S ohledem na zveřejněnou zprávu o ustním projednávání správního řízení ve věci vydání povolení ke kácení dřevin v lokalitě Kamýk, zveřejněné na našich stránkach 20.ledna 2010 Vás chceme touto cestou informovat, že vzhledem k dlouhotrvající sněhové pokrývce v dotčené lokalitě se toto jednání odkládá na čtvrtek 11.3.2010 v 8:00

Detailnější informace naleznete v přiloženém oznámení zde : Oznámení správního řízení II