Vážení občané MČ Praha 12,

Ze zákona máte možnost připomínkovat návrh rozpočtu své městské části na příslušný rok, málokdo z Vás to ovšem tuší. Některé městské části v Praze, či obce v ČR proto své občany na tuto možnost upozorňují. Jde o vstřícné gesto příslušných radnic vůči svým občanům. Radnice Prahy 12, vedená už přes 12 let starostou P. Hánou, však s občany o důležitých záležitostech komunikovat odmítá. Proto je ani nevyzývá k podávání připomínek ohledně rozpočtu MČ. Klub zastupitelů „Změna pro Prahu 12“ již před dvěma lety vyzval k zveřejnění této informace pro občany s možností jej připomíkovat u zástupce starosty pro finance M. Štengla. Ten to však odmítl udělat. Radnice tak plní poze tu nejnutnější zákonnou povinnost, tzn. návrh rozpočtu na příslušný rok zveřejňuje před projednáním a následným schválením v zastupitelstvu na úřední desce Prahy 12.

Klub zastupitelů Změna pro Prahu 12 proto tento rok na webových stránkách http://www.modranskenoviny.cz uveřejňuje vůbec poprvé v celé historii Prahy 12 výzvu v podobě, v jaké by měla být správně uvedena na oficiálních stránkách radnice…


„Rada městské části Praha 12 projednala na svém svém zasedání dne 27. ledna 2009 návrh rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2009. Připomínky k návrhu rozpočtu MČ Praha 12 mohou občané (dle zákona č. 250/2000 Sb., § 11, odst. 3 a zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, § 8, písmena g) podat na veřejném zasedání Zastupitelstva městské části Praha 12, které se bude konat v úterý 17. února 2009 od 14:00 hod. v kulturním zařízení Písková 126 v Praze 4 – Modřanech.

Zasedání zastupitelstva je veřejné, občané jsou srdečně zváni.“

 


S návrhem rozpočtu MČ Praha 12 se mohou občané seznámit prostřednictvím úřední desky MČ Praha 12:


Návrh rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2009 je k dispozici zde .

Citace z příslušných právních předpisů:

1/ Dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 11, odst. 3:

(3) Návrh rozpočtu musí být vhodným způsobem zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu územního samosprávného celku.10) Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva.

2/ Dle zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, § 8, odst. g:

Občan městské části, který dosáhl věku 18 let, má právo

g) vyjadřovat se k návrhu rozpočtu městské části a k závěrečnému účtu městské části za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva městské části