V květnu 2011 založila skupina občanů sdružení „Veřejnost proti korupci“, které si vytklo za cíl prosadit zásadní změny politického a společenského systému v naší společnosti zajišťující maximální možnou obranu proti všudypřítomné korupci.  Svoje cíle vtělila do manifestu Veřejnost proti korupci, který je současně petiční výzvou k občanům.

Základní myšlenkou manifestu je, že korupce se stala systémovou součástí politiky, a tím zcela pervertovala původně liberálně demokratické poměry nastolené po Listopadu 1989 v mafiánský kapitalismus.  Veřejná moc byla postupně  privatizována ekonomicko politickými skupinami skrytými za politickými stranami, které jenom předstírají hru na demokracii. Jde vlastně o utajený státní převrat. Politické strany se proměnily ve firmy, které obchodují s politickým vlivem, veřejnými zakázkami a pozicemi ve státním aparátu. Dnes je jedno, která politická strana vyhraje volby, protože vždycky je nakonec natolik napojená na mocenské lobby v pozadí, že vlastně jenom slouží jejím zájmům.

V minulých volbách lidé podlehli iluzi, že výměnou politiků, tedy tzv. kroužkovací revolucí, lze něčeho dosáhnout. To, čeho jsme svědky po volbách, je jasným důkazem toho, že se jednalo o iluzi. Politická moc se zmítá v nepřestávající sérii skandálů, které většinou vyvolávají mocenské skupiny v pozadí, protože evidentně probíhá válka s politikou spojených mafií o moc a o veřejné zakázky.

Manifest „Veřejnost proti korupci“

Česká společnost prochází zásadní krizí demokratické politiky. Právní stát a parlamentní demokracie začíná prohrávat s mafiemi a korupcí. Příčinou je rozsáhlá privatizace politiky soukromými ekonomickými zájmy. Politické strany se proměnily v komerční organizace obchodující s politickým vlivem, se státními zakázkami a s pozicemi ve státní správě. Soupeření některých vlivných mafiánsko-podnikatelských skupin v politice paralyzuje politický život i fungování státních institucí, omezuje konkurenci jako základní předpoklad fungování volného trhu a odkládá řešení zásadních politických problémů. Policie a justice důsledně korupci a velké podvody nepotírají a nelze se zbavit dojmu, že jsou někdy spíš její součástí. Korupce tak zachvátila politickou, státní a komunální sféru v míře, která ohrožuje demokratický vývoj celé společnosti. Morální rozměr listopadové revoluce 1989, která svrhla komunismus a zavedla zde demokracii, byl tímto procesem těžce poškozen.

Korupce se stala systémovou součástí politiky a nástrojem privatizace veřejné moci. Nevymlouvejme se však na politiky, za stávající situaci jsme odpovědni všichni.

I proto vyhlašujeme válku korupci a korupčníkům.

Nechceme nečinně přihlížet tomu, jak se ztrácí občanské svobody, jak se svobodná společnost dusí v objetí mafiánského kapitalismu, neboť pasivní přihlížení je druhem spoluúčasti.

Korupční mafie nutně potřebují ke své „práci“ klid a ticho. Nedopřejme jim to! Poukazujme veřejně na případy korupce, protestujme u státních orgánů a politiků proti zjevně korupčním a mafiánským praktikám v jejich regionech a obcích. Začněme více využívat internet a informujme veřejnost o případech korupce a nečinnosti státních orgánů.

Jsme přesvědčeni, že mafiánský kapitalismus, a z něj vzcházející korupci, lze zásadněji potlačit pouze systémovými změnami. Ani demokratický průběh voleb, ani částečná výměna politiků po volbách totiž nic nevyřeší, pokud radikální reforma výrazně neztíží podmínky pro systémovou korupci.

Existuje-li ovlivňování politických rozhodnutí ve prospěch korupce, chceme u odpovědných politiků naopak lobbovat proti korupci a zveme k tomu všechny občany, jimž není osud této země lhostejný.

Uvedenou výzvu si můžete v plném znění přečíst přímo na webu „Veřejnost proti korupci „ZDE„.

Mezi jejími signatáři můžeme najít zvučná jména jako např. Fero Fenič, Olga Sommerová, Helena Třeštíková, Táňa Fischerová, TomአHanák, Jan Kraus, teolog Tomáš Halík, písničkáři Jan Burian, Jaroslav Hutka a mnoho dalších…Za výzvou stojí řada někdejších signatářů petice „Několik vět“ z roku 1989″. Seznam všech signatářů je k nahlédnutí „ZDE„.

Zdroj : www.verejnostprotikorupci.cz, Foto : Rumburské noviny