Jste v seniorském věku či máte ve svém okolí seniora a nevíte jaké sociální či zdravotní služby, případně možnosti využití volného času pro seniory v Praze existují?

Na tyto a všechny podobné otázky odpovídá nový Adresář služeb pro seniory na území hl. m. Prahy 2010, který vydalo Centrum sociálních služeb Praha (CSSP). Tento adresář je nyní k dispozici ke stažení v naší „E-knihovně“ ve formátu PDF.

 Adresář má tři části, ve kterých jsou služby uspořádány podle následujících hledisek :

  • služby uspořádány podle jejich umístění v jednotlivých městských částech
  • služby uspořádány podle jejich zaměření (poradenství, pečovatelské služby, tísňovou péči, odlehčovací služby, stacionáře a denní centra, pobytové služby, domovy se zvláštním režimem, zdravotnické služby, dopravu pro seniory a zájmové aktivity, jako jsou například kluby pro seniory, kulturní zařízení anebo university třetího věku)
  • abecední rejstřík všech organizací uvedených v adresáři.

V závěru je pak uveden výklad nejdůležitějších pojmů z oblasti sociálních služeb.

Ať už tedy jde o informaci či kontakt na nejbližší dostupnou službu v oblasti či informaci o tom, kde vůbec v Praze je určitý druh služby poskytován, s pomocí adresáře je možné ji rychle najít v přehledně uspořádaných oddílech.

Středisko KONTAKT CSSP se vedle vydávání adresářů ze sociální oblasti zabývá informační a poradenskou činností zaměřenou na pomoc lidem, kteří se ocitli v obtížných životních situacích. Pro tyto lidi je po celou provozní dobu otevřena sociální poradna.

Mimo tuto sociální poradnu jsou v průběhu týdne k dispozici další specializované poradny:

  • právní poradna
  • poradna pro osoby ve finanční tísni
  • poradna pro osob ohrožené domácím násilím
  • poradna pro osoby se zdravotním postižením.

Všechny služby střediska KONTAKT CSSP jsou bezplatné.  Dále upozorňujeme, že na základě zvýšené poptávky uživatelů služeb je od 1. 1. 2010 upravena provozní doba následně :

Každý všední den od 8,00 do 12, 00 v pondělí a ve středu pak od 13,00 do 17,00, v úterý od 13,00 do 16,00 hodin.

Zdroj : Tisková zpráva Centra sociálních služeb Praha, Ječná 3, 120 00 Praha 2, www.csspraha.cz