Při prohlídce ostatních webů, které se věnují tematice na Praze 12 jsme objevili jeden zajímavý článek, který se týká budování odpočinkového parku kousek od ulice Lhotecká, vedle objektů autosalon Opel a McDonald´s. Článek nás k tomuto tématu zaujal a proto jsme si jej dovolili publikovat v nezměněné podobě na našich stránkách……serveru www.ipraha12.cz tímto děkujeme.

Relaxace pod dráty

Radnice Prahy 12 nás opět překvapila. Když ponecháme stranou astronomickou částku, kterou se rozhodla vynaložit na zkrášlení prostoru kolem nákupního centra Labe, zarazí nás zcela jistě skutečnost, že součástí celého projektu je vytvoření odpočinkové zóny ve skutečně netradičním prostředí. Odpočívat tu můžete přímo pod vedením velmi vysokého napětí 110 kV. V rámci parkové úpravy tu, jak můžeme vidět na vizualizaci návrhu, vzniknou terénní modelace s opěrnými zídkami, nové cesty, budou vysázeny vzrostlé stromy a instalovány také lavičky. To vše by bylo zajisté chvályhodné, kdyby se nejednalo právě o tak sporné místo, jakým je blízké okolí vedení velmi vysokého napětí.
O vlivu elektromagnetického pole na člověka a jeho zdraví se vedou celou řadu let spory, probíhá celá řada výzkumů a v řadách odborníků panují rozdílné názory. Diskutuje se o bezpečné vzdálenosti, o nemocech, které může blízkost vedení ovlivnit, nebo dokonce způsobit. V roce 2005 byla ve Velké Británii publikována studie dokazující, že děti žijící v blízkosti vedení velmi vysokého napětí mají až o 70 % vyšší pravděpodobnost onemocnění leukémií. Ve velkých městech pak podle některých studií hrozí i riziko rakoviny plic, kdy částečky prachu ovlivněné elektromagnetickým polem lépe přilnou k povrchu dýchacích cest. Ať už je tomu jakkoliv, většina z nás zcela jistě prostředí pod dráty elektrického vedení za relaxační zónu nepovažuje. Milióny získané na úpravu tohoto prostranství od Evropské unie by se zcela jistě daly využít lépe. Třeba právě k vyřešení situace, kdy stožáry vysokého napětí vedou v
těsné blízkosti obytných domů v Daškově ulici.  

relaxace-pod-draty_1 

Zdroj : webové stránky www.ipraha12.cz

Komentář naší redakce : 

Bude to znít možná hodně paradoxně, nicméně právě vedení vysokého napětí nedovoluje v dané lokalitě jakoukoliv výstavbu a tím pádem v období „žízně“ po každém volném čtverečním metru „chrání“ místní obyvatele před zastavěním pozemku nějakým dalším „panelákem“…. dnes módně nazývaným „bytovým domem“ či „rezidencí“. Osobně si ale také nemyslim, že park pod vysokým napětím je právě to nejlepší. V dané lokalitě by se mi osobně líbil „izolační“ pás zeleně, která by byla pro danou lokalitu vhodná a odclonila by tak hluk a prach z blízké ulice Lhotecká. Zároveň by tak vytvořila přirozenou bariéru mezi domy a hlavní silnicí.