Někde jsem před časem četl, že Praha 12 patří snad ještě k územím, kde je největší množství zelených ploch. Osobně tento názor již nesdílím, neboť si myslím, že za posledních 10 let velká část zeleně již vzala za své popř. díky schváleným a plánovaným stavbám již brzo za své vezme.

Pokud je to tak či onak, naše zeleň však bude i nadále likvidována „jinými“ zájmy developerskými společnostmi. Další území v ohrožení leží tentokrát na samotné hranici chráněné oblasti Modřanská rokle, přímo vedle nově postaveného bytového areálu Tulipa. Tento developer uvádí za přímé sousedy nových majitelů bytů „srnece obecného, pěnkavu obecnou, lasici kolčavu, strakapouda obecného a další„, kteří jsou obyvateli výše uváděné přírodní památky Modřanská rokle. Místo citovaných druhů si ale myslim, že by se tento reklamní slogan měl pravďepodobně doplnit o „pila motorová, bagr obecný a sklápěčka nákladní. Ptáte se proč ?

V předkladu „Magistrátu hlavního města Prahy“, konkrétně „odboru Územního plánu“ bylo zahájeno řízení o vydání celoměstsky významných změn I+II, jehož jedním bodem je změna části území na parcele č.4400/65 a 4410/20 z funkce SP (sportu) na OV-E (všeobecně obytnou – nová výstavba). Konkrétně se jedná o území pod stávajícím areálem Tulipa. Právem se domnívám, že v případě kladného vyřízení změny Územního plánu bude umožněna a povolena výstavba hmotově větších domů, než jsou domy projektu Tulipa, neboť je uváděna změna na území OV-E, přičemž samotná Tulipa má území OV-D.

Obr.1 : Na přiložené mapce je dané území, kterého se týká změna v územním plánu zvýrazněno červenou barvou.

Jako by nestačilo, že výše citovaná společnost Tulipa zničila už tak velkou část zeleně, hodlá pravděpodobně ve svém rozmachu, co by majitel dotčeného pozemku pokračovat. A jak to je v našich myslích ? Je to jako se založením černé skládky…odhodíte jeden pytel odpadků nad kterým všichni v neuvěření kroutí hlavou, nicméně ten brzo přitáhne další, ktéří přihazují další a další odpadky a my kolem toha pak již bez povšimnutí a bez překvapení každý den chodíme. O jaký kus zeleně jsme ve spojení s Tulipou již přišli a o jaký kus pravděpodobně s druhou etapou přijdeme ukazuje následující letecký snímek.

Obr.2 : Letecký pohled na dotčené území

Pokud Vás zajímá vlastní výroková část změny Územního plánu, naleznete ji ZDE.

Pokud s danou změnou nesouhlasíte, obraťte se s Vaší namitkou na Radnici Prahy 12, aby Vaši zvolení zástupci  mohli od 5.7.2011 do 3.8. 2011 iniciovat nesouhlas MČ Prahy 12. Zároveň se můžete osobně účastnit veřejného projednání vyhodnocení „vybraných změna na udržitelný rozvoj území“, které se uskuteční 3.8.2011 od 9:00 ve velkém zasedacím sále Magistrátu hl.m. Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1.

Vlastní oznámení o konání jednání naleznete ZDE.