Je nám velice líto, že první zpráva roku 2010 není vůbec pozitivní, nicméně cítíme povinnost Vás o této skutečnosti informovat…..

Dne 13.1.2010 bylo odborem životního prostředí Úřadu městské části Prahy 12 vydáno oznámení o zahájení správního řízení na kácení dřevin rostoucích na pozemku č. parc. 873/167 k.ú. Kamýk, situovaném mezi ulicemi Papírníkova, Novodvorská a Generála Šišky. Tématem k projednání je vykácení celkem 10ks. stromů druhu trnovník akát a 23 ks. souvislých porostů dřevin o celkové rozloze 6.682 m2. Zde se jedná o druhy např. habr, borovice, vrba a pod. Důvodem pro kácení je stavba obytného souboru „Nad Modřanskou roklí“ společností Central Group, a.s.

Detailnější informace ohledně vlastním projektu „Nad Modřanskou roklí“ najdete na webových stránkách „OS Na obzoru„.

Vlastní oznámení o zahájení správního řízení si můžete přečíst zde :   spravni-rizeni_nad-modranskou-rokli