V únoru dostali zastupitelé Prahy 12 na stůl rozpočet, který považuje Změna pro Prahu 12 za nehospodárný, neboť plýtvá s veřejnými prostředky. Změna pro Prahu 12 s ním nesouhlasila a žádala o jeho úpravu při jednání finančního výboru i v radě.

Městská část Prahy 12 dlouhodobě financuje investiční akce převážně z privatizace bytů a domů. Tyto příjmy však během několika let skončí. Pokud radnice nezačne fungovat jinak, dostane se brzy do vážných problémů. Navržený rozpočet počítal na investice  s částkou 124 milionů korun, což je třetina celého rozpočtu. Jako příklad nesmyslného plýtvání uvádíme navržené dva miliony korun na studii nové radnice, kde TOP 09 a ODS prosazují nevhodné místo v Prioru na Sofijském náměstí.

Jsme přesvědčeni, že investiční akce nejsou rozděleny proporčně ve všech oblastech činnosti obce. Investiční prostředky jsou naplánovány příliš vysoko, návrh je 30,62 procenta z celkové částky. Nesouhlasíme s nehospodárnou investicí, jakou je chystaná vestavba nových oddělení mateřské  školy do objektu ZŠ a MŠ Smolkova ve výši osm milionů. Takto vynaložené finanční prostředky považujeme za příliš drahé. Pro srovnání uvádíme, že v letošním roce byly realizovány dvě třídy v církevní školce Studánka za necelých 1,3 milionu korun. Je zřejmé, že třídy lze vybudovat levněji. Například v objektu Ve Lhotce, kde je smlouva na příspěvek investora budoucí přilehlé stavby Bohemia REAL INVEST, spol. s r. o.. Nebo v MŠ K Dolům, kde se uvolní jedno křídlo po seniorských klubech, až se letos přestěhují do budovy komunitního centra v bývalé školní družině K Dolům.

Další nepřijatelná částka dvou milionů korun na studie a projektovou dokumentaci k zamýšlené nové radnici ignoruje to, že nedošlo k dohodě o nové radnici. Domníváme se, že je nutná předchozí diskuse a předběžný souhlas v celém zastupitelstvu a to dříve, než bude částka navržena do rozpočtu městské části.

Vedlejší hospodářská činnost s částkou dva miliony na opravy areálu Prague British School je nepřijatelná za situace, kdy není dořešena smlouva s Prague British School. Dle našeho názoru by měla být do základu příjmu zohledněna částka, která má být určena jako výše ušlého nájemného za objekt G v areálu K Lesu 558/2. Tam dochází k bezdůvodnému zvýhodňování PBS na úkor rozpočtu městské části P12. Dále v plánovaném rozpočtu chybí příjmy z prodeje pozemků na projekt U Dubu, které jsou jednoznačně smluvně zajištěny již v roce 2004.

Při projednávání rozpočtu jsme vznesli požadavek na příspěvek či dar ve výši jednoho milionu korun na obnovu kulturní památky – varhan v modřanském kostelu Nanebevzetí Panny Marie, neboť jde o kulturní stánek obce, hojně navštěvovaný občany městské části. Tato částka v rozpočtu není uvedena. Požadovali jsme rovněž do rozpočtu zahrnout dostisk Knihy o Praze 12, která byla rychle rozebrána. Ani tato dohoda nebyla do rozpočtu promítnuta. Všechny naše požadavky ODS a TOP 09 ignorovaly.

Dalším důkazem o nehospodárné správě financí je částka 160 milionů korun na účtu nová radnice. Ta z nepochopitelného důvodu není na termínovaném vkladu. Požadovali jsme vybrat jistý a finančně výhodný produkt. Tristní nám připadají neřešené problémy se sníženými příjmy. ODS a TOP 09 zabránily tomu, aby se prodloužila výpovědní doba nájemcům v Prioru, což by jim dalo větší jistotu pro jejich podnikání. Sledujeme s obavami, že řada budov je v havarijním stavu a příjem z pronájmu stále klesá, protože se do nebytových prostor nevracejí potřebné investice na opravy a údržbu. Nerozumíme také tomu, proč v rozpočtu chyběly údaje o darech developerských společností na infrastrukturu, které se z několika stovek tisíc dostaly na téměř 20 milionů korun v tomto volebním období a se kterými se počítá při investicích městské části. Máme obavu z chystané  privatizace nejen bytů, ale i pozemků, což prosazují koaliční partneři ODS a TOP09, bez ohledu na veřejné funkce  majetku: sociální, kulturní a sportovní  služby. Rozpočet v této podobě je pro nás nepřijatelný.

Daniela Rázková, za klub Změny pro Prahu 12