Městská část Praha 12 se dlouhodobě zabývá problémem dostupné a moderní radnice. Současný stav, kdy radnice funguje na sedmi různých místech a občané tak běhají z místa na místo, je zcela nevyhovující a neodpovídá dnešní době.

 „Žijeme v 21. století a představa, že občané nemají k dispozici kompaktní, dostupnou, bezbariérovou radnici, která pracuje pro občana rychle a efektivně, je přinejmenším nemoderní. Praha 12 se v tomto ohledu nachází spíše v 80. letech minulého století“ říká k dané věci starosta MČ Praha 12 František Adámek.

Nové vedení městské části Praha 12 si právě proto za jednu z hlavních svých priorit určilo výstavbu nové budovy radnice, která by splňovala požadovaná kritéria. Pravdou je, že minulé vedení městské části, v čele s Petrem Hánou, připravilo projekt přestavby bývalého OD Prior na sídlo radnice. Z předběžných názorů odborníků se ale ukazuje, že tento projekt by byl pro městskou část finančně, ale především i funkčně nevýhodný.

Rada městské části Praha 12 se proto na svém zasedání dne 13. dubna situací pečlivě zabývala a přijala usnesení, v němž jmenuje skupinu pro finanční posouzení alternativního návrhu v lokalitě U Dubu. „Rádi bychom měli k dispozici také jinou variantu, abychom mohli seriózně posoudit vhodnost a smysluplnost celého projektu. Občan je pro nás na prvním místě, ale nesmíme zapomínat i na finanční a funkční stránku.“, doplňuje starosta František Adámek.

Zdroj : www.praha12.cz