Takto o nás informovaly radniční Noviny Prahy 12

Nedávno do automobilu nové starostky Daniely Rázkové naboural nepozorný řidič. Měla bolesti páteře a musela podstoupit dlouhodobou léčbu. Od té doby ví, že musí být disciplinovaná a každé ráno cvičením posilovat záda. Je si vědoma, že to mohlo dopadnout i hůř a mohla také skončit na invalidním vozíku… Takové štěstí neměli v životě lidé, jimž se snaží pomoci v obecně prospěšné společnosti Polovina nebe, kde do té doby, než se stala starostkou, Daniela Rázková pracovala.

V Polovině nebe pomáhala kvadruplegikům. Učila je ovládat počítač hlasem, aby měli šanci získat práci a necítili se vyřazeni na okraj společnosti. Někteří z klientů se později stali i jejími kolegy a pomáhali jí školit další lidi se zdravotním postižením.

V politice se Daniela Rázková pohybuje od poloviny devadesátých let. S manželem Vítem Rázkem, který byl rovněž zastupitelem Prahy 12, podporovali církevní mateřskou školku Studánka na Kamýku. Brzy v politice narazili na další problémy a dostávali se k mnohem závažnějším chybám. Nejvíce jim vadilo, že tehdejší vedení radnice nebralo vážně dialog s občany. Radnici nezajímalo, jakou Prahu 12 lidé vlastně chtějí. Byl to ten hlavní impulz, proč chtít něco změnit.

Dodnes se paní Rázková snaží, aby veškerá rozhodnutí, která učiní, měla podporu občanů. „Oni sami nejlépe vědí, co a jak má být, a jak to chtějí. Je třeba brát na jejich názory ohled,“ říká nová starostka. Nepohrdat lidmi. I díky tomu patří dlouhodobě k oblíbeným politikům Prahy 12.

Daniela Rázková vždy prosazovala „otevřenou radnici“. Iniciovala kvůli tomu i setkávání s občany. Hlavně ve chvíli, kdy se měly realizovat různé stavební projekty. Jejím cílem je zvýšit důvěru v politiky. A aby to, co slibují, také skutečně dodrželi. Sama se tím řídí. Jen co nastoupila na radnici, začala na svých slibech pracovat. Prvním krokem byl podnět k dobudování dvou komunitních center ve starých Modřanech a Komořanech. Mezi kompetence nové starostky budou patřit územní plánování, bezpečnost, krizové řízení a komunikace s bezpečnostními složkami. „Samozřejmě, že by se mi líbilo více strážníků v ulicích, obzvláště blízko různých zapadlých temných zákoutí, ale nejprve chci zjistit, proč tomu tak už dávno není. Pak budeme hledat řešení,“ říká nová starostka.

(bur) Noviny Prahy 12 leden 2015