Modřanští obyvatelé,

Jsa obyvatelem Městské části Praha 12 a jmenovitě Modřan, sleduji dění v této oblasti a musím říci, že se mi zde docela líbí. Život zde plyne poměrně pokojně a člověk již přivykl sídlištnímu stylu bydlení. Služby jsou zde poměrně dobré a tak jako průměrný občan si nemám na co stěžovat.
Nedávno jsem však hovořil s jedním známým, který je zaměstnán u Městské policie a vcelku mne pobavil jeho pohled na zdejší obyvatele o nichž jsem doposud smýšlel jen v dobrém a nenapadlo mne co se zde všechno může dít. Připouštím, že známý mi vyprávěl pouze zajímavé historky aniž by někoho konkrétně uváděl a citoval a to – jak sám říkal – „S ohledem na povinnost zachovat mlčenlivost danou zákonem.“ Mezi zajímavé historky patřily příběhy o nahánění skotu, koní, lovu hadů a další zvířeny. Zde mne nejvíce pobavila historka, kdy jakýsi občan požadoval odchycení poštolky, která usedla na balkon. Z mého pohledu se divím, proč tento občan volal na policii. Ptáci občas přeci jenom na balkon usednou což považuji za naprosto normální. Pak také příběh o občanovi, který oznámil, že jeho oděv znečistil nějaký větší pták sedící na okně panelového domu – jen těžko si mohu představit, jak strážníci odchytávají ptactvo a vyžadují po něm náhradu škody za znečištěný oděv. Osobně mi to přijde, slušně řečeno velice úsměvné. Mezi další historky zařadil můj známý i příběh o paní, která sledující navigaci GPS, zajela do polí na Točné, ale když jsem nedávno sledoval zprávy v televizi, viděl jsem další takový případ a domnívám se, že se jedná jen o výjimky, neboť sledovat slepě navigaci a jet do polí, když jedu po silničním obchvatu, je na hranici zdravého rozumu. Další historky patřily také spíše do komických oblastí a tak nám večerní posezení velice rychle plynulo.
Co mne však zarazilo a přivedlo do rozpaků je fakt, že modřanští obyvatelé zřejmě nemají paměť na telefonní čísla. Z kamarádova vyprávění jsem postřehl zajímavý fakt. Občané poměrně často volají špatná čísla, nebo to dělají schválně? Na telefonu Městské policie se prý minimálně jednou týdně ozve hlášení o požáru, nebo o zraněných osobách. Každý normální člověk ví, že pokud někde hoří, tak se oheň musí uhasit. Už jenom to slovo uhasit dovede člověka k tomu, kdo je pro tuto činnost vybaven – logicky hasiči, kteří ovšem mají linku 150 a nikoliv 156 či přímé tel č. na služebnu MP. Také v případě zraněné osoby funguje jiná složka, kterou je Rychlá záchranná služba – zkrácené RZS, která má linku 155. Není mi jasné, co tím obyvatelé městské části sledují. Vždyť pokud zavolají na služebnu MP, tak strážníci musí na místo vyjet a odtud přivolat příslušnou složku, neboť nejsou vybaveni ani hasícími prostředky a ani prostředky pro záchranu lidského života. Z toho důvodu zde dochází k poměrně velkému časovému prodlení v okamžiku, kdy může jít o vteřiny. Pokud vznikají jen škody na majetku, tak je to ještě poměrně ten lepší případ, ale v případě záchrany lidského života je to neodpustitelné. Lide modřanský prober se – volám, když Vám bude hořet dům, tak volejte hasiče a nikoliv policii, tak docílíte toho, že Vám dům shoří nad hlavou než přijedou hasiči, kteří by tam mohli být při přímém zavolání o mnoho minut dříve. Pokud Ti člověče bude špatně, tak si raději zavolej sanitku, ti vědí jak Ti pomoci, když ti bude ouvej. Vím, že mnoho lidí bude i na strážníky nadávat, ale všimněte si, že většinou nadávají ti, kteří byli nějakým způsobem sankcionováni za nějaké nedodržení platné právní normy a slušní lidé jsou naopak rádi, že mají své strážníky, kteří pomáhají, např. při rušení nočního klidu i při odhalování a chytání pachatelů trestné činnosti. Prosím tedy ty, kteří nadávají na strážníky, aby se takříkajíc „Chytli za nos.“ a sáhli si do svědomí. Ani strážník MP to nemá jednoduché a musí poslouchat nařízení nadřízených a dbát platných zákonů.
Osobně pevně věřím, že až budu zase s kamarádem hovořit, již mne nebude podobnými informacemi oblažovat a že zdejší lid si uvědomí, proč máme Hasiče, Sanitky a poruchové služby v případech např. prasklého vodovodního potrubí.

Rád si přečtu Vaše názory na adrese modranskysemikh@centrum.cz

RS

Někde jsem před časem četl, že Praha 12 patří snad ještě k územím, kde je největší množství zelených ploch. Osobně tento názor již nesdílím, neboť si myslím, že za posledních 10 let velká část zeleně již vzala za své popř. díky schváleným a plánovaným stavbám již brzo za své vezme.

Pokud je to tak či onak, naše zeleň však bude i nadále likvidována „jinými“ zájmy developerskými společnostmi. Další území v ohrožení leží tentokrát na samotné hranici chráněné oblasti Modřanská rokle, přímo vedle nově postaveného bytového areálu Tulipa. Tento developer uvádí za přímé sousedy nových majitelů bytů „srnece obecného, pěnkavu obecnou, lasici kolčavu, strakapouda obecného a další„, kteří jsou obyvateli výše uváděné přírodní památky Modřanská rokle. Místo citovaných druhů si ale myslim, že by se tento reklamní slogan měl pravďepodobně doplnit o „pila motorová, bagr obecný a sklápěčka nákladní. Ptáte se proč ?

V předkladu „Magistrátu hlavního města Prahy“, konkrétně „odboru Územního plánu“ bylo zahájeno řízení o vydání celoměstsky významných změn I+II, jehož jedním bodem je změna části území na parcele č.4400/65 a 4410/20 z funkce SP (sportu) na OV-E (všeobecně obytnou – nová výstavba). Konkrétně se jedná o území pod stávajícím areálem Tulipa. Právem se domnívám, že v případě kladného vyřízení změny Územního plánu bude umožněna a povolena výstavba hmotově větších domů, než jsou domy projektu Tulipa, neboť je uváděna změna na území OV-E, přičemž samotná Tulipa má území OV-D.

Obr.1 : Na přiložené mapce je dané území, kterého se týká změna v územním plánu zvýrazněno červenou barvou.

Jako by nestačilo, že výše citovaná společnost Tulipa zničila už tak velkou část zeleně, hodlá pravděpodobně ve svém rozmachu, co by majitel dotčeného pozemku pokračovat. A jak to je v našich myslích ? Je to jako se založením černé skládky…odhodíte jeden pytel odpadků nad kterým všichni v neuvěření kroutí hlavou, nicméně ten brzo přitáhne další, ktéří přihazují další a další odpadky a my kolem toha pak již bez povšimnutí a bez překvapení každý den chodíme. O jaký kus zeleně jsme ve spojení s Tulipou již přišli a o jaký kus pravděpodobně s druhou etapou přijdeme ukazuje následující letecký snímek.

Obr.2 : Letecký pohled na dotčené území

Pokud Vás zajímá vlastní výroková část změny Územního plánu, naleznete ji ZDE.

Pokud s danou změnou nesouhlasíte, obraťte se s Vaší namitkou na Radnici Prahy 12, aby Vaši zvolení zástupci  mohli od 5.7.2011 do 3.8. 2011 iniciovat nesouhlas MČ Prahy 12. Zároveň se můžete osobně účastnit veřejného projednání vyhodnocení „vybraných změna na udržitelný rozvoj území“, které se uskuteční 3.8.2011 od 9:00 ve velkém zasedacím sále Magistrátu hl.m. Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1.

Vlastní oznámení o konání jednání naleznete ZDE.

Je to neuvěřitelné. Do naši redakce jsme obdrželi odkaz na zajímavé video, uložené na „Stream.cz“ o které se s Vámi „nemůžeme nepodělit“. Určitě si řeknete, „…co je na tom neuvěřitelného a proč to publikujete v Modřanských novinách ?…“ Na Vaši otázku obratem odpovídáme :

Video pochází z našeho území, resp. z „hranice“  Prahy 12 a Prahy 4, nicméně  nejzajímavější na něm je to, že se podařilo zaznamenat dalšího piráta silnic, „trestajícího“ za sebou jedoucího řidiče tzv. „vybržďováním„.

Záznam je dokonce tak jasný, že je zřetelná i jeho SPZ . Pokud tedy na silnici potkáte tmavý Jeep s brněnskou poznávací značkou, dejte si prosim na něho pozor !! Svým „stylem jízdy“ by totiz mohl lehce způsobit vážnou dopravní nehodu.

Samotné video spustíte kliknutím na obrázek….

Pokud máte podobné zkušenosti z Prahy 12 a ne jen z Vašich jízd po dálnici, podělte se s námi o ně. Jedině veřejným upozorněním na tuto sortu řidičů upozorňujeme i ostatní. Děkujeme.

Zdroj : Stream.cz


© 2007 Modřanské noviny | iKon Wordpress Theme by Windows Vista Administration | Powered by Wordpress