Změna územního plánu v Komořanech proti vůli občanů !

Kde měly být domky s velkou zahradou, vyrostou na místo nich vyšší domy. Zastupitelstvo Prahy 12 schválilo na svém jednání 3. prosince těsnou většinou problematickou změnu územního plánu, která pouští zástavbu do zelených ploch kolem vyústění Pražského okruhu a mění i takzvaný kód obytných území v této oblasti z rozvolněných domků na vyšší budovy. Cena pozemků tak jako mávnutím kouzelného proutku stoupne zhruba o 120 milionů korun.

Komořany-Zmena územního plánu 2

Obr.1  Území v Komořanech dotčené „Změnou územního plánu“

Změnu prosazovali František Adámek (ČSSD), Petr Hána (ODS) a Petr Prchal (TOP09)

Konečný verdikt vysloví magistrát. Magistrát a městská část jsou přitom propojeny zastupiteli, kteří změnu územního plánu vehementně prosazovali : Františkem Adámkem za ČSSD a Petrem Hánou za ODS. Připojil se k nim starosta za TOP 09 Petr Prchal, který navrhl změnu územního plánu schválit. Získal k tomu těsnou většinovou podporu. A to i přes záporné stanovisko hlavního architekta městské části.

Na zastupitelstvu proti rozsáhlé výstavbě protestovali velmi rozumně místní obyvatelé a odpovědí jim je usnesení o povolení rozsáhlé výstavby. „Mám oprávněnou obavu, jaký je motiv zastupitelů, kteří podpořili negativní zásah do komořanské lokality proti místním lidem? Kvalita života Pražanů se kvůli obdobným špatným rozhodnutím nadále zhoršuje“, komentovala to radní městské části za Změnu pro Prahu 12 Daniela Rázková.

Vlastníci Antonín Rovenský a Tomáš Rosen propojeni s fotbalovým klubem Slávie získali ve veřejné soutěži pozemky o rozloze přes 86 000 m2 od hl. m. Prahy v roce 2006 za 72,5 milionů korun, aby na nich postavili rodinné domy a středisko pro handicapované děti. Na části pozemků měla zůstat zeleň, ale zbytek 28000 m2 bylo určeno k bydlení. To jim však zřejmě bylo málo. Předložili změnu územního plánu, která mění zelené plochy na obytné v rozloze 49000 m2  a u obytných mění kód, aby mohli celé území zastavět  namísto domků s velkou zahradou, které by navázaly vhodně na zahrádkářskou kolonii vyššími domy,“ vysvětluje místostarostka za Změnu pro Prahu 12 Eva Tylová.

Právě tím pozemky jakoby mávnutím kouzelného proutku v rukou zastupitelů nejdříve městské části a pak i zastupitelů hlavního města Prahy zvýší svoji hodnotu o zhruba 120 milionů korun. „Milostivě jim za to smění pozemky pro plánovaný sjezd v Komořanech z dálnice, které zase jako náhodou někdo na Magistrátu nevyřadil z prodávaných pozemků. Přitom tato oblast je pro zástavbu nevhodná. Kvůli stavbě má být kácen les, v lokalitě je již nyní zátěž hluku nad limitem,“ uvádí místostarostka Tylová.

Co je vlastně rozvoj obce… ? A komu slouží… ?

Chystanou úpravu územního plánu kritizuje i další zastupitel za Změnu pro Prahu 12 a místní občan Michael Valášek. „Stále se mluví o rozvoji obce. Základní otázka je, co je rozvoj obce a komu slouží developerské projekty? Podle prodeveloperské části zastupitelů je rozvoj obce roven developerským projektům. Výsledek opakovaně bohužel je, že developerské projekty jen zhoršují životní podmínky pro dnešní obyvatele. Stále se opakuje situace, že je povolen nový developerský projekt s cílem rozvoje obce, ale developer postaví minimální infrastrukturu – kanalizaci, vodovod – jen ke své výstavbě, přestože původně slíbil pomoc obci rozvojem infrastruktury,“ říká Valášek.

Příkladem je Modřanský Háj v Komořanech, kde se sousedé stavby na připojení na novou kanalizaci nedočkali. Existující dopravní komunikace nestačí. Chybí další občanská vybavenost. Komořany nemají kanalizaci, dostatečný vodovod, školku, školu, obchody, zdravotnické zařízení, poštu, příjezdovou komunikaci, dostatečnou veřejnou dopravu. Za těchto okolností se spouští developerský projekt pro tisíc nových obyvatel, který zhorší použitelnost existující infrastruktury pro dnešní obyvatele. Ti na to jen doplatí. A to nemluvíme o dalších pohledech na tento projekt. Například stavba Pražského okruhu vedla v Komořanech k vykácení části lesa, jeho obnova je velmi problematická. Tento projekt bude v kácení lesa pokračovat tak, aby les nahradil šestipatrovými paneláky. „Zastupitelé schválili změnu ve prospěch developera na úkor nebo spíše proti dnešním občanům žijícím dnes v obci,“ kritizuje zastupitel Valášek.