…..ano, tato věta nás velice zaujala po přečtení sloupku „Vy se ptáte….starosta odpovídá“, uveřejněného v říjnovém čísle „Novin Prahy 12“, který Vám v příloze předkládáme.

Kliknutím na pole článku jej zvětšíte pro lepší čitelnost.

Vy se ptáte, starosta odpovídá (říjen 2009)

"Vy se ptáte, starosta odpovídá" Zdroj : Noviny Prahy 12, říjen 2009

Vlastní odpověď pana starosty je v tomto případě zaměřena na výstavbu obchodního centra Kaufland, které by mělo vyrůst na křižovatce silnic Lhotecká a Československého exilu. Pan starosta pravděpodobně reaguje na mnohé dotazy našich spoluobčanů, které jsou v poslední době směřovány nejen na redakci našich Modřanských novin, ale zároveň přímo na radnici Prahy 12. 

Z obdržených dopisů ze strany našich spoluobčanů však rozhodně nevyplývá,  že lidé mají o uvedené nákupní středisko Kauflandu velký zájem,…..spíše naopak. (Citujeme z článku :….“Bývá obvyklé, že před rozhodnutím investovat značné finanční prostředky do podobného záměru si investor provede marketingový průzkum a vyhodnotí, jak velký je zájem případných zákazníků (občanů). Protože se rozhodl stavět, lze se domnívat, že občané asi zájem mají“…..).

Jak představovaný zájem spoluobčanů vypadá ?……to necháváme na Vaší vlastní úvaze a přikládáme malý výběr z několika reakcí, které se do naší redakce dostaly. Redakce rozhodla neuvádět jména pisatelů, nicméně texty jsou autentické a v nezměněné podobě :

………Dobrý den, V Modřanech jsem vyrůstala, v Modranech žiji. Na dohled ze svého bytu mám již 5 zařízení podobného typu, v  80% vždy poloprázdných. Nepochopím, jak mohou zastupitelé i po opakovanem a JASNÉM  nesouhlasném vyjádření  obyvatel přilehlého okolí, ještě uvažovat o tom, že by se pod realizaci této stavby podepsali. V této lokalitě není další discountovy “kravín “ potřeba. Je jich tam víc než dost. Před několika měsíci byl jeden z nich zavřen z důvodu malé návštěvnosti !!!  
Nehledě na : Další zhoršení ozvduší ( zásobování ), další hluk, další zbytečný zábor zeleně, další ubytek plochy pro pejskare. Kdo z lidí bydlících v Modřanech o to stoji ????? NIKDO ! ……..

…….Již od začátku, kdy jsem se dozvěděl o plánováné výstavbě multifunkčního centra a Kauflandu, jsem (a né jenom já) začal proti tomuto objektu bojovat. Okolo je již dosti prodejních míst a je zbytečné zde stavět další objekt v takovém to rozsahu a to nehovořím co by to udělalo s dopravou a životním prostředím. Psal jsem na MINISTERSRVA, MAGISTRAT a MÍSTNÍ ÚŘAD,ale marně. Jsem rád že Vás tento problém zajímá a máte zájem pro občany něco udělat……..

……Vážení,tak jsem zjistil, že naše legislativa nestojí za nic. Už začalo kácení dřevin ohledně Kauflandu. Naše snaha o zastavení stavby, byla zbytečná. Pánové nahoře si stejně udělají co chtějí. Ať mi nikdo neříká že v tom není korupce.Vše jde proti normálním občanům. Již nevím jak se proti takovýmto věcem bránit. Asi by to chtělo zahodit ty klíče se kterými se zvonilo na Václaváku…….

…….Včera jsem se dozvěděl že dnes se mají začít kácet dřeviny,a tak celá naše snaha o zrušení,nebo přesunutí stavby Kauflandu na lokalitu která je bez obchodů přišla v niveč. Nevím jak je možné že na názor občanů a ani občanských združení nikdo nebere ohled. Takto jsme si sametovou revoluci nepředstavovali.V případě že je ještě aspoň malá šance pomozte……..

Vedle uvedených písemných reakcí si ješte neodpustíme zmínku o telefonickém rozhovoru s jednou z obyvatelek, která plačíc ohlašovala zahajující kácení stromů, předcházející vlastní výstavbě. Pokud vezmeme tento malý výběr z reakcí našich spoluobčanů, máte opravdu dojem, že radnici Prahy 12 „především záleží na občanech“ ………?

A na závěr si ještě dovolíme malou poznámku k odpovědi pana starosty (Citujeme z článku :“……Naše radnice se musí zabývat každou stavbou, která se chystá na území Prahy 12. Také díky tomu se podařilo hájit zájmy občanů, které hájíme…..“). Při osobním rozhovoru se zástupcem developerská společnosti nám bylo řečeno následující : „……..když nám to Radnice Prahy 12 a Státní správa Prahy 12 umožní, byli bychom hlupáci, kdybychom toho nevyužili !!!……“