Ačkoliv podle tvrzení radnice Prahy 12 patří naše městská část k jedné z „nejzeleněších“ v celé Praze, někteří představitelé městské a státní správy to pravděpodobně hodlají brzo změnit. Na program dne se dostává správní řízení ohledně kácení stromů a to tentokrát na dvou místech…..

8 ks. lip v ulici „K Vltavě“

POZOR ZMĚNA TERMÍNU (Správní řízení bylo oproti původnímu oznámení posunuto o den dopředu)

V ulici „K Vltavě“ by mělo být pokáceno 8 kusů lip evropských a 8 kusů lip velkolistých. Odůvodněním je špatný zdravotní stav   stromů a nebezpečí jejich pádu do vozovky. Nechce se nám věřit, že zdravotní stav uvedených stromů je opravdu tak špatný, že si nezaslouží nic jiného než „podtít“. Správní řízení je stanoveno na pondělí 20.7.2009 od 9:00 se schůzkou na pozemku parcely 4095/4, v ulici „K Vltavě“.

89 ks. dřevin na pozemku proti poliklinice Modřany

Na pozemku mezi ulicemi „Soukalova“ a „Československého exilu“ by mělo být pokáceno 89 ks. solitérních dřevin a 922 m2 porostu z důvodu plánované realizace nové výstavby projektu „Modřanská alej„. K uvedené skutečnosti bychom rádi ještě poznamenali, že na uvedeném pozemku již proběhlo jedno kácení, které však bylo bez povolení a tudíž nezákonné…… lidově řečeno, stromy byly „podťaty na černo“. Správní řízení je v případě tohoto kácení rovněž stanoveno na úterý 21.7. 2009 se schůzkou na pozemku 1803/19 (pozemek přímo proti poliklinice Modřany omezený výše jmenovanými ulicemi).

Souhlasíte s plánovaným kácením ? Uvítáme jakýkoliv komentář a Váš názor k uvažovanémů kácení stromů. Prosím, napište nám buď komentář k uvedené zprávě, nebo nám zašlete e-mail na známou adresu : modranskenoviny@seznam.cz

Vydaná rozhodnutí o zahájení správního řízení ke kácení stromů naleznete zde : kaceni_K Vltave a kaceni_Soukalova