Odbor výstavby MČ Prahy 12 zveřejnil dne 26.2.2009 oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání ve věci novostavby bytového domu na pozemcích parcel 2967/37 a 38. Při pohledu do katastrální mapy se jedná o bývalou prodejnu potravin „Konzum Jaro“ na rohu ulic Nesvadbova a Na Havránce. Bytový dům bude mít tři patra a půdorysně bude odpovídat stávající stavbě zrušené prodejny.

Veřejné ústní projednání je stanoveno na den 3.dubna 2009 (pátek) od 9:00 na odboru výstavby Úřadu MČ Praha 12, Hausmannova 3014, Praha 4.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků  a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na odboru výstavby v hodinách pro veřejnost Po a St od 8:00 – 18:00.