výši 1 – 3 milióny na pořízení varhan.

– Neposkytnutí 350 tisíc korun na vydání knihy o Praze 12“.

Čtenář nechť posoudí sám…“   (konec citátu).

Náš hodnotový žebříček je rozhodně jiný než pana předsedy klubu zastupitelů ODS a mezi naše hlavní důvody ty jím uvedené nepatří, jak je zřejmé z článku „proč nemůže Změna podpořit rozpočet“. Jeho informaci je třeba  upřesnit i o cudně zamlčované zásadní skutečnosti. Správně by měla znít:

„Třetí partner v koalici nesouhlasil s námi požadovanými výdaji (o 157 milionů vyšší než příjmy tj. o 39 % !!). Chybějící hlasy byly doplněny díky jednomyslné podpoře komunistických zastupitelů. Tím byl připravený rozpočet těsnou většinou 18 ze 35 hlasů schválen a před volbami budeme moci utratit podstatnou část rezerv z privatizace bytů.“

Jinak mezi komunisty a Petrem Hánou zjevně panuje i naprostá shoda v tom, že na nezbytnou opravu varhan v modřanském kostele z roku 1754 se nemá dát ani koruna. Výhled na něj je už stejně téměř ze všech stran zakrytý bytovými domy z doby, kdy na radnici starostoval.

Jan Mikulecký, člen Konzervativní strany a koalice „Změna pro Prahu 12


© 2007 Modřanské noviny | iKon Wordpress Theme by Windows Vista Administration | Powered by Wordpress